img
:::

"กิจกรรมหนังสือพหุภาษาแห่งชาติ" เชิญผู้ปกครองและเด็กๆ ส่งผลงาน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากการอ่าน

ภาพถ่ายผู้ได้รับรางวัลในการกิจกรรมเมื่อปีค.ศ. 2022  ภาพ/จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน
ภาพถ่ายผู้ได้รับรางวัลในการกิจกรรมเมื่อปีค.ศ. 2022 ภาพ/จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง : จารุวรรณ สุทธิธนกูล (朱芝瑜)

เพื่อสนับสนุนให้เด็กและผู้ปกครองเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาความตระหนักรู้ในตนเอง และส่งเสริมนิสัยการอ่านของเด็กนักเรียน กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนจากทุกโรงเรียนทั่วไต้หวัน เข้าร่วม "กิจกรรมหนังสือพหุภาษาแห่งชาติ" เชิญผู้ปกครองและเด็กๆ ส่งผลงาน เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากการอ่าน ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมหนังสือพหุภาษาแห่งชาติ" ในปีนี้ ภาพ/จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม : LINE ของรัฐบาลเมืองไทเป มีระบบแจ้งเหตุเกี่ยวกับสัตว์โดยเฉพาะ ประชาชนสามารถขอความช่วยเหลือได้!

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เชิญพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ให้ส่งผลงานเข้าประกวดกันเยอะๆ ด้วยการบรรยายความคิดเห็น ความรู้สึก ประสบการณ์ และสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการอ่านหนังสือภาพภาษาต่างๆ หรือหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประเพณีของประเทศต่างๆ เข้าร่วมประกวด โดยจะแบ่งกลุ่มรับสมัครออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอนุบาล กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนต้น กลุ่มชั้นประถมศึกษาตอนต้น กลุ่มมัธยมศึกษาตอนต้น และกลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนจากโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศต่างก็สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ได้

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เผยว่า "กิจกรรมหนังสือพหุภาษาแห่งชาติ" มีการจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลา 9 ปีแล้ว ซึ่งในทุกๆ ปี ต่างได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ปกครองและเด็กๆ มาโดยตลอด ทั้งยังได้ยกตัวอย่าง ผลงานของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่เคยได้รับรางวัลในครั้งที่ผ่านมา ซึ่งสามารถส่งสารให้ยังประชาชน ให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของความเท่าเทียม การเคารพวัฒนธรรมที่หลากหลาย นำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้เป็นอย่างดี

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading