img
:::

ไต้หวันได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มเทียร์ 1 ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 14

ไต้หวันได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มเทียร์ 1 ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 14 ภาพ/นำมาจากเฟสบุ๊ก報呱
ไต้หวันได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มเทียร์ 1 ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 14 ภาพ/นำมาจากเฟสบุ๊ก報呱

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2023 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจําปี ค.ศ. 2023 (2023 Trafficking in Persons Report : 2023 TIP Report) ซึ่งรวบรวมรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ใน 188 ประเทศ/เขต เศรษฐกิจ โดยไต้หวันยังคงได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มเทียร์ 1 ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 14 โดยสหรัฐฯ แถลงว่า แม้ว่าศักยภาพด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในไต้หวัน จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด – 19 แต่รัฐบาลและภาคเอกชนของไต้หวัน ก็ยังคงร่วมจับมือกันฝ่าฝันอุปสรรคนานับประการ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสมควรแก่การยกย่องจากประชาคมโลก

อ่านข่าวเพิ่มเติม : พบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกในประเทศ 11 ราย กรมอนามัยเกาสงรณรงค์ให้ประชาชนร่วมป้องกันโรคไข้เลือดออก

นายหลินโย่วชาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กล่าวว่า ต่อกรณีปัญหาสิทธิแรงงานประมงต่างชาติ ที่ได้รับการจับตาและเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐและกลุ่มเอกชนของสหรัฐฯ รวมถึงกรณีการค้ามนุษย์จากไต้หวันไปสู่กัมพูชาที่อุบัติขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ทางสภาบริหารไต้หวันได้ให้ความสำคัญและเร่งบริหารจัดการแก้ไขอย่างกระตือรือร้น ด้วยการจัดตั้ง “แผนปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมการประมงและสิทธิมนุษยชน” และ “คณะทำงานพิเศษในโครงการการค้ามนุษย์สู่กัมพูชา” เพื่อบูรณาการทรัพยากรแบบข้ามหน่วยงาน พร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายแบบข้ามพรมแดน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างกลไกการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตลอดจนมุ่งบรรลุมาตรการการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้เสียหาย

อ่านข่าวเพิ่มเติม : เทศกาลว่าวเกาสงยกระดับ สร้างสวนน้ำขนาดใหญ่ให้เด็กและผู้ปกครองมาคลายร้อน

ไต้หวันได้รับการจัดให้อยู่ในกลุ่มเทียร์ 1 ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 14 ภาพ/นำมาจากPixabay

รมว.หลินฯ กล่าวว่า ในปีนี้ เจ้าหน้าที่ภาครัฐของสหรัฐฯ มีข้อเสนอแนะ 9 ประการ โดยอ้างอิงจากรายงานการประเมินผล ได้แก่ การขยายขอบเขตพื้นที่การสอดส่องดูแลของกลุ่มเจ้าหน้าที่กรมประมงและเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน ไปสู่ท่าเรือในต่างแดนตามจุดต่างๆ ที่ได้รับการมอบอำนาจให้เข้าประจำการ ขยายขอบเขตอำนาจการตรวจสอบเหยื่อการค้ามนุษย์ไปสู่หน่วยงานสำคัญๆ ที่นอกเหนือจากสำนักงานตำรวจและหน่วยงานยุติธรรม พร้อมทั้งผลักดันการบัญญัติกฎหมายสิทธิแรงงาน สำหรับแรงงานต่างชาติที่ทำงานในตำแหน่งผู้อนุบาลในครัวเรือนและผู้ช่วยงานบ้าน และการออกกฎห้ามนายจ้างยึดเอกสารประจำตัวของแรงงาน โดยได้มีการกำหนดกฎระเบียบเหล่านี้ลงใน “แผนปฏิบัติการว่าด้วยการต่อต้านการขูดรีดแรงงานปี 2023 - 2024” ที่ประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

แหล่งที่มา : Taiwan Today

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading