img
:::

จนท.ตรวจคนเข้าเมืองรุ่นที่ 11 ทั้ง 45 คน พร้อมทำหน้าที่ผลักดันพหุวัฒนธรรม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และรักษาความมั่นคงของไต้หวันแล้ว !

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2566) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้จัดพิธีปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองรุ่นที่ 11  ภาพ/จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2566) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้จัดพิธีปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองรุ่นที่ 11 ภาพ/จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง : จารุวรรณ สุทธิธนกูล (朱芝瑜)

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2566) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ภายใต้การดูและของกระทรวงมหาดไทยไต้หวัน ได้จัดพิธีปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองรุ่นที่ 11 โดยมี หลิน โย่วชาง (林右昌) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมพิธี เพื่อยืนยันความเป็นมืออาชีพและการทำงานอย่างหนักของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 45 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลา 3-9 เดือน ซึ่งนอกจากจะต้องเข้าอบรบในวิชาพื้นฐานแล้ว ยังต้องผ่านการฝึกสมรรถภาพทางกาย  เรียนรู้การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐานอีกด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม:ภาครัฐและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ร่วมมือกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “ต่อต้านการทุจริตเลือกตั้งทุกรูปแบบ”

รมว.มหาดไทย เข้าร่วมพิธี เพื่อยืนยันความเป็นมืออาชีพและการทำงานอย่างหนักของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 45 คน ภาพ/จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

หลิน โย่วชาง (林右昌) กล่าวว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปรียบเสมือนรั้วของชาติ หวังว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน จะปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อผลักดันพหุวัฒนธรรม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และรักษาความมั่นคงของชาติต่อไป

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ต่างเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบด้าน ตัวอย่างเช่น เจียง ปั๋วชิ่ง (江柏慶) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในกลุ่มภาษาอินโดนีเซีย ช่วงที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย เคยฝึกงานที่สนามบินนานาชาติเถาหยวน หลังเรียนจบได้เข้าทำงานกับธุรกิจการบิน และคณะกรรมการกิจการชุมชนโพ้นทะเล เคอ โย่วหรู (柯佑儒) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในกลุ่มภาษาไทย มีประสบการณ์แปลเอกสารคดีอาญาให้กับกระทรวงยุติธรรม เฉิน เฉี่ยวอี๋ (陳巧怡) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในกลุ่มภาษาเวียดนาม เคยเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่สนามบินนานาชาติเถาหยวน จางหยุน (張芸) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในกลุ่มภาษาอังกฤษ ทำงานเป็นพนักงานบริการภาคพื้นดินของสายการบินอีวีเอแอร์หลายปี นอกจากนี้ เจี่ยน ฟาง (簡芳) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในกลุ่มภาษาเวียดนาม เพราะเข้าใจความรู้สึกของนักเรียนต่างชาติที่ต้องมาอยู่ต่างบ้านต่างเมือง  ทำให้เธอตัดสินใจสมัครเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

อ่านข่าวเพิ่มเติม:“โครงการสานฝันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ครั้งที่ 10”

หลินโย่วชาง รมว.มหาดไทย ถ่ายรูปร่วมกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองรุ่นที่ 11 ภาพ/จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

สุดท้าย หลิน โย่วชาง ได้ชื่นชมและยกย่องประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการสกัดกั้นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หวังว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทุกท่าน จะพัฒนาศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง และปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนและสังคมอย่างเต็มใจและตั้งใจต่อไป เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading