img
:::

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมกิจการเด็กและเยาวชนเมืองเจียอี้ ได้จัด "กิจกรรมการศึกษาด้านกฎหมายแรงงานข้ามชาติ" เสริมสร้าง "ความตระหนักด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน"!

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมกิจการเด็กและเยาวชนเมืองเจียอี้ ได้จัด "กิจกรรมส่งเสริมการศึกษากฎหมายแรงงานข้ามชาติและกิจกรรมนันทนาการ DIY" ภาพจาก/กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมกิจการเด็กและเยาวชนเมืองเจียอี้
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมกิจการเด็กและเยาวชนเมืองเจียอี้ ได้จัด "กิจกรรมส่งเสริมการศึกษากฎหมายแรงงานข้ามชาติและกิจกรรมนันทนาการ DIY" ภาพจาก/กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมกิจการเด็กและเยาวชนเมืองเจียอี้
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ตามรายงานข่าวของ "4-Way News" รัฐบาลเมืองเจียอี้ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสถานที่ทำงานของแรงงานอย่างแข็งขันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยหวังว่าอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางจะมีความปลอดภัย มีอาชีวอนามัย และลดการเกิดอุบัติการณ์จากการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแรงงานข้ามชาติที่เดินทางมาทำงานในไต้หวัน เนื่องจากภาษาที่ไม่คุ้นเคย จำเป็นต้องให้แรงงานข้ามชาติเข้าใจถึงปัญหาความปลอดภัยในการทำงานด้วยวิธีการต่าง ๆ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมาย กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมกิจการเด็กและเยาวชน (Labor and Youth Development Department) ได้จัด "กิจกรรมส่งเสริมการศึกษากฎหมายแรงงานข้ามชาติและกิจกรรมนันทนาการ DIY" ในเขตอุตสาหกรรมเจียไท่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการย้ายถิ่นและบรรเทาแรงกดดันในการทำงาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 ค่าแรงขั้นต่ำจะเพิ่มขึ้น 1,250 "แรงงานข้ามชาติได้รับประโยชน์สูงสุด" จากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนี้

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมกิจการเด็กและเยาวชนเจียอี้ส่งเสริม "การศึกษาด้านกฎหมาย" แก่แรงงานข้ามชาติ ภาพจาก/กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมกิจการเด็กและเยาวชนเมืองเจียอี้

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมกิจการเด็กและเยาวชนเจียอี้ส่งเสริม "การศึกษาด้านกฎหมาย" แก่แรงงานข้ามชาติ ภาพจาก/กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมกิจการเด็กและเยาวชนเมืองเจียอี้

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์อาชีวอนามัยเขตภาคใต้ ในงานได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการมาสอนในโรงงาน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของคนงานทุกคน  บรรลุวิสัยทัศน์ของการดำเนินงานอย่างยั่งยืนร่วมกัน การสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุจากการทำงาน เพื่อสร้าง "งานที่มั่นคง" "สถานที่ทำงานที่ปลอดภัย" และ "สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย"

อ่านข่าวเพิ่มเติม: โรงเรียนแรงงานข้ามชาติไทเปเปิดตัวอย่างเป็นทางการ "ความรู้เรื่องการคุมกำเนิด" จะรวมอยู่ในหลักสูตรเวชศาสตร์ครอบครัวด้วย!

นายเฉินอี้หาน (陳奕翰) ผู้อำนวยการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมกิจการเด็กและเยาวชน หวังยกระดับความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ภาพจาก/กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมกิจการเด็กและเยาวชนเมืองเจียอี้

นายเฉินอี้หาน (陳奕翰) ผู้อำนวยการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมกิจการเด็กและเยาวชน หวังยกระดับความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ภาพจาก/กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมกิจการเด็กและเยาวชนเมืองเจียอี้

นอกจากนี้ นายเฉินอี้หาน (陳奕翰) ผู้อำนวยการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมกิจการเด็กและเยาวชน เตือนว่า เมื่อนายจ้างรับสมัครชาวต่างชาติมาทำงาน นายจ้างสามารถ "ตรวจสอบและถาม" โดยใช้ 3 เทคนิคนี้ ประการแรก "ตรวจสอบ" ใบถิ่นที่อยู่หรือใบอนุญาตทำงานฉบับจริง จากนั้น "ตรวจสอบ" ว่าเอกสารดังกล่าวตรงกับตัวจริงไหม และ "สอบถาม" ว่าบุคคลนั้นมีสถานะเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ นักเรียนนักศึกษาชาวต่างชาติ หรือแรงงานข้ามชาติ แค่นี้ก็สามารถหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษเนื่องจากการละเมิดกฎระเบียบได้

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading