img
:::

ไต้หวันดึงดูดผู้มีศักยภาพ มท.ได้ปรับปรุงกฎระเบียบกาพำนักอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานสำหรับ “ชาวต่างชาติที่ไม่มีทะเบียนบ้าน”

กระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ปรับปรุงกฎระเบียบกาพำนักอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานสำหรับ “ชาวต่างชาติที่ไม่มีทะเบียนบ้าน” ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay
กระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ปรับปรุงกฎระเบียบกาพำนักอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานสำหรับ “ชาวต่างชาติที่ไม่มีทะเบียนบ้าน” ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศในการดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพ กระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพิ่งผ่านร่างแก้ไขกฎหมาย ผ่อนคลายให้ผู้ที่ไม่มีทะเบียนบ้านในไต้หวันที่ต้องการมาลงทุนและทำงานในไต้หวัน สามารถขอขยายเวลาพำนักในไต้หวันเพื่อหางานได้ถึง 1 ปี คาดว่าหลังนโยบายนี้ดำเนินการจะมีผู้คนกว่า 300 คนได้รับประโยชน์

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ศูนย์บริการสังคม Rerum Novarum Center ที่ให้บริการดูแลลูกเรือประมงต่างชาติ จัดทำโครงการ “ส่งความอบอุ่น ส่งเสื้อผ้ากันหนาวร่วมห่วงใยลูกเรือประมง ปี 2021”

กระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้แก้ไขกฎหมาย เพื่อให้ผู้มีศักยภาพในต่างประเทศและชาวต่างชาติอยากที่จะอยู่ต่อในไต้หวันมากขึ้น ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

กระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ได้แก้ไขกฎหมาย เพื่อให้ผู้มีศักยภาพในต่างประเทศและชาวต่างชาติอยากที่จะอยู่ต่อในไต้หวันมากขึ้น ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

กระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้แก้ไขและอนุมัติ “มาตรการสำหรับผู้ที่ไม่มีทะเบียนบ้านของไต้หวันในการยื่นขอใบอนุญาตเข้าเมืองและใบถิ่นที่อยู่” การแก้ไขนี้ส่วนใหญ่ผ่อนคลายวัตถุประสงค์ของการเข้าพำนักในไต้หวัน สำหรับนักลงทุนและผู้ที่ต้องการหางานทำในไต้หวัน ก่อนหมดระยะเวลาพำนักสามารถยื่นขอต่ออายุได้ 6 เดือน และถ้าหากมีความจำเป็นสามารถยื่นขอต่อไปอีกได้ถึง 1 ปี เพื่อให้ผู้มีศักยภาพในต่างประเทศและชาวต่างชาติอยากที่จะอยู่ต่อในไต้หวันมากขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม: “นโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับแรงงานข้ามชาติ” ปัจจุบันมีบริษัทประกันสุขภาพให้บริการ 6 บริษัททั่วประเทศ วงเงินสูงสุดถึง 500,000 เหรียญไต้หวัน

กระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ปรับปรุงกฎระเบียบกาพำนักอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานสำหรับ “ชาวต่างชาติที่ไม่มีทะเบียนบ้าน” ภาพจาก/กระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

กระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

ได้ปรับปรุงกฎระเบียบกาพำนักอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานสำหรับ “ชาวต่างชาติที่ไม่มีทะเบียนบ้าน” ภาพจาก/กระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

กระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เผยว่า กำหนดกฎหมายฉบับปัจจุบันนี้ยังมีผลบังคับใช้กับผู้ติดตามที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย หากผู้ติดตามบรรลุนิติภาวะแล้ว และไม่สามารถยื่นขอพำนักอยู่ในสถานะอื่นได้ จะต้องเดินทางออกประเทศในเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ กฎหมายฉบับปรับปรุงนี้ได้พิจารณาถึงการอยู่ด้วยกันของคนในครอบครัว เด็กที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในสถานะผู้ติดตาม หลังจากที่พวกเขาบรรลุนิติภาวะแล้วและได้พำนักอยู่ในไต้หวันอย่างถูกกฎหมายเป็นเวลารวม 10 ปี ในแต่ละปีอาศัยอยู่นานกว่า 270 วัน หรือเข้าประเทศตั้งแต่อายุต่ำกว่า 16 ปีและในแต่ละปีอาศัยอยู่นานกว่า 270 วัน สามารถยื่นขอต่ออายุการพำนักอยู่ต่อได้ โดยระยะเวลาที่ขยายออกไปสามารถอยู่นานได้ถึง 6 ปี เพื่อดูแลใส่ใจความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

回到頁首icon
Loading