img
:::

ถูกล็อตเตอรี่ใบเสร็จแต่ภาพเห็นไม่ชัดอย่าทิ้ง พิมพ์เสริมใหม่รับรางวัล ได้

ถูกล็อตเตอรี่ใบเสร็จแต่ภาพเห็นไม่ชัดอย่าทิ้ง พิมพ์เสริมใหม่รับรางวัล ได้ ภาพ/นำมาจากคลังภาพ Pixabay
ถูกล็อตเตอรี่ใบเสร็จแต่ภาพเห็นไม่ชัดอย่าทิ้ง พิมพ์เสริมใหม่รับรางวัล ได้ ภาพ/นำมาจากคลังภาพ Pixabay
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

สำนักสรรพากรพื้นที่ส่วนกลาง กระทรวงการคลัง แถลงว่า เมื่อเร็วๆนี้ได้รับการสอบถามจากประชาชนมากมายเมื่อตรวจ ล็อตเตอรี่ใบเสร็จนั้นพบว่าล็อตเตอรี่ใบเสร็จภาพมัวเห็นไม่ชัดหรือเสียหายยังสามารถรับรางวัลไ ด้หรือไม่ วิธีแก้ไขคือหาผู้ประกอบการที่ออกใบเสร็จแล้วให้พิมพ์เสริมใหม่ ตามวิธีให้เงินรางวัลล็อตเตอรี่ใบเสร็จมาตราที่ 11 ข้อ 1วรรค 3 กำหนดว่าผ่านเอกสารการออกใบเสร็จจากผู้ประกอบการจากรายการที่บันทึกในสลิปใบเสร็จและต้นขั้นยืนยันสอดคล้องจริง สามารถนำมาแลกเงินรางวัลได้

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : 1 มี.ค ยกเลิกให้ชุดตรวจ ATK แก่นักเดินทางที่เดินทางเข้าไต้หวันและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยัน

สํานักงานสรรพากรชี้แจงเพิ่มเติมว่า ผู้ถูกรางวัลสามารถไปที่เว็บไซต์รายได้เสียภาษีกระทรวงการคลัง หน้าหลัก/บริการออนไลน์/สอบถามข้อมูลเผยแพร่/สอบถามหมายเลขล็อตเตอรี่ใบเสร็จที่ออกหรือสอบถามที่สำนักงานภาษีแห่งชาติเพื่อสอบถามเกี่ยวกับชื่อและที่อยู่จดทะเบียนของร้านค้าที่ออ กใบเสร็จให้เดิม ติดต่อกับร้านค้าดังกล่าวผ่านการยืนยันว่าถูกต้องแล้ว จะเพิ่มหมายเหตุ “พิมพ์เสริม” 2 คำไว้บนใบเสร็จ หากเป็นการถูกรางวัลที่เป็นใบเสร็จแบบกระดาษก็ขอให้ร้านค้าถ่ายเอกสารต้นขั้ว (รายละเอียดการชื้อขายต้องชัดเจน หากมัวเห็นไม่ชัดให้ร้านค้าเขียนเนื้อหาการซื้อขายบนต้นขั้วใบเสร็จ) และประทับตราที่ใช้เฉพาะล็อตเตอรี่ใบเสร็จ ผู้ถูกรางวัลจะสามารถนำล็อตเตอรี่ใบเสร็จที่พิมพ์เสริมกับล็อตเตอรี่ใบเสร็จเดิมไปที่หน่วยงานที่รับรางวัลเพื่อรับเงินได้

ถูกล็อตเตอรี่ใบเสร็จแต่ภาพเห็นไม่ชัดอย่าทิ้ง พิมพ์เสริมใหม่รับรางวัล ได้ ภาพ/โดยแพลตฟอร์มบริการใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการคลัง

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : ลาตรวจครรภ์ไม่ถือเป็นการลาป่วย แรงงานต่างชาติมีสิทธิ์ลาคลอด ลาเลี้ยงบุตรหลังคลอดได้

สํานักงานสรรพากรบอกประชาชนสามารถดาวน์โหลด “APPแลกเงินรางวัลล็อตเตอร์ใบเสร็จของกระทรวงการคลัง” เมื่อซื้อสินค้าให้ใช้การจัดเก็บข้อมูลที่คลาวด์ใบเสร็จ หลีกเลี่ยงจากใบเสร็จสูญหายหรือเสียหายจนเห็นไม่ชัดซึ่งเสี่ยงต่อการไม่สามารถเบิกเงินรางวัล ทุกครั้งที่มีการออกรางวัลก็สามารถรับโอกาสโชคสองชั้นกับรางวัลที่ออกทั่วไปและรางวัลพิเศษพร้อมกันได้ หากตั้งค่าบัญชีรับรางวัลไว้เงินรางวัลก็จะโอนเข้าบัญชีโดยตรงให้ประโยชน์มากมาย ยินดีต้อนรับประชาชนทั่วไปเข้ามาดาวน์โหลดใช้งาน

หากมีคําถามข้อสงสัยในรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสอบถาม หมายเลขบริการฟรี 0800-000321 สำนักงานสรรพากรใสใจให้บริการ

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

wsf218@gmail.com 發票中獎 但遺失了

回覆
291天前

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

回到頁首icon
Loading