img
:::
ข่าวทั่วไป

นักศึกษาคณะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปฝึกงานเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝึกหัด ณ สถานีบริการนครเกาสง

นักศึกษาไปฝึกงานในฐานะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝึกหัด ณ สถานีบริการนครเกาสง ภาพ/นำมาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาสง (National University of Kaohsiung)
นักศึกษาไปฝึกงานในฐานะเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองฝึกหัด ณ สถานีบริการนครเกาสง ภาพ/นำมาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาสง (National University of Kaohsiung)
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

สถานีบริการสาขา 2 นครเกาสง กองพลพื้นที่เขตภาคใต้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาสง (National University of Kaohsiung) ให้ ไป๋ฮ่าวอวิ๋น และ หวงเหม่ยฮุ่ย ที่กำลังศึกษาในคณะเอเชียตะวันออก กลุ่มภาษาเวียดนาม เข้าไปทดลองฝึกงานตามแผนกต่าง ๆ ของสถานีบริการ โดยทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้มีการจัดบุคลากรอาวุโสจากแต่ละแผนกมาสอนเป็นพิเศษ ให้พวกเขาได้มีโอกาสสัมผัสวิถีชีวิตประจำวันของเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เพื่อให้การดูแลและบริการสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในพื้นที่ชนบทในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าสุดของรัฐบาล สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงจัดให้มีผู้ฝึกงานร่วมกิจกรรมสำคัญประจำเดือน “รถบริการเคลื่อนที่” ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คอยติดตามเจ้าหน้าที่หน่วยบริการลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในเขตการปกครอง ผู้เข้าฝึกงานนอกจากจะได้เรียนรู้การบริหารงานเบื้องต้นของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ยังได้รับประสบการณ์การทำงานกับภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวต่างชาติหรือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในพื้นที่ แสดงความห่วงใยและเอาใจใส่ อีกทั้งช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารล่าสุดให้ประชาชนได้รับรู้

เฉินอิ๋งจื้อ (陳盈智) ผู้อำนวยการสถานีบริการ สาขา 2 ของนครเกาสง กล่าวว่า การเรียนรู้จากประสบการณ์นอกมหาวิทยาลัยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษาในการเข้าทำงานในอนาคต ไม่เพียงแต่จะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับภาครัฐ แต่ยังช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตการทำงานได้เร็วขึ้น ในอนาคตทางสถานีบริการจะยังคงร่วมมือกับทางมหาลัยอย่างแข็งขันต่อไป เพื่อให้นักศึกษาที่มีความฝันอยากเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสามารถมาฝึกงานที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ และหวังเป้นอย่างยิ่งว่าผู้เข้ารับการฝึกงานจะได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีสี่สุด

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading