img
:::

สกัดกั้นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไม่ให้บุกรุกไต้หวัน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาสงลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วเมืองเกาสง

ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจเมืองเกาสง ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมแล้วกว่า 109 แห่งทั่วเมืองเกาสง ภาพจาก/ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจเมืองเกาสง
ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจเมืองเกาสง ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมแล้วกว่า 109 แห่งทั่วเมืองเกาสง ภาพจาก/ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจเมืองเกาสง
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

เทศกาลตรุษจีนกำลังใกล้เข้ามาถึง ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจเมืองเกาสง กองพลกิจการพื้นที่เขตภาคใต้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มักไปรวมตัวกันอย่างหนาแน่นทั่วเมืองเกาสง ได้แก่ ร้านอาหาร 51 แห่ง ร้านค้าปลีก 48 แห่ง ศูนย์ความงามและสุขภาพ 6 แห่ง และโรงงานที่จ้างแรงงานต่างชาติขนาดใหญ่ 4 แห่ง รวมแล้วกว่า 109 แห่ง เพื่อดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการสกัดกั้นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นภาษาไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย อังกฤษ เขมร และพม่า ให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และชาวต่างชาติได้เข้าใจ ตลอดจนรณรงค์ให้พวกเขาเตือนญาติและเพื่อนชาวต่างชาติว่าอย่านำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เข้ามายังไต้หวัน

ผู้ที่ละเมิดกฎนำผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเนื้อสุกรเข้ามายังเขตพื้นที่ในไต้หวัน จะมีโทษปรับสูงสุด 1 ล้านเหรียญไต้หวัน หากเป็นผู้ที่ไม่มีใบถิ่นที่อยู่แล้วกระทำผิดกฎจะถูกปรับ 200,000 เหรียญไต้หวัน ส่วนชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าไต้หวันไม่มีกำลังทรัพย์ชำระค่าปรับ จะถูกปฏิเสธในการเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน หากผู้ใดฝ่าฝืนกฎด้วยการสั่งซื้อเนื้อสุกรจากต่างประเทศ และจัดส่งผ่านพัสดุไปรษณีย์มายังไต้หวัน จะมีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี และปรับไม่เกิน 3 ล้านเหรียญไต้หวัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ต้องระวัง! แรงงานต่างชาติจะ “ถูกเพิกถอน” ใบอนุญาตการจ้างงานหากฝ่าฝืนกฎระเบียบการป้องกัน “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร”

จัดทำโปสเตอร์รณรงค์การสกัดกั้นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในรูปแบบหลายภาษา ภาพจาก/ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจเมืองเกาสง

จัดทำโปสเตอร์รณรงค์การสกัดกั้นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในรูปแบบหลายภาษา ภาพจาก/ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจเมืองเกาสง

ร้านค้าส่วนใหญ่ต่างกล่าวว่า พวกเขาทราบถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร แต่บางร้านยังคิดว่ามีเพียงผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่นำเข้ามาขายเท่านั้นที่นำเข้าไม่ได้ เมื่อพวกเขาได้ยินว่าผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่นำเข้ามาในประเทศนั้นมีบทลงโทษที่รุนแรง ทำให้พวกเขารีบไปบอกญาติและเพื่อน ๆ ว่าห้ามนำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ทุกประเภทเข้ามา มิเช่นนั้นอาจมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม: โรคภัยไข้เจ็บไม่แบ่งคนรวยหรือจน แรงงานไทยที่มีสิทธิประกันสังคมรับการรักษาฟรี

ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจเมืองเกาสงดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการสกัดกั้นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นภาษาไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย อังกฤษ เขมร และพม่า ภาพจาก/ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจเมืองเกาสง

ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจเมืองเกาสงดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความสำคัญของการสกัดกั้นโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นภาษาไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย อังกฤษ เขมร และพม่า ภาพจาก/ทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจเมืองเกาสง

เจ้าจื้อเฉิง (趙志成) หัวหน้าทีมปฏิบัติการเฉพาะกิจเมืองเกาสง วอนประชาชนให้ความร่วมมือตามคำแนะนำของศูนย์รับมือภัยพิบัติส่วนกลางสำหรับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) โดยห้ามนำและส่งผลิตภัณฑ์จากสัตว์และพืชเข้ามายังไต้หวันอย่างผิดกฎหมาย ตลอดจนเตือนประชาชนไม่ให้ซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จักชัดเจน

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

:::
ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading