img
:::

เสียงสวรรค์สำหรับคุณแม่! ลาคลอดบุตรจะได้รับเงินชดเชย 80% และลาได้เพิ่มอีก 2 วัน เริ่ม 1 ก.ค.

เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรลงในระบบใหม่ เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม /ภาพจาก "นิตยสารสุขภาพ"
เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรลงในระบบใหม่ เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม /ภาพจาก "นิตยสารสุขภาพ"
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความประสงค์ที่จะให้กำเนิดบุตร จึงได้มีการเปิดตัวระบบการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรใหม่ในเดือน ก.ค. นอกเหนือจากการเพิ่มจำนวนการตรวจคลอดบุตรเป็น 14 ครั้งและการลาคลอดเพิ่มอีก 2 วันแล้ว ยังมีเงินช่วยเหลือการลาคลอด เพิ่มขึ้นจาก 60% เป็น 80% โดยการลาคลอดจะต้องแจ้งให้นายจ้างทราบก่อนล่วงหน้า 10 วัน ทั้งนี้ "เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่" ได้รวบรวมนโยบายที่เกี่ยวข้องมาให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจง่ายขึ้น ดังนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม:ไต้หวัน-สหรัฐฯ กระชับมิตร! กระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐฯ วิดีโอคอลกับเฉินสือจง สัญญาว่าจะช่วยไต้หวันจัดหาวัคซีน

การลาคลอดบุตรจะได้รับเงิน 80% และลาคลอดบุตรได้เพิ่มอีก 2 วัน/ภาพจาก Pexels

การลาคลอดบุตรจะได้รับเงิน 80% และลาคลอดบุตรได้เพิ่มอีก 2 วัน/ภาพจาก Pexels

  1. เงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตร

กระทรวงแรงงานชี้ เพื่อดำเนินการตามนโยบาย "ให้รัฐเลี้ยงดูไปพร้อมกับคุณ" (讓國家跟你一起養) โดยการเพิ่มเงินเดือนประกันรายเดือนเฉลี่ย 20% ของเงินเดือนผู้เอาประกันภัยเฉลี่ยต่อเดือน ตามงบประมาณของทางราชการ และเพิ่มเงินอุดหนุนเงินเดือนในช่วงพักการเลี้ยงดูบุตร และเพิ่มอัตราการทดแทนเงินเดือนประกันรายเดือนโดยเฉลี่ยในช่วงที่ลาพักดูแลเด็ก ขณะที่ไม่ได้รับค่าจ้าง กล่าวคือ เบี้ยเลี้ยงการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จาก 60% ของเงินเดือนเดิมเป็น 80% โดยกองทุนประกันการจ้างงานจะจ่าย 60% และรัฐบาลจะจ่าย 20% เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2021 กระทรวงแรงงานได้ออก "นโยบายสำคัญของเงินอุดหนุนเงินเดือนอย่างยั่งยืนสำหรับการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร" และดำเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคมของปีเดียวกัน

  1. เงินช่วยเหลือวันลาคลอด

เพื่อให้ประชาชนอยู่ได้อย่างสบายใจ รัฐได้มีการเพิ่มจำนวนลาตรวจคลอดจาก 10 ครั้ง เป็น 14 ครั้ง และเพื่อความเท่าเทียมทางเพศในการทำงานตามกฎหมายจำนวนวันหยุดตรวจคลอดบุตรเพิ่มขึ้นจาก 5 วัน เป็น 7 วัน สำหรับค่าจ้างและการตรวจครรภ์ นายจ้างสามารถขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานกลางที่มีอำนาจได้ อีกทั้งกระทรวงแรงงานยังได้ออก "เงินช่วยเหลือที่จำเป็นสำหรับการลาเพื่อตรวจการคลอดบุตร" เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2021 โดยจะดำเนินการในวันที่ 1 กรกฎาคมของปีเดียวกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม:กทม.ผลักดันประชาชนฉีดวัคซีน! ลงทะเบียนออนไลน์และร้านสะดวกซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน

กระทรวงแรงงานได้ส่งเสริม "มาตรการอำนวยความสะดวก" เพื่อส่งเสริมสิทธิแรงงาน /ภาพจาก "ยูไนเต็ด เดลินิวส์"

กระทรวงแรงงานได้ส่งเสริม "มาตรการอำนวยความสะดวก" เพื่อส่งเสริมสิทธิแรงงาน /ภาพจาก "ยูไนเต็ด เดลินิวส์"

  1. การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการยื่นสมัครบำเหน็จบำนาญของแรงงานรายใหม่

กระทรวงแรงงานระบุว่า เพื่อให้ประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินบำนาญของประกันแรงงานได้สะดวกยิ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป คนงาน ผู้รับมรดกหรือผู้รับสิทธิ์แทน ที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศที่ไม่สามารถเดินทางกลับมายังไต้หวัน เพื่อขอยื่นรับเงินบำเหน็จบำนาญได้ (เงินบำเหน็จบำนาญของเงินประกันรายปี) ผู้สมัครสามารถทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมส่งไปยังสถานทูตจีน สำนักงานตัวแทน สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นๆที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการต่างประเทศหรือเอกสารแสดงตนที่ออกโดยประเทศในการรับมอบให้ส่งต่อ หากหนังสือมอบอำนาจและเอกสารแสดงตนเป็นภาษาอังกฤษ นอกจากสำนักงานประกันแรงงาน (บริษัทประกัน) แล้ว เห็นว่าไม่จำเป็นต้องแนบฉบับแปลภาษาจีน

  1. การแก้ไขมาตรา 17 ของกฎหมายสหภาพแรงงาน

กระทรวงแรงงานระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป สหภาพแรงงานต้องแต่งตั้งกรรมการสำรองและผู้บังคับบัญชาสำรองอย่างน้อย 1 คน เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้การทำงานคนเดียวเกิดความผิดผลาด ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของสหภาพแรงงาน ทั้งยังช่วยลดภาระหน้าที่ของสหภาพแรงงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารได้

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

回到頁首icon
Loading