img
:::

นิทรรศการ “รำลึกวัยเด็ก : ชมรมเด็กเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” แนะนำวัฒนธรรม 5 ประเทศในเอเชียตะวันออกฉียงใต้

ห้องสมุดเทศบาลเกาสง จัดนิทรรศการ “รำลึกวัยเด็ก : ชมรมเด็กเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” แนะนำวัฒนธรรม 5 ประเทศในเอเชียตะวันออกฉียงใต้  ภาพ/นำมาจาก Kaohsiung Public Library
ห้องสมุดเทศบาลเกาสง จัดนิทรรศการ “รำลึกวัยเด็ก : ชมรมเด็กเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” แนะนำวัฒนธรรม 5 ประเทศในเอเชียตะวันออกฉียงใต้ ภาพ/นำมาจาก Kaohsiung Public Library
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

ห้องสมุดเทศบาลเกาสง (Kaohsiung Public Library) และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Science and Technology Museum) ร่วมกันจัดนิทรรศการ “รำลึกวัยเด็ก : ชมรมเด็กเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดยพาเด็กอายุต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ตำนาน และของหวานพิเศษของเวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย และกัมพูชา ผ่านการผสมผสานระหว่างการอ่านและการโต้ตอบด้วยภาพและเสียง ระยะเวลาจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคมถึง 25 มิถุนายน ณ ชั้น 4 ของห้องสมุดเทศบาลเกาสง

อ่านข่าวเพิ่มเติม : 2023 Dream Job Fair นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการหางานทำในไต้หวันรีบเลย

กิจกรรมภายในงาน ภาพ/นำมาจาก Kaohsiung Public Library

นิทรรศการ “รำลึกวัยเด็ก : ชมรมเด็กเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” จัด 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ เรื่องราวและตำนาน, อาหารว่างและเครื่องเทศ, มารยาทในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันและธรรมเนียมประเพณีการเติบโตในแต่ละช่วงวัยของห้าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ห้องสมุดเหม่ยหนงมีหนังสือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า 3,000 เล่ม เชิญผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มาอ่านด้วยกัน

แนะนำเครื่องเทศของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาพ/นำมาจาก Kaohsiung Public Library

หลินอี้เฉิง รักษาการผู้อำนวยการห้องสมุดเทศบาลเกาสง กล่าวว่า เมืองเกาสงมีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กว่า 20,000 คนจากประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผ่านนิทรรศการพิเศษนี้ จะมีการจัดแสดงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเกาสง เพื่อให้ลูกหลานของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศบ้านเกิดของพ่อแม่มากขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาธารณชนจะสามารถเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศบ้านเกิดของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากมุมมองที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของความแตกต่าง เกิดความสามัคคีและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน

โปสเตอร์นิทรรศการ “รำลึกวัยเด็ก : ชมรมเด็กเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ภาพ/นำมาจาก Kaohsiung Public Library

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading