img
:::

Cục Lao động Đài Bắc triển khai tập huấn chăm sóc cho lao động di trú làm việc trong các hộ gia đình

Cục Lao động Đài Bắc triển khai tập huấn chăm sóc cho lao động di trú làm việc trong các hộ gia đình. (Nguồn ảnh: Văn phòng Tái thiết và sử dụng nguồn lực lao động thành phố Đài Bắc)
Cục Lao động Đài Bắc triển khai tập huấn chăm sóc cho lao động di trú làm việc trong các hộ gia đình. (Nguồn ảnh: Văn phòng Tái thiết và sử dụng nguồn lực lao động thành phố Đài Bắc)

【Thời báo Di dân mới toàn cầu】- Nếu trong gia đình có người lớn tuổi hoặc người khuyết tật cần có người phụ giúp chăm sóc, thì các hộ gia đình Đài Loan thường hay lựa chọn thuê dùng khán hộ công người nước ngoài. Để nâng cao kỹ năng chăm sóc của khán hộ công, Cục Lao động thành phố Đài Bắc đã triển khai "Chương trình hỗ trợ các gia đình thuê dùng lao động di trú". Năm nay đã đặc biệt lên kế hoạch triển khai 5 khóa học trực tuyến về an toàn sử dụng thuốc, dinh dưỡng bữa ăn, tư vấn tâm lý, kỹ năng chăm sóc và việc phục hồi chức năng sinh hoạt, hy vọng rằng có thể giảm bớt áp lực chăm sóc và những xung đột không đáng có giữa khán hộ công nước ngoài và các hộ gia đình Đài Loan.

Xem thêm: Tự ý tiếp nhận giải quyết các thủ tục cư trú hoặc nhập quốc tịch sẽ bị xử phạt cao nhất một triệu Đài tệ

Chủ sử dụng và lao động di trú sẽ cùng tham gia khóa học trực tuyến nâng cao kỹ năng chăm sóc của khán hộ công. (Nguồn ảnh: Văn phòng Tái thiết và sử dụng nguồn lực lao động thành phố Đài Bắc)Chủ sử dụng và lao động di trú sẽ cùng tham gia khóa học trực tuyến nâng cao kỹ năng chăm sóc của khán hộ công. (Nguồn ảnh: Văn phòng Tái thiết và sử dụng nguồn lực lao động thành phố Đài Bắc)

Cục Lao động của thành phố Đài Bắc cho biết, tính đến cuối tháng 7 năm 2021, Đài Bắc có khoảng 39.953 lao động di trú làm việc trong các hộ gia đình, cao nhất toàn Đài Loan, vì thế chính quyền thành phố đã quyết định mở khóa đào tạo này. Khóa học đầu tiên tập trung vào nội dung "Sử dụng thuốc an toàn", ngoài việc giới thiệu các nguyên tắc điều trị bằng thuốc và các loại thuốc thường được sử dụng cho người lớn tuổi tàn tật, ngoài ra với sự hỗ trợ từ các phiên dịch viên đã tiến hành giải thích cho các học viên về nguyên tắc “4 đúng”: dùng đúng thuốc, uống đúng thời gian, uống thuốc đúng cách, bảo quản thuốc đúng cách.

Xem thêm: Chính sách “Trợ cấp giáo dục cho con em người lao động thất nghiệp” học kỳ I - năm học 2021 của Bộ Lao động

Khóa học nhằm giảm bớt áp lực chăm sóc và những xung đột không đáng có giữa khán hộ công nước ngoài và các hộ gia đình Đài Loan. (Nguồn ảnh: Cục Lao động Đài Bắc)Khóa học nhằm giảm bớt áp lực chăm sóc và những xung đột không đáng có giữa khán hộ công nước ngoài và các hộ gia đình Đài Loan. (Nguồn ảnh: Cục Lao động Đài Bắc)

Ngoài ra, Cục Lao động cho biết thêm rằng, chủ sử dụng và lao động di trú sẽ cùng tham gia khóa học trực tuyến để có thể giảm bớt áp lực chăm sóc và những xung đột không đáng có giữa khán hộ công nước ngoài và các hộ gia đình Đài Loan. Ngoài việc quan tâm đến điều kiện lao động, các dịch vụ dành cho lao động di trú cũng nên được mở rộng cho các gia đình, và giới thiệu các nguồn lực hỗ trợ cho các gia đình thì mới có thể giảm bớt áp lực cho cả chủ sử dụng và lao động di trú.

Trở thành người đầu tiên bình luận

Tin hot

回到頁首icon
Loading