img
:::

ค่ายสร้างสรรค์และปลูกฝังวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เข้าร่วมฟรี ทั้งยังมีโอกาสได้รับเงินรางวัล

ภาพค่ายสร้างสรรค์และปลูกฝังวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ของปีที่แล้ว ภาพ/โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ภาพค่ายสร้างสรรค์และปลูกฝังวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ของปีที่แล้ว ภาพ/โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้จัดโครงการ “ค่ายสร้างสรรค์และปลูกฝังวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” ขึ้นเป็นพิเศษ โดยหวังว่าบุตรธิดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 จะสามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับความเป็นเอกลักษณ์ของไต้หวัน สร้างวิสัยทัศน์ใหม่ในท้องถิ่น คาดว่างานนี้จะเปิดรับสมัครนักเรียนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จำนวน 50 คน ตลอดหลักสูตร 5 วัน 4 คืนนี้ พวกเขาจะได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลแห่งชาติ (National Museum of Marine Science and Technology) และสถานที่อื่น ๆ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับนิทรรศการที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. ใช้ระบบขนส่งสาธารณะไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยก็ได้

เนื้อหาของหลักสูตรนี้ประกอบด้วย การสร้างท้องถิ่น, การเยี่ยมชมสถานที่ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย, และและการแบ่งปันความคิดสร้างสรรค์ในท้องถิ่น เป็นต้น โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ค่าที่พัก ค่าประกัน ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย ฯลฯ ของนักเรียน ส่วนค่าเดินทางไปกลับและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักเรียนจะต้องรับผิดชอบเอง หลังจากจบหลักสูตร จะมีการวางแผนให้นักเรียนนำเสนอผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันแสดงผลงานที่ดีที่สุด 3 อันดับแรกจะได้รับเงินรางวัล 6,000 เหรียญไต้หวัน

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถรับบริการตรวจคัดกรองวัณโรคได้ฟรี

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ค่ายสร้างสรรค์และปลูกฝังวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ภาพ/โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เราหวังว่าผ่านค่ายสร้างสรรค์และปลูกฝังวัฒนธรรมท้องถิ่น และการสืบทอดภาษาแม่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่นี้จะแข็งแกร่งขึ้น และครอบครัวของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้รับการสนับสนุนให้ใช้ความได้เปรียบทางด้านภาษา เพื่อพัฒนาความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางสังคมของตนเองต่อไป

ภาพค่ายสร้างสรรค์และปลูกฝังวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ของปีที่แล้ว ภาพ/โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading