img
:::

รถบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองช่วยเหลือผู้ตั้งถิ่นฐานในการป้องกันโรคระบาดอย่างไม่หยุดหย่อน

รถบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองช่วยเหลือผู้ตั้งถิ่นฐานในการป้องกันโรคระบาดอย่างไม่หยุดหย่อน (ภาพ/ จากศูนย์บริการเมืองหยุนหลิน)
รถบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองช่วยเหลือผู้ตั้งถิ่นฐานในการป้องกันโรคระบาดอย่างไม่หยุดหย่อน (ภาพ/ จากศูนย์บริการเมืองหยุนหลิน)

ภายหลังจากสถานการณ์โรคระบาดที่กำลังลดลง รถบริการเคลื่อนที่ของศูนย์บริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนครหยุนหลิน ก็ได้เดินทางมายังเมืองเป๋ยกั่ง (北港鎮, Beigang Township) และชุมชนไม่เหลียว (麥寮鄉, Mailiao) เพื่อคอยช่วยเหลือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ไม่สะดวกในการเดินทางที่แสนไกล ในการต่ออายุใบสำคัญถิ่นที่อยู่และให้บริการปรึกษาข้อกำหนดกฎหมายเกี่ยวกับการพำนักในไต้หวัน

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม: กรมตรวจคนเข้าเมืองใส่ใจ ! การดูแลแรงงานข้ามชาติและเสริมสร้างการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

 

รถบริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้เดินทางมาตั้งจุดบริการรับเรื่องที่ศูนย์ราชการเมืองเป๋ยกั่งและชุมชนไม่เหลียวเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม โดยให้บริการขอหมายเลขประจำตัวประชาชนสำหรับชาวต่างชาติ (外來人口統一證號, UI No.) พร้อมกันนี้ก็ได้ประชาสัมพันธ์ถึงนโยบายต่าง ๆ ที่สำคัญ อาทิ การลงทะเบียนฉีดวัคซีน การยืมอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งคลาสเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ศูนย์บัญชาการป้องกันโรคระบาดกลางก็ได้ประกาศเมื่อไม่นานมานี้ว่า ชาวต่างชาติที่ยังไม่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (居留證,ARC) สามารถเขียนคำร้องขอหมายเลข UI No. ผ่านออนไลน์หรือที่เคาเตอร์บริการ เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน ศูนย์บริการเมืองหยุนหลินยังฝากเตือนมายังประชาชนอีกว่า ถ้ามาดำเนินการที่เคาเตอร์บริการ สิ่งที่คาดไม่ได้คือพาสปอร์ตและกรอกใบคำร้องขอหมายเลข UI No. ให้เรียบร้อย หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนฉีดวัคซีน สามารถติดต่อสอบถามมาที่สายด่วน 1922

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคอยช่วยเหลือและดูแลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด (ภาพ/ จากศูนย์บริการเมืองหยุนหลิน)

 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคอยช่วยเหลือและดูแลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด (ภาพ/ จากศูนย์บริการเมืองหยุนหลิน)

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ชาวต่างชาติอยู่อย่างถูกกฎหมายมากกว่า 180 วัน ขยายระยะเวลาการเข้าพักโดยอัตโนมัติเป็นครั้งที่ 13 อีก 30 วัน

หวงเหวินเจิ่ง (黃玟晸) ผู้อำนวยการศูนย์บริการเมืองหยุนหลินยังได้กล่าวอีกว่า รัฐบาลพยายามเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือ บริการ และดูแล ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในช่วยสถานการณ์โรคระบาด โดยเฉพาะการรณรงค์ให้ประชาชนเขียนคำร้องขอหมายเลข UI No. เพื่อใช้ในการลงทะเบียนฉีดวัคซีน และการให้ยืมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่แก่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เพื่อช่วยเหลือพวกเขาให้สามารถอยู่บ้านอย่างสบายในช่วงโรคระบาดและสามารถเรียนหนังสือได้อย่างไม่มีปัญหา สำหรับรายละเอียดบริการต่าง ๆ สามารถเข้าชมได้จากประกาศของ เว็บไซต์ทางการ หรือหากมีข้อมูลอะไรที่ไม่เข้าใจ สามารถมาที่ ศูนย์บริการเมืองหยุนหลิน เพื่อสอบถามได้

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading