img
:::

กระทรวงแรงงานจงจางโถวจับมือร้านสะดวกซื้อเปิดโครงการ “ฝึกอบรมและจ้างงาน” เพื่อช่วยเหลือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

กรมพัฒนาแรงงานกระทรวงแรงงานสาขาจงจางโถว ร่วมมือกับเครือข่ายร้านสะดวกซื้อ  เปิดโครงการ “ฝึกอบรมและจ้างงาน” ช่วยหางานให้กับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ภาพ/จากกระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาแรงงานกระทรวงแรงงานสาขาจงจางโถว ร่วมมือกับเครือข่ายร้านสะดวกซื้อ เปิดโครงการ “ฝึกอบรมและจ้างงาน” ช่วยหางานให้กับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ภาพ/จากกระทรวงแรงงาน
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง : จารุวรรณ สุทธิธนกูล (朱芝瑜)

เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน และช่วยให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้สามารถหางานได้ราบรื่นยิ่งขึ้น กรมพัฒนาแรงงานกระทรวงแรงงานสาขาจงจางโถว ได้ร่วมมือกับเครือข่ายร้านสะดวกซื้อ  เปิดโครงการ “ฝึกอบรมและจ้างงาน” จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้แก่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่โดยเฉพาะ หลังจากผ่านการฝึกอบรมแล้ว สามารถเข้าทำงานในร้านสะดวกซื้อต่างๆ ได้จริง

ในระหว่างเข้าร่วมการฝึกอบรมนี้ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวกัมพูชากล่าวว่า “เธอแต่งงานมาอยู่ไต้หวันเป็นเวลาหลายปีแล้ว ที่ผ่านมาเธอทำหน้าที่เป็นแม่บ้านคอยดูแลครอบครัวมาโดยตลอด เมื่อลูกๆ โตขึ้น ทำให้เธอเริ่มมีเวลาเข้าร่วมการฝึกอบรมต่างๆ แต่ในระหว่างหางาน ก็มักมีนายจ้างบางคน ที่อาจมีความกังวลใจกับฐานะผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ของเธอ”

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวกัมพูชาเข้าทำงานในร้านสะดวกซื้อได้สำเร็จ หลังเข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมและจ้างงาน” ของกระทรวงแรงงาน ภาพ/จากกระทรวงแรงงาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม:MRT ไทเปเปิดให้บริการเช่ายืม “ร่มแชร์ Raingo” เช่าคืนยังไงบ้างดูที่เดียวจบ

หลังมีโอกาสเข้าร่วมหลักสูตรอบรมที่กรมพัฒนาแรงงานกระทรวงแรงงานจัดขึ้น เธอได้เรียนรู้ทักษะการสื่อสารในที่ทำงาน การฝึกอบรมเชิงลึก และภาคปฏิบัติ  ทำให้เธอสามารถหางานทำได้อย่างราบรื่น  ประกอบกับความมุ่นมั่นตั้งใจ และความสามารถในการทำงานของเธอ ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้จัดการ เมื่อเธอเริ่มทำงานยังไม่ถึงสองเดือน ผู้จัดการก็เริ่มสอนให้เธอทำบัญชีและรายงานต่างๆ

กระทรวงแรงงานสาขาจงจางโถวระบุว่า ลักษณะงานที่เหมาะกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ส่วนใหญ่ คือ งานใกล้บ้าน ที่มีชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นได้ ซึ่งตรงกับร้านสะดวกที่มีหลายสาขาทั่วประเทศ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากกว่าครึ่งหนึ่ง ต่างสามารถเข้าทำงานในร้านสะดวกซื้อได้สำเร็จ โครงการนี้ สามารถช่วยเหลือผู้หญิงจำนวนมากให้มีโอกาสได้กลับมาทำงานอีกครั้ง โดยทางรัฐบาลมีการช่วยอุดหนุนค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมให้ 80% หรือเต็มจำนวน สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่สนใจ  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ “TaiwanJobs” หรือ ติดต่อ 04-23592181

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading