img
:::

สำนักงานแรงงานเกาสงจัดการฝึกอบรมยกระดับความสามารถทางวิชาชีพล่ามแปลภาษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

สำนักงานแรงงานเกาสงจัดการฝึกอบรมยกระดับความสามารถทางวิชาชีพล่ามแปลภาษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ภาพ/โดยสำนักงานแรงงาน รัฐบาลเมืองเกาสง
สำนักงานแรงงานเกาสงจัดการฝึกอบรมยกระดับความสามารถทางวิชาชีพล่ามแปลภาษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ภาพ/โดยสำนักงานแรงงาน รัฐบาลเมืองเกาสง
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

สำนักงานแรงงานเมืองเกาสง ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจท่าเรือเกาสง สำนักงานตำรวจ กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน, สำนักงานตำรวจเทศบาล, สำนักกิจการสังคม และสำนักอนามัย ร่วมกันจัด “การฝึกอบรมยกระดับความสามารถทางวิชาชีพล่ามแปลภาษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” ในช่วงปลายเดือนเมษายน คาดว่าจะมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 120 คน ได้แก่ ล่ามภาษาเวียดนาม ล่ามภาษาอินโดนีเซีย ล่ามภาษาไทย และล่ามภาษาอังกฤษ ในอนาคต ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเหล่านี้จะมีโอกาสช่วยเหลือในบริการจัดหางาน ซึ่งถือเป็นกำลังเสริมใหม่ในสถานีบริการของสำนักงานแรงงานในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ และเพิ่มโอกาสการจ้างงานสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในฐานะล่ามมืออาชีพด้วย

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : เทศกาลดอกไม้หนานจวนเหมียวลี่ เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาสัมผัสบรรยากาศสุดธรรมชาติ

สำนักงานแรงงานเกาสงจัดการฝึกอบรมยกระดับความสามารถทางวิชาชีพล่ามแปลภาษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ภาพ/โดยสำนักงานแรงงาน รัฐบาลเมืองเกาสง

สำนักแรงงาน ระบุว่า แรงงานต่างชาติมักจะสื่อสารกับนายจ้างหรือหัวหน้างานได้อย่างลำบากเนื่องจากอุปสรรคทางด้านภาษา หรือเพราะความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทำให้มีความเข้าใจในเรื่องสิทธิและผลประโยชน์ของแรงงานแตกต่างกัน และแรงงานต่างชาติเองก็รู้สึกว่าพวกเขา ไม่มีที่พึ่ง ดังนั้น สำนักแรงงานจึงจัดฝึกอบรมล่ามแปลภาษา หวังว่าล่ามบริการมืออาชีพสามารถเข้าให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับประเด็นปัญหานี้ได้ไม่มากก็น้อย

ในเดือนเมษายน มีการจัดอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับล่ามทั้งหมด 2 ระดับ และมีการจัดผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์จริงมาบรรยายพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทำความคุ้นเคยกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเนื้อหาการแปลและแนวคิดทางกฎหมายที่นำไปใช้ได้จริง จากนั้นนำความรู้ที่ได้มาไปช่วยเหลือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และชาวต่างชาติในการหางาน หรือให้คำปรึกษาด้านแรงงาน โดยให้บริการที่เหมาะสมต่อรายบุคคลและมีคุณภาพสูง

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : สภานิติบัญญัติแก้ไขกฎหมายบริการจัดหางานใหม่ ลดระยะเวลานายจ้างยื่นขอจ้างแรงงานต่างชาติรายใหม่เข้าทำงาน

สำนักงานแรงงานเกาสงจัดการฝึกอบรมยกระดับความสามารถทางวิชาชีพล่ามแปลภาษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ภาพ/โดยสำนักงานแรงงาน รัฐบาลเมืองเกาสง

สำนักงานแรงงานจะมีการบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อลงในฐานข้อมูลผู้มีความสามารถล่ามของเกาสง ในอนาคตสามารถให้รัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชนยื่นสมัครขอรับบริการได้ เพื่อช่วยปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของชาวต่างชาติอย่างแข็งขัน

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

我是黃小姐 想上這課程,請問怎麼報名

回覆
61天前

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading