img
:::

โรคระบาดลุกลาม! คนงาน "ติดเชื้อ" ระหว่างการเดินทาง สำนักงานประกันสังคมกล่าว : คุณสามารถขอรับค่าชดเชยอุบัติเหตุจากการทำงานได้

โรคระบาดลุกลาม! คนงาน "ติดเชื้อ" ระหว่างการเดินทาง สำนักงานประกันสังคมกล่าว : คุณสามารถขอรับค่าชดเชยอุบัติเหตุจากการทำงานได้
โรคระบาดลุกลาม! คนงาน "ติดเชื้อ" ระหว่างการเดินทาง สำนักงานประกันสังคมกล่าว : คุณสามารถขอรับค่าชดเชยอุบัติเหตุจากการทำงานได้
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

การแพร่ระบาดของโรคโควิดในประเทศยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ บางบริษัทได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด เช่น ให้พนักงานทำงานที่บ้านหรือผลัดเปลี่ยนเวลาการเข้าทำงาน แต่ก็ยังมีหลายคนที่ต้องพึ่งพาระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางไป-กลับจากที่ทำงาน ล่าสุดสำนักงานประกันสังคมระบุว่า หากแรงงานผู้ที่อยู่ในการดูแลของประกันภัยติดเชื้อระหว่างการเดินทางไป-กลับจากการทำงาน สามารถขอรับค่าชดเชยที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติจากการทำงานได้ภายหลังการพิจารณา นอกจากนี้หากท่านเกิดความทุพพลภาพขั้นรุนแรง (เช่น สูญเสียการทำงานของปอด) คุณจะได้รับเงินช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพเกือบ 2.75 ล้านดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

คนงานที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไปทำงาน จะยังคงได้รับเงินค่าชดเชยจากประกันสังคมอยู่/ภาพจาก ลิเบอร์ตี้ไทมส์

คนงานที่ประสบอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางไปทำงาน จะยังคงได้รับเงินค่าชดเชยจากประกันสังคมอยู่/ภาพจาก ลิเบอร์ตี้ไทมส์

นอกจากผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับการประกันภัยแล้ว นายจ้างยังต้องรับผิดในค่าชดเชยด้วย อย่างไรก็ตามหากเกิดอุบัติเหตุในช่วงระหว่างการเดินทางไปทำงาน เนื่องจากนายจ้างไม่สามารถล่วงรู้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่ออนาคตได้ นายจ้างจึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบค่าชดเชย ทางประกันสังคมแรงงานจะรับผิดชอบในส่วนของตรงนี้แทน

เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมแรงงานระบุว่า หากคนงานที่เดินทางไปทำงานโดยรถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถโดยสารประจำทางทุกวัน หากติดเชื้อระหว่างการเดินทาง ท่านเพียงแค่แสดงหลักฐานการเดินทาง ว่าเดินทางในเวลาใด ผ่านสถานที่ใด หากบนรถคันเดียวกันมีผู้ติดเชื้อ หลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคดีได้รับการยืนยันแล้ว คุณสามารถยื่นขอประกันแรงงาน และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติจากการทำงานได้ทันที

หากติดเชื้อจนทำให้ไม่สามารถทำงานได้ คุณสามารถรับผลประโยชน์จากการพิการได้นานถึง 60 เดือน/ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม

หากติดเชื้อจนทำให้ไม่สามารถทำงานได้ คุณสามารถรับผลประโยชน์จากการพิการได้นานถึง 60 เดือน/ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม

ในช่วงที่ไม่สามารถทำงานได้ ประกันสังคมแรงงานจะจ่ายค่าชดเชยประกันรายเดือน 70% ในปีแรก 50% ในปีที่สอง และได้รับสูงสุดสองปี หากคุณเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ผู้สืบทอดสามารถรับเงินบำนาญของผู้เสียชีวิตหรือเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตได้ โดยจะสามารถรับเงินช่วยเหลือดังกล่าวได้นานถึง 45 เดือน จากเงินเดือนผู้เอาประกันภัยสูงสุดในปัจจุบันที่ 45,800 ดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน ประมาณการว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.06 ล้านดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน หากอุบัติเหตุจากการทำงานทำให้ทุพพลภาพ เช่น สูญเสียความสามารถในการทำงานของปอด หรือกระทั่งปอดไม่สามารถทำงานได้ คุณจะได้รับเงินช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพสูงสุด 60 เดือน ซึ่งคิดเป็นเงินประมาณ 2.78 ล้านดอลลาร์ใหม่ไต้หวัน

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading