img
:::

เรียนพ่อแม่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ! ไข้ระบาดภาคเหนือของไต้หวัน ประกาศหยุดเรียนทุกโรงเรียน

ไข้ระบาดภาคเหนือของไต้หวัน ประกาศหยุดเรียนทุกโรงเรียน รูปภาพ/ คัดลอกมาจาก "Charity News Network"
ไข้ระบาดภาคเหนือของไต้หวัน ประกาศหยุดเรียนทุกโรงเรียน รูปภาพ/ คัดลอกมาจาก "Charity News Network"
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/จารุวรรณ โพธิ์ศรี (林婉婷)

การแพร่ระบาดของโรคปอดบวมครั้งใหม่ในประเทศกำลังร้อนขึ้นอย่างรวดเร็ว และการติดเชื้อในชุมชนกำลังระบาดหนัก มีนักเรียนหลายคนที่ติดเชื้อ ในวิทยาเขตโรงเรียนทั่วไต้หวันในทุกระดับได้ออกประกาศงดการเรียนเพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและการป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้นักเรียนไม่ต้องเข้าโรงเรียและเปลี่ยนไปใช้วิธีการเรียนรู้ที่บ้านของการสอนทางไกล และชั้นเรียนแบบวิดีโอแทน แต่จำนวนผู้ติดเชื้อระบาดในโรงเรียนในเขตเมืองแต่ละแห่งกำลังเปลี่ยนไปและ มาตรฐานการระงับและเวลาที่นำไปใช้ก็แตกต่างกันด้วยดังนั้น  [เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] จึงรวบรวมรายการทั้งหมดเกี่ยวกับการงดคลาสเพื่อการอ้างอิงกับประชาชน

 • Keelung : ชั้นเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมต้นและมัธยมปลาย งดคลาสตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม
 • Taipei: โรงเรียนอาชีวศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและโรงเรียนประถม งดคลาสตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม
 • New Taipei City: โรงเรียนอาชีวศึกษา ระดับมัธยมปลาย โรงเรียนประถม งดคลาสตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม

พ่อแม่ของคนงานที่มีลูกอายุต่ำกว่า 12 ปี หรือเด็กที่ต้องดูแล เด็กพิการที่มีอายุต่ำกว่ามัธยมสามารถ "ลาพักรักษาโรคระบาด" ได้และนายจ้างควรอนุญาตให้ลาได้ ในส่วนค่าจ้างไม่ได้บังคับให้นายจ้างต้องจ่าย ซึ่งสามารถเจรจาระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้

 • Taoyuan : จะถูกงดชั้นเรียนสำหรับระดับมัธต้นปีที่3 และ มัธยมปลายปีที่3 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม
 • Yilan : จะถูกงดชั้นเรียนสำหรับระดับมัธต้นปีที่3 และ มัธยมปลายปีที่3 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม
 • Hsinchu : จะถูกงดชั้นเรียนสำหรับระดับมัธต้นปีที่3 และ มัธยมปลายปีที่3 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม
 • Miaoli: โรงเรียนDa Lun ระดับมัธยมต้นปีที่ 2 งดคลาสเป็นเวลาสองสัปดาห์
 • Taizhong : โรงเรียนฉงชิ่งระดับประถมศึกษา งดคลาสเป็นเวลาสองสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคมเป็นต้นไป
 • Changhua : โรงเรียนมัธยมต้นจังไท่ งดคลาสเป็นเวลาสองสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคมเป็นต้นไป
 • Chiayi : วิทยาลัยชุมชน และศูนย์การเรียนรู้อาวุโส งดคลาวตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม
 • Tainan : นักเรียนมัธยมต้นปีที่3และมัธยมปลายปีที่3 สามารถขอลาได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม
 • Kaohsiung : นักเรียนที่อยู่ต่ำกว่าระดับมัธยมปลาย สามารถขอลาได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading