img
:::

สตม.จินเหมินจัดชั้นฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการยื่นขอทุนสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา

สตม.จินเหมินจัดชั้นฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการยื่นขอทุนสำหรับผู้สอบผ่านใบรับรองช่างเทคนิคในไต้หวันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ภาพ/โดย สถานีบริการจินเหมิน
สตม.จินเหมินจัดชั้นฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการยื่นขอทุนสำหรับผู้สอบผ่านใบรับรองช่างเทคนิคในไต้หวันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ภาพ/โดย สถานีบริการจินเหมิน
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

เพื่อกระตุ้นให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดาสมัครสอบใบรับรองช่างเทคนิคให้มากขึ้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงจัด “โครงการบ่มเพาะศักยภาพและทุนการศึกษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เมื่อเร็ว ๆ นี้มีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จำนวนมากโทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว สถานีบริการและหน่วยเฉพาะกิจจินเหมินจึงได้จัดชั้นฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการสมัครยื่นขอทุนสำหรับผู้สอบผ่านใบรับรองช่างเทคนิคในไต้หวัน โดยเชิญกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์เข้าร่วมเรียนรู้วิธีดำเนินการและช่วยเหลือในการสมัครให้สำเร็จ

อ่านข่าวเพิ่มเติม : รางวัลวรรณกรรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ ครั้งที่ 8 รางวัลชนะเลิศ 1 แสนเหรียญ

สตม.จินเหมินจัดชั้นฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการยื่นขอทุนสำหรับผู้สอบผ่านใบรับรองช่างเทคนิคในไต้หวันสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ภาพ/โดย สถานีบริการจินเหมิน

“โครงการบ่มเพาะศักยภาพและทุนการศึกษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา” ที่จัดโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดรับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. ไปจนถึง 20 มี.ค.2023 โดยเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัคร กำหนดไว้ดังต่อไปนี้ : บุตรธิดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายหรือผู้สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเฉพาะทาง หรือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับพื้นฐาน กลางและสูง หรือระดับใดระดับหนึ่งจากกระทรวงแรงงานไต้หวัน ในช่วงระหว่างปี 2020 – 2022 โดยเงินทุนการศึกษาของแต่ละรายการจะแตกต่างกัน ตั้งแต่ 2,000 - 30,000 เหรียญไต้หวัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม : นักศึกษาชาวพม่าเดินทางเข้ารายงานตัวต่อสตม.เพื่อขอเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด

สถานีบริการจินเหมิน ชี้ให้เห็นว่า นอกจากจะส่งเสริมให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ยื่นขอทุนในโครงการบ่มเพาะศักยภาพและทุนการศึกษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดาแล้ว ยังสามารถลดภาระการลงทะเบียนได้อีกด้วย เรียนเชิญผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ลงทะเบียนเข้ามากันเยอะ ๆ

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading