img
:::

ห้ามนายจ้างและนายหน้า บังคับแรงงานข้ามชาติฉีดวัคซีน กระทรวงแรงงานระบุ ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายอาญา ว่าด้วยการบังคับ

 ห้ามนายจ้างและนายหน้า บังคับแรงงานข้ามชาติฉีดวัคซีน/ภาพจาก "สำนักข่าวกลาง"
ห้ามนายจ้างและนายหน้า บังคับแรงงานข้ามชาติฉีดวัคซีน/ภาพจาก "สำนักข่าวกลาง"
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

ตามกฎการฉีดวัคซีนของศูนย์บัญชาการระบุว่า หากแรงงานต่างด้าวมีสิทธิ์ได้รับวัคซีน สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ที่ "แพลตฟอร์มนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 สาธารณะ" กระทรวงแรงงานชี้ว่า นายจ้างหรือบริษัทนายหน้า ควรส่งเสริมให้แรงงานข้ามชาติฉีดวัคซีน และช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในการลงทะเบียนนัดหมาย อย่างไรก็ตาม ควรเคารพการตัดสินใจของแรงงาน และไม่ควรบังคับให้แรงงานต้องฉีดวัคซีนทั้งหมดทุกคน

อ่านข่าวเพิ่มเติม:ส่งเสริมให้แรงงานต่างชาติเข้ารับการตรวจสอบ เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

เพื่อนต่างด้าวสามารถลงทะเบียนได้ที่ "แพลตฟอร์มนัดหมายวัคซีน" /ภาพจาก ศูนย์บัญชาการ

เพื่อนต่างด้าวสามารถลงทะเบียนได้ที่ "แพลตฟอร์มนัดหมายวัคซีน" /ภาพจาก ศูนย์บัญชาการ

ศูนย์บัญชาการฯ ได้เปิดดำเนินการให้คนทุกประเภทและคนสัญชาติไต้หวันที่อายุเกิน 18 ปี สามารถทำการนัดหมายขอรับวัคซีนได้ที่ "ระบบลงทะเบียนและนัดหมายวัคซีนป้องกัน COVID-19" (COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統) อีกทั้งแรงงานต่างด้าวก็สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนในระบบออนไลน์ และไปยังสถานที่ที่กำหนดตามเวลานัดหมายเพื่อฉีดวัคซีนได้เช่นกัน จากการป้องกันความเสี่ยง กระทรวงแรงงาน สนับสนุนให้แรงงานข้ามชาติที่มีคุณสมบัติได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด กระทรวงแรงงาน ได้แปลขั้นตอนการเข้ารับฉีดวัคซีนเป็น 4 ภาษา พร้อมส่งข้อมูลเว็บไซต์สิทธิและผลประโยชน์ ผ่าน "Line@อี้เตี่ยนทง" (Line@移點通) อย่างแข็งขัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่แรงงานต่างด้าว ให้สามารถนัดรับวัคซีนด้วยตนเองได้ หากแรงงานต่างด้าวมีอาการไม่พึงประสงค์หลังจากฉีดวัคซีน นายจ้างหรือบริษัทนายหน้า ควรช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติให้เข้ารับการรักษาพยาบาลโดยเร็วที่สุด

อ่านข่าวเพิ่มเติม:กระทรวงแรงงาน จัดทำ “ LINE @ 移點通” เพื่อช่วยให้แรงงานต่างชาติเข้าใจข้อมูลข่าวสารการป้องกันการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น

นายจ้างบังคับให้แรงงานต่างด้าวรับวัคซีน ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา ฐานก่ออาชญากรรม/ภาพจาก "สำนักข่าวกลาง"

นายจ้างบังคับให้แรงงานต่างด้าวรับวัคซีน ฝ่าฝืนกฎหมายอาญา ฐานก่ออาชญากรรม/ภาพจาก "สำนักข่าวกลาง"

เพื่อตอบสนองต่อนายจ้างหรือนายหน้าบางราย ที่บังคับแรงงานข้ามชาติฉีดวัคซีนตามความประสงค์ หรือกำหนดให้แรงงานข้ามชาติละทิ้งสิทธิใดๆ กระทรวงแรงงานระบุว่า การฉีดวัคซีนในปัจจุบันมีความเสี่ยงทางการแพทย์ และแรงงานข้ามชาติยังได้รับการคุ้มครองตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในฐานะชาวพื้นเมือง หากนายจ้างฝ่าฝืนความประสงค์ของแรงงานต่างด้าว และบังคับฉีดวัคซีน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม นายจ้างนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการละเมิดมาตรา 304 ของกฎหมายอาญา สำหรับอาชญากรรมภาคบังคับ และจะถูกโอนไปยังหน่วยงานตุลาการ เพื่อสอบสวนและลงโทษตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานทันที

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading