img
:::

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปธน.ไช่ฯ ส่งสารตอบรับต่อ “แถลงการณ์วันสันติภาพสากล” ประจำปี 2023

ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ได้ส่งสารเพื่อตอบรับต่อ “แถลงการณ์วันสันติภาพสากล ปี 2023” ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส (Pope Francis) ประมุขแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในช่วงเทศกาลตรุษจีน ภาพ/จาก ทำเนียบประธานาธิบดี
ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ได้ส่งสารเพื่อตอบรับต่อ “แถลงการณ์วันสันติภาพสากล ปี 2023” ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส (Pope Francis) ประมุขแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในช่วงเทศกาลตรุษจีน ภาพ/จาก ทำเนียบประธานาธิบดี
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ประธานาธิบดีไช่อิงเหวิน ได้ส่งสารเพื่อตอบรับต่อ “แถลงการณ์วันสันติภาพสากล ปี 2023” ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส (Pope Francis) ประมุขแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ในจดหมายประธานาธิบดีไช่ฯ ชี้ให้เห็นว่า สงครามยูเครน-รัสเซียในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว ทำให้โลกเห็นคุณค่าของสันติภาพอย่างลึกซึ้ง และการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคได้กลายเป็นหนึ่งในฉันทามติที่สำคัญในหมู่ผู้นำของทุกประเทศ

ประธานาธิบดีไช่ฯ กล่าวว่า คำแถลงการณ์วันสันติภาพสากล ปี 2023 ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเน้นย้ำว่า สงครามคือไวรัสที่ยังไม่มีวัคซีน และเรียกร้องให้ทุกคนพยายามร่วมกัน “รักษา” โลกที่กำลังบอบช้ำจากสงครามและโรคระบาด มุ่งมั่นกำหนดนโยบายที่เป็นมิตรแก่การอพยพ “เราเห็นด้วยอย่างยิ่ง”

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : โครงการมอบตัวด้วยตนเองสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันเกินเวลาที่กำหนด ถึงวันที่ 30 มิ.ย ปีนี้

สาระสำคัญของสารที่ประธานาธิบดีไช่ฯ ส่งถึงสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส สรุปได้ดังนี้ :

กราบบังคมทูลสมเด็จพระสันตะปาปา

แถลงการณ์วันสันติภาพสากล ปี 2023 ของพระองค์ที่ได้เน้นย้ำว่า สงครามเปรียบดั่งไวรัสที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและพระองค์ยังได้เรียกร้องให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันรักษาพยาบาลโลกใบนี้ที่กำลังเผชิญกับความพินาศย่อยยับจากไฟสงครามและโรคระบาด พร้อมกำหนดนโยบายที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อผู้ย้ายถิ่น นั้น พวกข้าพเจ้ารู้สึกเห็นพ้องกับแนวคิดนี้เป็นอย่างยิ่ง

เหมือนดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาประทานพระดำรัสไว้ว่า ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ “ไม่มีใครไม่สามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้เพียงลำพัง” เชื้อไวรัสไม่แบ่งแยกพรมแดน สิทธิด้านสุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน ไม่ควรถูกลิดรอนและได้รับผลกระทบปัจจัยต่างๆ อาทิ เชื้อชาติ ศาสนา การเมือง และเศรษฐกิจ

หนึ่งในความท้าทายอันใหญ่หลวงที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยนอกจากไต้หวันกำลังก้าวไปสู่เป้าหมายของ“การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2050” แล้ว ยังจะขานรับหลักคำสอน “Praise Be to You” ของสมเด็จพระสันตะปาปา ด้วยการร่วมมือกับสำนักวาติกันในการผลักดันโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ การเพาะปลูกพืชผักด้วยการเกษตรอัจฉริยะ ระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส (Pope Francis) ประมุขแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ภาพ/นำมาจาก Vatican News

ปีที่แล้วเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) กับสำนักวาติกัน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ประจำนครรัฐวาติกัน ได้จัดนิทรรศการภาพวาด “เป็นมิตรกับไต้หวัน/ เหล่ามิตรสหาย” ซึ่งมีการเขียนหลักคำสอนของสมเด็จพระสันตะปาปาด้วยพู่กันจีนซึ่งเป็นวิธีการเขียนตัวอักษรจีนแบบดั้งเดิม อีกทั้งมีการจัดการสัมมนาเรื่อง “เกาะที่สวยงาม ดินแดนแห่งศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก” โดยได้มีการหวนรำลึกถึงเรื่องราวของบาทหลวงและแม่ชีจำนวนมากที่เดินทางมาเผยแพร่ศาสนาในไต้หวัน ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นประจักษ์พยานแห่งมิตรภาพที่แน่นแฟ้นต่อกันของไต้หวันและสำนักวาติกัน

ความสว่างส่องเข้ามาในความมืด และความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้ ในอนาคตไต้หวันตั้งความหวังไว้ว่าจะเป็นแสงสว่างแห่งโลกใบนี้ โดยจะจับมือกับสำนักวาติกันเพื่อก้าวไปข้างหน้าด้วยกันและร่วมมือกันอย่างไร้รอยต่อ ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะจรรโลงความชอบธรรมและสันติภาพให้บังเกิดแก่สังคมและมวลมนุษยชาติสืบไป

ข้าพเจ้าขอถวายความเคารพและปรารถนาต่อสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสอย่างสูง

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : เทศกาลโคมไฟไต้หวัน 2023 การแสดงกว่า 53 รายการ จากรัฐบาล 12 เขต และพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading