img
:::

นโยบายใหม่ป้องกันการแพร่ระบาด! “ผลัดกันซื้อของ” ในตลาดทุกมณฑลทั่วทั้งไต้หวัน

นโยบายใหม่ป้องกันการแพร่ระบาด! “ผลัดกันซื้อของ” ในตลาดทุกมณฑลทั่วทั้งไต้หวัน
นโยบายใหม่ป้องกันการแพร่ระบาด! “ผลัดกันซื้อของ” ในตลาดทุกมณฑลทั่วทั้งไต้หวัน
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/จารุวรรณ โพธิ์ศรี (林婉婷)

การแพร่ระบาดในท้องถิ่นในไต้หวันยังไม่บรรเทาลง และประเทศได้ปฏิบัติตามคำเตือนการป้องกันโรคระบาดอย่างเคร่งครัดระดับที่ 3  ฝูงชนและยานพาหนะในสถานที่ต่างๆ ลดลงอย่างมาก เพื่อหลีกเลี่ยง "ตลาดดั้งเดิม" จากการฝ่าฝืน การป้องกันการแพร่ระบาด รัฐบาลของเทศมณฑลและเมืองเรียกร้องให้ประชาชนออกบ้านซื้อของให้น้อยลงและซื้อครั้งเดียวให้เพียงพอ มณฑลและเมืองบางแห่ง ใช้การผลัดเปลี่ยนกันไปซื้อตามเลขคี่และเลขคู่ของเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีนี้  [เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่]ได้มีการคัดแยกมาตรการ "ผลัดกันซื้อ" ในอำเภอและเมืองต่างๆ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ

 [เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] คัดแยกมาตรการ "ผลัดกันซื้อ" ในอำเภอและเมืองต่างๆ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ รูปภาพ/โดย《中時新聞網》

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] คัดแยกมาตรการ "ผลัดกันซื้อ" ในอำเภอและเมืองต่างๆ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ รูปภาพ/โดย《中時新聞網》

เมืองไทเป

สำนักงานตลาดเมืองไทเปเสนอ "แผนปรับปรุงการป้องกันการแพร่ระบาดในตลาด" ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ตลาดค้าปลีกสาธารณะจะต้องใช้มาตรการ 2 ประการคือ "การควบคุมการกักกัน" และ "การปิดก่อนกำหนด" หากฝูงชนมีจำนวนเกินขีดจำกัด จะถูกระงับการรับเข้าใช้บริการ ; ปรับเวลาทำการประจำวันของซุปเปอร์ที่ขายอาหารสดให้ปิดทำการในเวลา 16.00 น.

Ke Wenzhe นายกเทศมนตรีไทเป เรียกร้องให้ประชาชนซื้อของแค่สองครั้งต่อหนึ่งสัปดาห์ และซื้อให้เพียงพอในแต่ละครั้ง

เมืองนิวไทเป

Hou Youyi นายกเทศมนตรีเมืองนิวไทเปกล่าวว่า วิธีดำเนินการควบคุมตลาดแบบดั้งเดิมอนุญาตให้มีสภาตลาด 168 แห่ง จัดตั้ง เพื่อดำเนินการควบคุมฝูงชน การนำระบบไปใช้ ตำรวจจะสั่งห้ามผู้ค้าที่ผิดกฎหมาย และพวกเขาจะต้องปิดกิจการทันทีหากพวกเขา ไม่ผ่านมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาด

เมือง Keelung

Lin Youchang นายกเทศมนตรีเมือง Keelung เรียกร้องให้ผู้คนผลัดกันไปซื้อของ ตามเลขท้ายบัตรประชาชน โดย เลขคี่ในวันคี่ และเลขคู่ในวันคู่ หากประชาชนไม่สามารถทำตามได้ สภาเทศบาลเมืองจะใช้การบังคับ

เทศมณฑลอี้หลาน 

ประชาชนควรสวมหน้ากากอนามัยตลอด และผลัดกันไปซื้อตามเลขท้ายบัตรประชาชน ซุปเปอร์จะปิดทุกวันจันทร์ เลขคี่จะเข้าซื้อได้ในวันจันทร์ตอนเช้า วันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์  ส่วนเลขคู่จะเข้าซื้อได้ในวันจันททร์ตอนบ่าย วันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์

 Zhrng Wen Can เรียกร้องให้ประชาชนใช้เวลาในตลาดให้น้อยลง รูปภาพ/ โดย รัฐบาลเมืองเถาหยวน

Zhrng Wen Can เรียกร้องให้ประชาชนใช้เวลาในตลาดให้น้อยลง รูปภาพ/ โดย รัฐบาลเมืองเถาหยวน

 เมืองเถาหยวน , มณฑลซินจู๋ , มณฑลเหมียวลี่ 

ใช้การผลัดกันไปซื้อตามเลขท้ายบัตรประชาชน โดยเลขคี่เข้าซื้อได้ใน วันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์ เลขคู่เข้าซื้อได้ในวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์  เมืองเถาหยวนและซินจู๋จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 31 พฤษภาคม ; ส่วน มณฑลซินจู๋และ มณฑลเหมียวลี่จะเริ่มในวันที่ 1 มิถุนายน

Zheng Wen Can นายกเทศมนตรีเถาหยวน กล่าวว่า เน้นที่หลัก 3 ประการคือการสวมหน้ากาก ห้ามให้ใช้บริการภายในร้านอาหาร ห้ามรวมตัวกัน และเรียกร้องให้ประชาชนซื้อโดยเร็ว ใช้เวลาในซุปเปอร์ให้น้อยลง และซื้อให้เพียงพอในครั้งเดียว

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ที่แรกในประเทศ! ไถหนาน เปิดตัว "ระบบเตือนภัยกลุ่ม" แจ้งตำรวจด้วยเทคโนโลยีอัตโนมัติ

 Lu Xiuyan กล่าวว่าสมาคมเกษตรกรหลายแห่งในเมืองไถจงส่งเสริมการซื้อทางออนไลน์ เพื่อไม่ให้ผู้คนต้องออกไปไหน ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้ รูปภาพ / โดย รัฐบาลเมืองไถจง

Lu Xiuyan กล่าวว่าสมาคมเกษตรกรหลายแห่งในเมืองไถจงส่งเสริมการซื้อทางออนไลน์

เพื่อไม่ให้ผู้คนต้องออกไปไหน ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงของการติดเชื้อได้ รูปภาพ / โดย รัฐบาลเมืองไถจง

เมืองไถจง

เลขท้ายบัตรประชาชนเลขคี่เข้าซื้อในวันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ; เลขคู่เข้าซื้อในวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ แนะนำให้ซื้อให้เพียงพอในครั้งเดียว ปัจจุบันเน้นสนับสนุนให้แต่ละที่มีความเข้มแข็งในการดำเนินการตามระบบ ให้สวมหน้ากากตลอดและหมั่นฆ่าเชื้อ

Lu Xiu Yan นายกเทศมนตรีเมืองไถจงกล่าวว่า สมาคมเกษตรกรหลายแห่งในเมืองไทจงได้เปิดตัวการซื้อของออนไลน์ และพลเมืองบางคนได้รับส่วนลดค่าจัดส่งฟรี ผู้คนไม่ต้องออกไปไหน ผลไม้และผักจะถูกส่งไปที่บ้านของพวกเขา เพื่อลดความเสี่ยงของ การติดเชื้อ

มณฑลอี๋หลาน

เรียกร้องให้ประชาชนซื้อของออนไลน์ และหากจำเป็นต้องออกไปซื้อของที่ซุปเปอร์จะถูกแบ่งตามเลขท้ายของบัตรประชาชน เลขคี่เข้าซื้อได้ในวันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ; เลขคู่เข้าซื้อได้ในวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์

เมืองไถหนาน

ตลาดภาคเอกชน 117 แห่งในเมืองไถหนาน ดำเนินการตามระบบร่วมอย่างเต็มที่ รัฐบาลเมืองจะจัดเตรียมรหัส QR Code สำหรับการควบคุม นายกเทศมนตรีไถหนาน หวง เว่ยเจ๋อ ย้ำว่าถ้าคนเยอะเกิน ให้เข้าซื้อในเวลาอื่น หากป้องกันตนเองได้ดี ก็จะปกป้องผู้อื่นได้ด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ในการป้องกันการแพร่ระบาด ฝ่ายบริหารประเทศตัดสินใจให้เงินอุดหนุน 10,000 หยวนกับเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปี และเด็กพิเศษ

 Chen Qimai เรียกร้องให้ประชาชนซื้อสัปดาห์ละครั้งและ ซื้อครั้งเดียวให้เพียงพอ รูปภาพ/โดย รัฐบาลเมืองเกาสง

Chen Qimai เรียกร้องให้ประชาชนซื้อสัปดาห์ละครั้งและ

ซื้อครั้งเดียวให้เพียงพอ รูปภาพ/โดย รัฐบาลเมืองเกาสง

เมืองเกาสง

เรียกร้องให้ประชาชนซื้อของสัปดาห์ละครั้ง และซื้อให้เพียงพอ โดยพลัดวันซื้อตามเลขท้ายบัตรประชาชน เลขคี่เข้าซื้อได้ในวันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ; เลขคู่เข้าซื้อได้ในวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ หากไม่สามารถใช้ระบบร่วมจริงหรือการควบคุมฝูงชนได้ รวมถึงการสวมหน้ากากเป็นต้น ธุรกิจจะถูกระงับและบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน

มณฑลผิงตง

การผลัดกันไปตลาด แบ่งตาม เลขท้ายบัตรประชาชน เลขคี่เข้าซื้อได้ในวันพุธ วันศุกร์ และวันอาทิตย์ ; เลขคู่เข้าซื้อได้ในวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ ให้เช่าตลาดนัด Public ค่าทำความสะอาดได้รับการยกเว้นเป็นเวลา 3 เดือน ลดภาระของแม่ค้า

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading