img
:::

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไถตง จัดหลักสูตรคู่สมรส กระชับความสัมพันธ์ของคู่สมรสผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

สถานีบริการไถตง กองพลกิจการพื้นที่เขตภาคใต้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดหลักสูตรคู่สมรสและความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่  ภาพ/จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สถานีบริการไถตง กองพลกิจการพื้นที่เขตภาคใต้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดหลักสูตรคู่สมรสและความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ภาพ/จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง : จารุวรรณ สุทธิธนกูล (朱芝瑜)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา สถานีบริการไถตง กองพลกิจการพื้นที่เขตภาคใต้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดหลักสูตรครอบครัวศึกษา โดยได้เรียนเชิญ ฮวง ฮุ่ยชิง (黃惠卿)  วิทยากรจากศูนย์การศึกษาครอบครัวเทศมณฑลไถตง มาให้ความรู้แก่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในหัวข้อ 「คู่สมรสและความเท่าเทียมทางเพศ」เพื่อแบ่งปันวิธีการปรับตัว เทคนิคการสื่อสารกับคู่สมรส เคล็ดลับในการประคองชีวิตคู่  ในระหว่างเกมสนุกๆ ยังสอดแทรกคำแนะนำถึงนิสัยที่จะทำให้คู่สามีภรรยาสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ทั้งการเคารพซึ่งกันและกัน ความโอบอ้อมอารี การสื่อสาร การชื่มชม การมีอารมณ์ขัน รู้จักทำให้คู่สมรสรู้สึกผ่อนคลาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมถึงความตระหนักต่อความสำคัญของการเคารพซึ่งกันและกันของเพศที่หลากหลาย โดยหวังว่าช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ปรับตัวเข้ากับสังคมไต้หวันได้ดียิ่งขึ้น

ในระหว่างหลักสูตร อาจารย์ได้ให้ความรู้แก่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ถึงวิธีการปรับตัว เทคนิคการสื่อสารกับคู่สมรส รวมถึงเคล็ดลับในการประคองชีวิตคู่ ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ภาพ/จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เมื่อต้นปี 2023ไต้หวันเป็นที่แรกในเอเชียที่ออกกฎหมายสมรสเพศเดียวกัน คู่รักต่างชาติสามารถยื่นขอจดทะเบียนสมรสได้ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถได้รับการรับรองสิทธิเหมือนกับคู่รักชายและหญิงทั่วไป  สถานีบริการไถตง ยังได้เชิญคู่รักเพศเดียวกันมาร่วมแบ่งปัน ให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เข้าร่วมอบรมได้เข้าใจถึงความสำคัญของการเคารพ และการยอมรับเพศที่หลากหลาย  อา หลุน (阿倫) จากกัมพูชากล่าวว่า 「รัฐบาลไต้หวันได้สร้างสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เป็นมิตรต่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ให้ความสำคัญกับคุณค่าของสิทธิมนุษยชน ทำให้ตนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข」

ผู้อำนวยการสถานีบริการไถตง หวังว่าหลักสูตรครอบครัวศึกษา จะสามารถมีส่วนช่วยให้พี่น้องผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมไต้หวันได้ดียิ่งขึ้น ภาพ/จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

อ่านข่าวเพิ่มเติม:ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวไทยสอนทำขนมไทยดั้งเดิม เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว

หลิน หมิงเต้า(林明道)ผู้อำนวยการสถานีบริการไถตง หวังว่าหลักสูตรครอบครัวศึกษา จะช่วยให้พี่น้องผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมไต้หวันได้อย่างดียิ่งขึ้น ทั้งนี้หากพี่น้องผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พบเจอปัญหาใดๆ กรมตรวจคนเข้าเมืองพร้อมดำเนินการช่วยจัดหาทรัพยากรด้านสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้อง  และให้คำแนะนำโครงการเสริมศักยภาพต่างๆ อธิเช่น「หลักสูตรคอมพิวเตอร์ฟรีสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่」และ 「โครงการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต」ทั้งนี้ หากผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่พบการคุกคามทางเพศ สามารถแจ้ง  02-23618577 หรือสายด่วน 113 เพื่อขอความช่วยเหลือได้

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading