img
:::

ไต้หวันหยุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ในสุกรตั้งแต่บัดนี้ หวัง 2024 เป็นพื้นที่ปลอดโรคอหิวาต์สุกร

ไต้หวันหยุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกรทั่วไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาพ/นำมาจาก คณะกรรมการการเกษตรไต้หวัน (COUNCIL OF AGRICULTURE, EXECUTIVE YUAN)
ไต้หวันหยุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกรทั่วไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ภาพ/นำมาจาก คณะกรรมการการเกษตรไต้หวัน (COUNCIL OF AGRICULTURE, EXECUTIVE YUAN)
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

เพื่อปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันการส่งออกเนื้อหมูของไต้หวัน คณะกรรมการการเกษตรไต้หวัน (COUNCIL OF AGRICULTURE, EXECUTIVE YUAN) ประกาศว่าตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 หมูหรือลูกสุกรเกิดใหม่ทั้งหมดในประเทศจะหยุดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกร และได้ยื่นเรื่องต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (WOAH) ให้ไต้หวันเป็นเขตปลอดโรคอหิวาต์สุกรทั่วไป

เฉินจี๋จง ประธานคณะกรรมการการเกษตรไต้หวันกล่าวว่า ประเทศในเอเชียล้วนเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดโรคอหิวาต์สุกรทั่วไป หากไต้หวันสามารถกำจัดโรคสำคัญ ได้แก่ โรคมือเท้าปาก โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรคอหิวาต์สุกรทั่วไป ทั้ง 3 โรคนี้ได้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อไต้หวัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมสุกรของไต้หวันมีคุณภาพติดหนึ่งในอุตสาหกรรมสุกรที่ดีที่สุดในโลก ตามกำหนดการ ไต้หวันจะได้รับการรับรองให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคอหิวาต์สุกรทั่วไปในปี 2023 และเนื้อสุกรสดใหม่จะส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นได้

ตามแผนของคณะกรรมการการเกษตรไต้หวันแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรก (1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2023) เกาะไต้หวันเกาะรอบนอกเผิงหู มาจู่ และจินเหมิน สำหรับสุกรเนื้อและสุกรแรกเกิด จะหยุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกร (ไม่รวมสุกรพันธุ์) และระยะที่ 2 (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2023) สุกรทั่วประเทศจะหยุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกรทั้งหมด

ตามข้อบังคับขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (WOAH) หากสุกรไม่มีการติดเชื้อโรคอหิวาต์สุกรหลังจากที่ไม่มีการฉีดวัคซีนเป็นเวลา 1 ปี กล่าวคือ ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน 2024 หากสุกรไต้หวันไม่มีการตรวจพบเชื้อโรคอหิวาต์สุกรแม้แต่กรณีเดียว ในช่วงครึ่งปีหลังของปีเดียวกัน รัฐบาลไต้หวันจะเตรียมเอกสารยื่นเรื่องต่อ WOAH ให้ไต้หวันเป็นพื้นที่ปลอดโรคระบาด หากผ่านการอนุมัติของ WOAH ไต้หวันก็จะถือเป็นพื้นที่ปลอดโรคระบาดของโรคอหิวาต์สุกรอย่างเป็นทางการ

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading