img
:::

โครงการอบรมล่ามแปลภาษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เทศบาลเมืองเหมียวลี่ ยินดีต้อนรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วม

โครงการอบรมล่ามแปลภาษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เทศบาลเมืองเหมียวลี่ ยินดีต้อนรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วม ภาพ/โดยศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมืองเหมียวลี่
โครงการอบรมล่ามแปลภาษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เทศบาลเมืองเหมียวลี่ ยินดีต้อนรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วม ภาพ/โดยศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมืองเหมียวลี่
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

รัฐบาลเมืองเหมียวลี่ได้จัดตั้ง “โครงการอบรมล่ามแปลภาษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เทศบาลเมืองเหมียวลี่” สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถใช้ความเชี่ยวชาญด้านภาษา มุ่งเพิ่มบุคลากรล่ามมืออาชีพช่วยเหลือในด้านกฎหมาย ด้านแรงงาน ด้านสุขภาพจิต และด้านอื่น ๆ เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ โดยโครงการนี้จะจัดขึ้นที่ศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในเดือนพฤษภาคม 2023 ยินดีต้อนรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มีทักษะทางด้านภาษาจีนและการจัดการด้านเอกสารเข้าร่วมอย่างแข็งขัน

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถรับบริการตรวจคัดกรองวัณโรคได้ฟรี

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมล่ามแปลภาษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เทศบาลเมืองเหมียวลี่ ภาพ/โดยศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมืองเหมียวลี่

ผู้สมัครต้องมีความสามารถทางด้านภาษาตามสัญชาติของตน, ความสามารถทางภาษาจีนด้วยการทดสอบภาษาจีนขั้นพื้นฐาน, และทักษะการบริหารจัดการด้านเอกสารขั้นพื้นฐาน ด้วยการฝึกอบรมและการเสริมสร้างทักษะองค์ความรู้ทางวิชาชีพของล่าม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนครบ 24 ชั่วโมงสามารถเข้าร่วมการทดสอบ และผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบรับรองการเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการ

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. ใช้ระบบขนส่งสาธารณะไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยก็ได้

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ได้รับตำแหน่งหน้าที่เป็นล่ามมืออาชีพสามารถมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาและงานล่าม ช่วยเหลือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่คนอื่น ๆ ในการกรอกเอกสาร พิสูจน์อักษร โทรศัพท์ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ และบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่สามารถเข้าใจกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของไต้หวัน และสิทธิประโยชน์ของตนเอง ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทางวัฒนธรรมที่เป็นมิตรแกผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ด้วยกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดไปที่เฟสบุ๊กศูนย์บริการครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เหมียวลี่

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading