img
:::

“นโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับแรงงานข้ามชาติ” ปัจจุบันมีบริษัทประกันสุขภาพให้บริการ 6 บริษัททั่วประเทศ วงเงินสูงสุดถึง 500,000 เหรียญไต้หวัน

กระทรวงแรงงานเห็นชอบ “โครงการนำแรงงานข้ามชาติเข้าประเทศ” ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay
กระทรวงแรงงานเห็นชอบ “โครงการนำแรงงานข้ามชาติเข้าประเทศ” ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] เพื่อเป็นไปตามนโยบายโครงการการนำเข้าแรงงานข้ามชาติของกระทรวงแรงงาน คณะกรรมการกำกับดูแลด้านการเงิน (The Financial Supervisory Commission) ได้อนุมัติ “แผนประกันสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติ” ปัจจุบันมีให้บริการด้วยกัน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท Fubon Insurance Co. (富邦產險)  บริษัท Chung Kuo Insurance Co., LTD (兆豐產險) บริษัท Hotai Insurance (和泰產險) บริษัท Taian Insurance (泰安產險) บริษัท Shinkong Insurance (新光產險) และ บริษัท Cathay Century Insurance (國泰世紀產險) ซึ่งมีให้บริการทั้งการประกันแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม ซึ่งประกันนี้จะครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในช่วงกักตัวและค่ารักษาในโรงพยาบาล หากแรงงานข้ามชาติติดเชื้อโควิด-19 หลังเดินทางเข้ามาถึงไต้หวันภายใน 30 วัน ซึ่งมีการประกันสูงสุด 500,000 ดอลลาร์ไต้หวัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: เดินทางเข้าประเทศไทยได้ 3 วิธี ซึ่งทั้งหมดต้องสมัครผ่าน “Thailand Pass”

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด นายจ้างต้องทำประกันสุขภาพให้แรงงานข้ามชาติ ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด นายจ้างต้องทำประกันสุขภาพให้แรงงานข้ามชาติ ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

ก่อนที่แรงงานข้ามชาติจะเดินทางเข้ามาถึงประเทศ นายจ้างจะต้องทำประกันให้แก่แรงงานข้ามชาติก่อน ซึ่งประกันมี 2 แบบ ได้แก่ “ค่ารักษาพยาบาลสำหรับแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) แบบรายบุคคล” และ “ค่ารักษาพยาบาลสำหรับแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) แบบกลุ่ม” ถ้านายจ้างจ้างแรงงานข้ามชาติ 4 คนหรือน้อยกว่า จะทำประกันได้เฉพาะประกันส่วนบุคคลเท่านั้น หากต้องการทำประกันแบบกลุ่ม จะต้องมี 5 คนหรือมากกว่า ประกันนี้ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา COVID-19 ไม่ว่าจะเป็นค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าให้คำแนะนำของแพทย์ในการใช้ยา ค่าเลือด ค่าลงทะเบียน ค่าขอเอกสารยืนยัน ค่ารถพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล และค่าผ่าตัด ฯลฯ.

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ระวัง! ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เป็นหนึ่งในการประกันการจ้างงานภาคบังคับ เตือนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้ใส่ใจในสิทธิและผลประโยชน์ของตนเอง

“นโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับแรงงานข้ามชาติ” ปัจจุบันมีบริษัทประกันสุขภาพให้บริการด้วยกัน 6 บริษัททั่วประเทศ  ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

“นโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับแรงงานข้ามชาติ” ปัจจุบันมีบริษัทประกันสุขภาพให้บริการด้วยกัน 6 บริษัททั่วประเทศ  ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

ประกันสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติ จัดทำขึ้นเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการกักตัวและค่ารักษาพยาบาล ก่อนที่แรงงานข้ามชาติจะเดินทางเข้าประเทศ นายจ้างต้องได้รับการยินยอมจากแรงงานข้ามชาติในการช่วยทำประกัน หลังบริษัทประกันภัยได้รับหนังสือมอบอำนาจของแรงงานข้ามชาติแล้วจึงจะสามารถดำเนินการในการยื่นสมัครประกันได้ ส่วนเงินค่าชดเชยสำนักงานประกันภัยจะจ่ายให้กับสถานพยาบาลหลังจากที่แรงงานข้ามชาติเซ็นหนังสือยินยอมโดยตรง ซึ่งค่าใช้จ่ายชดเชยนี้มีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์ไต้หวัน และช่วงเวลาที่แรงงานข้ามชาติติดเชื้อโควิด-19 จะต้องไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่เดินทางมาถึงไต้หวัน หากเกิน 30 วันไปแล้วไม่นับว่าอยู่ในการประกัน

“นโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับแรงงานข้ามชาติ” แบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลของแรงงานข้ามชาติและนายจ้างหากติดเชื้อโควิด-19 ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

“นโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับแรงงานข้ามชาติ” แบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลของแรงงานข้ามชาติและนายจ้างหากติดเชื้อโควิด-19 ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

เตือนอีกครั้ง ก่อนที่แรงงานข้ามชาติจะเดินทางเข้ามาถึงประเทศ นายจ้างจะต้องทำประกันให้แก่แรงงานข้ามชาติ ไม่ว่าจะเป็นประกันแบบ “ค่ารักษาพยาบาลสำหรับแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) แบบรายบุคคล” และ “ค่ารักษาพยาบาลสำหรับแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) แบบกลุ่ม” เพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลของแรงงานข้ามชาติและนายจ้างหากติดเชื้อโควิด-19 และความสบายใจของทุกฝ่าย

 

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading