img
:::

มกราคมปีหน้า ! เงินเดือนขั้นต่ำเพิ่มเป็น 27,470 เหรียญไต้หวัน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2024 เป็นต้นไป ค่าแรงขั้นต่ำรายเดือนจะเพิ่มขึ้นเป็น 27,470 เหรียญไต้หวัน และค่าแรงขั้นต่ำรายชั่วโมงจะเพิ่มเป็น 183 เหรียญไต้หวัน  ภาพ/จากสภาบริหารไต้หวัน
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2024 เป็นต้นไป ค่าแรงขั้นต่ำรายเดือนจะเพิ่มขึ้นเป็น 27,470 เหรียญไต้หวัน และค่าแรงขั้นต่ำรายชั่วโมงจะเพิ่มเป็น 183 เหรียญไต้หวัน ภาพ/จากสภาบริหารไต้หวัน
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง : จารุวรรณ สุทธิธนกูล (朱芝瑜)

เมื่อเร็วๆ นี้ สภาบริหารไต้หวัน ได้ลงมติเห็นชอบในที่ประชุม อนุมัติให้มีการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2024 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2024 เป็นต้นไป ค่าแรงขั้นต่ำรายเดือนจะเพิ่มขึ้นเป็น 27,470 เหรียญไต้หวัน และค่าแรงขั้นต่ำรายชั่วโมงจะเพิ่มเป็น 183 เหรียญไต้หวัน เป็นอัตราส่วนเฉลี่ย 4.05%  คาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มค่าจ้างรายเดือนในครั้งนี้ประมาณ 1.79 ล้านคน และผู้ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มค่าจ้างรายชั่วโมงประมาณ  600,000 คน

อ่านข่าวเพิ่มเติม:สภาบริหารทุ่มเงิน 5.2 พันล้าน ผลักดัน "โครงการส่งเสริมชาวต่างชาติให้มาศึกษาต่อที่ไต้หวัน"

คาดว่าจะมีผู้ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มค่าจ้างรายเดือน 1.79 ล้านคน และผู้ได้รับประโยชน์จากการเพิ่มค่าจ้างรายชั่วโมง  600,000 คน ภาพ/จากสภาบริหารไต้หวัน

กระทรวงแรงงานชี้แจงว่า เพื่อให้สอดรับกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพขั้นพื้นฐาน  หลังจากประเมินถึงปัจจัยด้านต่างๆ ทั้งดัชนีราคาผู้บริโภค การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจ ฯลฯ ในการประชุมอนุมัติการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้  ได้รับความเห็นชอบการทุกฝ่าย ไม่มีผู้คัดค้านใดๆ

อ่านข่าวเพิ่มเติม:สตม.ทำ “แบบสำรวจความต้องการสำหรับพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน ประจำปี 2023” หวังยกระดับมาตรฐานชีวิต

เงินเดือนขั้นต่ำของไต้หวันมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ปีติดต่อกัน ภาพ/จากสภาบริหารไต้หวัน

แม้ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะต้องเผชิญกับผลกระทบของการแพร่ระบาดและภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก แต่เงินเดือนขั้นต่ำของไต้หวันก็ยังมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี กระทรวงแรงงานยังเน้นย้ำว่า เป้าหมายของรัฐบาล คือ ต้องการปรับเงินเดือนขั้นพื้นฐานให้ถึง 30,000 เหรียญไต้หวัน เพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาของประชาชนระดับรากหญ้าอย่างเป็นรูปธรรม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

回到頁首icon
Loading