img
:::

เดินทางเข้าประเทศไทยได้ 3 วิธี ซึ่งทั้งหมดต้องสมัครผ่าน “Thailand Pass”

เดินทางเข้าประเทศไทย คุณต้องสมัคร “Thailand Pass” ภาพจาก/คลังภาพ pixabay
เดินทางเข้าประเทศไทย คุณต้องสมัคร “Thailand Pass” ภาพจาก/คลังภาพ pixabay
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ตามรายงานข่าวของ “Thai on ToursThailand Pass System เป็นระบบออนไลน์ใหม่ที่ใช้งานแทนการสมัคร Certificate of Entry (COE) สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คุณสามารถอ่านรายละเอียดและวิธีการลงทะเบียน Thailand Pass และขั้นตอนการขออนุมัติ Thailand Pass สำหรับการเดินทางกลับมายังประเทศไทย

ประเทศไทยได้เปิดตัวระบบลงทะเบียน ระบบ Thailand Pass ใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเข้าประเทศไทย ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศทุกคน(ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ) ต้องลงทะเบียน Thailand Pass ขั้นตอน step-by-step ในการลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทย มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1: เลือก Thai Nationals หรือ Non-Thai Nationals

ในการเริ่มต้นลงทะเบียน คุณเพียงแค่เลือก “คนไทย (Thai Nationals)” หรือ “ผู้ที่ไม่ใช่ชาวไทย (Non-Thai Nationals)” เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป ซึ่งเอกสารที่จำเป็นในการลงทะเบียนจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติ สำหรับคนไทยสามารถเลือกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนที่ 2: เลือกรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย

ขั้นตอนต่อไปของระบบการลงทะเบียน Thailand Pass คือ การเลือกรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย เนื่องจากมี 3 ตัวเลือกที่แตกต่างกันสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดังนี้:

1.Test & Go (Exemption from Quarantine) - สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนจากประเทศที่มีสิทธิ์เดินทางเข้าไทยไม่ต้องกักตัว

2.Living in The Blue Zone Sandbox - สำหรับนักเดินทางที่ได้รับวัคซีนแต่เดินทางจากประเทศอื่น ๆ

3.Happy Quarantine – สำหรับนักเดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ปัจจุบันในเมืองไทเปมีจุดบริการฉีดวัคซีน 10 แห่ง ไว้คอยให้บริการสำหรับประชาชนในกรณีฉุกเฉินหรือแบบ Walk In

ทำตามขั้นตอนเพื่อกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ทางการ ในการยื่นเรื่องเดินทางเข้าประเทศ ภาพจาก/เว็บไซต์ Thailand Pass

ทำตามขั้นตอนเพื่อกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ทางการ ในการยื่นเรื่องเดินทางเข้าประเทศ ภาพจาก/เว็บไซต์ Thailand Pass

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน Thailand Pass

ข้อกำหนดด้านเอกสารแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย รายละเอียดมีดังนี้:

Test & Go scheme (Exemption from Quarantine)

- หนังสือเดินทาง

- เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

- หลักฐานการจองโรงแรม และชำระเงิน SHA Extra+ หรือ AQ (สำหรับการพัก 1 คืน และรวมค่าธรรมเนียมการตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง)

Living in The Blue Zone Sandbox scheme

- หนังสือเดินทาง

- เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

- หลักฐานการจองโรงแรม และชำระเงิน SHA Extra+ หรือ AQ (สำหรับการพัก 7 คืน และรวมค่าธรรมเนียม การตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง และ ATK 1 ครั้ง)

Happy Quarantine scheme

-หนังสือเดินทาง

-หลักฐานการจองโรงแรม และชำระเงิน AQ (สำหรับการพัก 10 คืน และรวมค่าธรรมเนียมการตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง)

ขั้นตอนที่ 3: รายละเอียดการเดินทางเข้าประเทศไทย

ขั้นตอนต่อไปคือการกรอกข้อมูลในหน้าการเดินทางเข้าประเทศไทยและระบุวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าประเทศไทย (Purpose of Arrival) ของคุณและกด "ลงทะเบียน (register)" ซึ่งจะนำคุณไปยังหน้าที่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ข้อมูลที่ต้องกรอก:

1.วัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าประเทศไทย 

 -การท่องเที่ยว

-ธุรกิจ

-การศึกษา

-สุขภาพ

-กลับภูมิลำเนา

- อื่นๆ

2.ประเทศต้นทาง

3.สนามบินแรกที่คาดว่าจะเดินทางถึงประเทศไทย

4.หมายเลขเที่ยวบิน

5.วันที่เดินทางถึงประเทศไทย

6.วันที่เดินทางออกจากประเทศไทย (โดยประมาณ)

ขั้นตอนที่ 4: ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ Thailand Pass

  1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่กรอก:

-ชื่อ

-วันเดือนปีเกิด

-หมายเลขบัตรประชาชน

-อีเมล (โปรดหลีกเลี่ยงการใช้อีเมล์ hotmail / outlook ในการลงทะเบียน เนื่องจากอาจเกิดข้อขัดข้องในการรับอีเมล์ตอบกลับจาก Thailand Pass)

-อาชีพ 

-ข้อมูลหนังสือเดินทาง 

-ประเภทหนังสือเดินทาง

-หมายเลขหนังสือเดินทาง

-แนบรูปภาพหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น ซึ่งรูปถ่ายหน้าหนังสือเดินทางควรมีความชัดเจน ไม่เบลอ ไม่มีตัวอักษรและเงาทับหนังสือเดินทาง

ในกรณีที่คุณเป็นผู้ปกครอง คุณสามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเด็กที่อยู่ในอุปการะที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี เช่น ชื่อ, สัญชาติ, วันเกิด, หมายเลขบัตรประชาชน (ถ้ามี) และข้อมูลหนังสือเดินทาง

  1. ข้อมูลการฉีดวัคซีน

ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องฉีดวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามกฎหมายของประเทศไทย หรือได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก หรือตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ผู้ผลิตวัคซีนกำหนดอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

คุณต้องอัปโหลดหลักฐานการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 (หรือ 1 เข็มกรณีฉีด Janssen) ให้ครบถ้วน โดยควรมีรายละเอียดยืนยันตัวบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด สัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง และรายละเอียดการฉีดวัคซีน

หากใบรับรองการฉีดวัคซีนของคุณมี QR code คุณสามารถแนบ QR Code จะช่วยให้ตรวจสอบข้อมูลวัคซีนได้สะดวกและได้รับการพิจารณาเร็วขึ้น โดยรูป QR Code ควร Capture หรือ Crop เฉพาะ QR Code ไม่เบลอ ไม่มีตัวอักษรและเงาทับ QR Code)

หากคุณเคยติดเชื้อโควิดและรักษาหายแล้ว ระบุวันที่เริ่มรับการรักษา, เอกสารใบรับรองแพทย์ และข้อมูลวัคซีน เข็ม 1

  1. ข้อมูลการติดต่อและที่พัก

รายละเอียดที่พักที่ระบุบนบนเว็บไซต์ Thailand Pass

-Exemption from Quarantine (Test & Go): จองที่พักในโรงแรม SHA Extra+ หรือ AQ Hotel 1 คืน

-Sandbox: การจองโรงแรม และชำระเงิน SHA Extra+ (สำหรับการพัก 7 คืน และรวมค่าธรรมเนียม การตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง และ ATK 1 ครั้ง)

-Alternative Quarantine: การจองโรงแรม และชำระเงิน AQ (สำหรับการพัก 10 คืน และรวมค่าธรรมเนียมการตรวจ RT-PCR 2 ครั้ง)

ข้อมูลการติดต่อและที่พักที่ต้องกรอก:

1.ข้อมูลการจองที่พัก

2.ช่องทางการจอง
-SHA++

-Alternative Quarantine

-Organizational Quarantine

-Alternative Hospital Quarantine

-Other

3.จังหวัด
4.ชื่อที่พัก
5.ที่อยู่

-หมายเลขการจอง (Booking ID)

-วันที่เข้าพัก

-วันที่เช็คเอาท์

-เอกสารการจองที่พัก (อัปโหลดเอกสาร)

6.ข้อมูลการติดต่อในประเทศต้นทาง

-ที่อยู่ในต่างประเทศ

-หมายเลขโทรศัพท์มือถือในต่างประเทศ

7.ข้อมูลติดต่อกรณีฉุกเฉิน

-ชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้

-โทรศัพท์มือถือ

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมืองเหมียวลี่ จะจัด “โครงการฝึกอบรมล่ามแปลภาษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” รวม 5 วัน รีบสมัครด่วนเลย

  1. ประวัติการเดินทางและเอกสารเพิ่มเติม

ประเทศที่ท่านพำนักอยู่หรือเคยเดินทางไปในช่วง 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

-ประเทศ (ระบุชื่อประเทศ)

เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

คุณสามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องการใช้เพื่อประกอบการพิจารณา เช่น หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้านาม /ชื่อตัว/ชื่อสกุล, ใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารอื่นๆ ในรูปแบบ PDF ไม่เกิน 3 ไฟล์

ขอแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความถูกต้อง หากข้อมูลใดไม่ถูกต้อง ให้คลิกกลับไปที่หน้าก่อนหน้าเพื่อทำการแก้ไขก่อนดำเนินการต่อ หากทุกอย่างเรียบร้อยดี คุณเพียงแค่ต้องคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล (Submit)”

ประกันสุขภาพ

ชาวต่างชาติจำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อลงทะเบียนใน Thailand Pass เนื่องจากได้รับรองการรักษาพยาบาลผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพสำหรับเดินทางเข้าประเทศในวงเงินคุ้มครอง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ สามารถคลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่นี่ ประกันโควิด COVID-19 Insurance สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย

ใช้เวลานานเท่าใดจึงจะได้รับการอนุมัติ?

หลังจากกรอกรายละเอียดของคุณและอัปโหลดเอกสารที่จำเป็นแล้ว คุณต้องรอการอนุมัติกรมควบคุมโรค (DDC) จะตรวจสอบข้อมูลและใบรับรองการฉีดวัคซีนภายใน 1-3 วัน เมื่อได้รับการอนุมัติ Thailand Pass แล้ว คุณจะได้รับ QR Code ซึ่งจะต้องแสดง QR Code นี้แก่สายการบินที่เคาน์เตอร์เช็คอินและต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

หมายเหตุ! “Thailand Pass” จะได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกลางในประเทศไทยและไม่ใช่สถานเอกอัครราชทูตไทย ดังนั้น โปรดเผื่อเวลาให้เพียงพอสำหรับการลงทะเบียนและการรออนุมัติ โดย Thailand Pass จะต้องลงทะเบียนและส่งเอกสารออนไลน์ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย

การเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยไม่เพียงแต่ต้องใช้ QR Code ของ Thailand Pass เท่านั้น คุณต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) ที่ออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย โดยข้อกำหนดนี้ยกเว้นสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ารับการกักตัว ณ สถานกักกัน (Alternative Quarantine)  เมื่อคุณมาถึงประเทศไทย จะทำการทดสอบโควิด-19 อีกครั้ง

ข้อปฏิบัติเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

  1. เข้ารับการคัดกรองอาการทางเดินหายใจและวัดไข้ที่ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ก่อนเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
  2. ยื่นเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ณ ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ

-Thailand Pass QR Code 

-ใบรับรองการฉีดวัคซีน

-ผลการทดสอบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง

-ใบยืนยันการจองโรงแรม SHA Extra+ หรือโรงแรม AQ

-ประกันสุขภาพ COVID-19 ที่มีความคุ้มครองขั้นต่ำ 50,000 USD (สำหรับต่างชาติ)

  1. เข้ารับการกักกันและปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติตต่อ ณ สถานที่ที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติตต่อกำหนด ตามมาตรการสาธารณสุขที่ทางการกำหนด ทั้งนี้ สถานที่ซึ่งผู้เดินทางต้องเข้ารับการกักกันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่ทางราชการกำหนด
  2. กรณีการเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Test & Go (Exemption from Quarantine) โดยเดินทางมาจากประเทศตามที่รัฐบาลกำหนด

-เข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวิธี RT-PCR และพักรอในสถานที่ที่ทางราชการกำหนดจนกว่าจะทราบผลการตรวจ

-เมื่อได้รับแจ้งว่า ผลตรวจไม่พบเชื้อ (not detected/negative) จึงสามารถท่องเที่ยวในประเทศไทยได้

  1. กรณีการเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Sandbox

-เข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคโควิด - 19 โดยวีธีการตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง และ ATK 1 ครั้ง ตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนด

-หากอยู่ใน Sandbox Programme น้อยกว่า 7 วัน ต้องไม่ออกนอกพื้นที่ Sandbox ที่กำหนด ยกเว้นการเดินทางออกจากประเทศไทยเท่านั้น

-หากอยู่ใน Sandbox Programme ตั้งแต่ 7 วัน ขึ้นไป จะสามารถเดินทางไปจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทยได้

  1. กรณีการเดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Alternative Quarantine

-เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR จำนวน 2 ครั้ง ตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนด

-เข้ารับการกักกันอย่างน้อย 7 หรือ 10 วัน และต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด

 

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading