img
:::

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดสที่ 3 สามารถยื่น “ขอลางานเนื่องจากฉีดวัคซีน” กับบริษัทได้

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดสที่ 3 สามารถยื่น “ขอลางานเนื่องจากฉีดวัคซีน” กับบริษัทได้ ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay
ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดสที่ 3 สามารถยื่น “ขอลางานเนื่องจากฉีดวัคซีน” กับบริษัทได้ ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน (CECC) ได้ประกาศแล้วว่า หากลูกจ้างเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือมีอาการไม่พึงประสงค์หลังจากฉีดวัคซีน สามารถนำหลักฐานสมุดบันทึกการฉีดวัคซีนเพื่อขอลาเนื่องจากฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่เข้ารับการฉีดวัคซีนถึง 24:00 น. ของวันถัดไป โดยไม่กำหนดว่าเป็นวัคซีนเข็มที่เท่าไหร่

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ไทเปออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษาใหม่ หากผู้ปกครองยังฉีดวัคซีนไม่ครบ 2 โดสห้ามเข้าสถานศึกษา

หากลูกจ้างมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การลาเนื่องจากฉีดวัคซีน นายจ้างจะต้องอนุมัติให้ลางานได้ ภาพจาก/กระทรวงแรงงาน

หากลูกจ้างมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การลาเนื่องจากฉีดวัคซีน นายจ้างจะต้องอนุมัติให้ลางานได้ ภาพจาก/กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน ระบุว่า หากลูกจ้างมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การลาเนื่องจากฉีดวัคซีน นายจ้างจะต้องอนุมัติให้ลางานได้ และห้ามลงบันทึกว่าลูกจ้างขาดงานหรือบังคับให้ลูกจ้างลากิจ หรือลาในรูปแบบอื่น ๆ พร้อมทั้งห้ามหักเงินเบี้ยขยัน หักเงินโบนัส หรือเลิกจ้าง ตลอดจนใช้มาตรการที่ไม่เอื้ออำนวยต่อลูกจ้าง นอกจากนี้ หากลูกจ้างลางานเนื่องจากฉีดวัคซีน รัฐมิได้บังคับว่านายจ้างจะต้องให้เงินค่าจ้างตามเดิม ฉะนั้น ตรงนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายจ้าง

วัตถุประสงค์ของการลาเนื่องจากฉีดวัคซีนมีไว้เพื่อให้ลูกจ้างมีทางเลือกในการลาเพิ่มอีกทางเลือกหนึ่งเท่านั้น โดยลูกจ้างสามารถขอลาในรูปแบบอื่น ๆ ได้ตามความประสงค์ของตน อาทิ ขอลาป่วย ลาโดยใช้วันลาพิเศษ ส่วนการจ่ายค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับกฎหมายของการลานั้น ๆ

อ่านข่าวเพิ่มเติม:สตม.หนันโถวสร้างความตระหนักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรแก่แรงงานต่างชาติ

หากลูกจ้างลางานเนื่องจากฉีดวัคซีนแล้วนายจ้างหักเงินโบนัสหรือหักเบี้ยขยันโดยให้เหตุผลว่าเข้างานไม่เต็มจำนวน  นายจ้างจะถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

หากลูกจ้างลางานเนื่องจากฉีดวัคซีนแล้วนายจ้างหักเงินโบนัสหรือหักเบี้ยขยันโดยให้เหตุผลว่าเข้างานไม่เต็มจำนวน  นายจ้างจะถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

เตือนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ว่า หากลูกจ้างลางานเนื่องจากฉีดวัคซีนแล้วนายจ้างหักเงินโบนัสหรือหักเบี้ยขยันโดยให้เหตุผลว่าเข้างานไม่เต็มจำนวน  นายจ้างจะถูกลงโทษตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน ซึ่งกำหนดว่าควรจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเต็มจำนวน และหากนายจ้างบังคับให้ลูกจ้างใช้วิธีการลาป่วยหรือลาในรูปแบบอื่น ๆ นายจ้างจะมีโทษตามมาตรา 38 หรือมาตรา 43 ของพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน โดยอาจมีโทษปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 1,000,000 เหรียญไต้หวัน

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading