img
:::

ข่าวดี! แรงงานต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้แล้ว อนุญาตให้แรงงานต่างชาติจากอินโดนีเซียเข้าก่อน

แรงงานต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้ดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้ว ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay
แรงงานต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้ดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้ว ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวันแถลงการณ์เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ว่า อนุมัติการเปิดนำเข้าแรงงานต่างชาติโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป ซึ่งก่อนที่แรงงานต่างชาติจะเดินทางเข้ามายังไต้หวันภายใน 72 ชั่วโมง ต้องเข้ารับการตรวจ PCR และแยกกักตัวแบบ 1 คนต่อ 1 ห้อง หากผลตรวจเป็นลบจึงจะสามารถเดินทางเข้ามาได้ เมื่อเดินทางถึงไต้หวันแล้วต้องเก็บตัวอย่างน้ำลายกับตรวจ PCR ที่สนามบิน จากนั้นค่อยเดินทางต่อไปยังศูนย์กักกันโรคของรัฐเพื่อทำการกักตัว 14 วัน ซึ่งในระหว่างการกักตัวและก่อนครบกำหนดการกักตัวจะมีการตรวจ PCR ด้วย เมื่อกักตัวครบ 14 วัน ยังต้องเฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเองต่ออีก 7 วัน ทั้งนี้แรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังไต้หวันต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ของมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

อ่านข่าวเพิ่มเติม: โรคระบาดเริ่มชะลอตัว ท่องเที่ยวได้อย่างสบายใจ ฤดูดอกซากุระบานของอุทยานฟาร์มอู่หลิง กลายเป็นตัวเลือกแรกของใครหลายคน

กระทรวงแรงงาน แจงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ ภาพจาก/ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน

กระทรวงแรงงาน แจงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศ ภาพจาก/ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน

  • กระทรวงแรงงานประกาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับแรงงานต่างชาติ ดังนี้

1.การนำเข้าแรงงานจะแบ่งออกเป็นออกเป็น 2 ช่วงเวลา

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยช่วงเทศกาลตรุษจีนคือระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2564 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 จะชะลอหรือลดจำนวนการนำเข้าชั่วคราว และช่วงที่ 2 คือตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

  1. แรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจะใช้ ระบบสะสมคะแนน เป็นเกณฑ์ตัดสินว่าใครมีสิทธิ์เดินทางเข้าไต้หวันได้ก่อน

โดยแรงงานต่างชาติภาคอุตสาหกรรม จะพิจารณาประเมินถึงเรื่องแรงงานต่างชาติรายนั้นฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้วหรือยัง และเดินทางมาจากประเทศที่สถานการณ์การระบาดของโรคมากน้อยเพียงใด อีกทั้งความพร้อมในการจัดเตรียมห้องพักกักตัวของนายจ้างเป็นต้น ส่วนแรงงานต่างชาติภาคครัวเรือน จะพิจารณาจากเรื่องแรงงานต่างชาติรายนั้นฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้วหรือยัง และเดินทางมาจากประเทศที่สถานการณ์การระบาดของโรคมากน้อยเพียงใด หากสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการป้องกันโรคยิ่งดีเท่าไหร่ การสะสมคะแนนจะยิ่งสูง จะยิ่งมีโอกาสเดินทางเข้าไต้หวันได้ก่อน หากคะแนนเท่ากันจะเรียงตามวันที่ขอวีซ่า

อ่านข่าวเพิ่มเติม: กระทรวงแรงงานประกาศ 5 มาตรการ “อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติเดินทางเข้าประเทศ” เตือนนายจ้างให้ช่วยแรงงานทำ “ประกันสุขภาพ”

กระทรวงแรงงานประกาศ “มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับแรงงานต่างชาติ” ภาพจาก/ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน

กระทรวงแรงงานประกาศ “มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับแรงงานต่างชาติ” ภาพจาก/ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน

  1. เสริมมาตรการการกักตัวและการจัดการด้านสุขภาพที่เป็นอิสระ

แรงงานต่างชาติจะได้รับการตรวจ PCR หนึ่งครั้ง ณ ที่สนามบินเมื่อเดินทางมาถึง และจะได้รับการตรวจ PCR อีกครั้งก่อนวันครบกำหนดของการกักตัว 14 วัน ผู้ที่มีผลตรวจเป็นลบจะจัดให้มีการจัดการด้านสุขภาพด้วยตนเองเพิ่มอีก 7 วัน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการแพร่เชื้อที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างระยะเวลาการจัดการด้านสุขภาพด้วยตนเอง ทั้งนี้นายจ้างควรจัดให้แรงงานต่างชาติมีการจัดการด้านสุขภาพด้วยตนเองตามสถานที่ที่กระทรวงแรงงานกำหนด และดำเนินการอย่างรวดเร็ว ในช่วงระยะเวลาจัดการด้านสุขภาพด้วยตนเองจะมีการตรวจ PCR อีกครั้งหนึ่ง

  1. นายจ้างต้องช่วยแรงงานข้ามชาติทำประกันสุขภาพและพาณิชยกิจ

เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการนำแรงงานต่างชาติเข้าประเทศ คณะกรรมการบริหารการเงินและกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการวางแผนประกันสุขภาพเชิงพาณิชยกรรมไว้เรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดให้นายจ้างก่อนที่จะนำแรงงานต่างชาติเข้ามาในประเทศต้องทำประกันทางการแพทย์และพาณิชยกิจ 500,000 ดอลลาร์ไต้หวัน เพื่อครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลขณะกักตัวหรือหากแรงงานต่างชาติติดเชื้อหลังจากเข้าประเทศ

กระทรวงแรงงานประกาศ “มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับแรงงานต่างชาติ” ภาพจาก/ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน

กระทรวงแรงงานประกาศ “มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดสำหรับแรงงานต่างชาติ” ภาพจาก/ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคไต้หวัน

นอกจากนี้ นายไช่เมิ่งเหลียง (蔡孟良) อธิบดีกรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวัน กล่าวว่า สถานที่กักตัวมีห้องพัก มีอาหารเครื่องดื่ม และของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันไว้ให้ ดังนั้น เมื่อแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้ามาไม่จำเป็นต้องจ่ายธรรมเนียมในการกักตัวใด ๆ หากระหว่างที่เข้ารับการกักตัว 14 วัน นายจ้างไม่ได้จ่ายค่าจ้าง หลังครบกำหนดเวลาของการกักตัวแล้ว แรงงานต่างชาติสามารถยื่นขอเงินชดเชยจากกรมสังคมสงเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการของไต้หวันได้ ส่วนอีก 7 วัน ที่เฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเอง นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่แรงงานต่างชาติตามกฎหมายด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading