img
:::

รายงานการสำรวจ สิ่งที่นักศึกษาต่างชาติให้ความสำคัญมากที่สุดเกี่ยวกับการหางานหลังจากสำเร็จการศึกษา

รายงานการสำรวจ สิ่งที่นักศึกษาต่างชาติให้ความสำคัญมากที่สุดเกี่ยวกับการหางานหลังจากสำเร็จการศึกษา ภาพ/นำมาจากPixabay
รายงานการสำรวจ สิ่งที่นักศึกษาต่างชาติให้ความสำคัญมากที่สุดเกี่ยวกับการหางานหลังจากสำเร็จการศึกษา ภาพ/นำมาจากPixabay

ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงมิถุนายน 2023 สมาคมเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและนวัตกรรมทางการศึกษาระหว่างประเทศของไต้หวัน ได้มุ่งเป้าไปที่นักศึกษาต่างชาติในการทำแบบสอบถามสิ่งที่นักศึกษาต่างชาติให้ความสำคัญมากที่สุดเกี่ยวกับการหางานหลังจากสำเร็จการศึกษาทั้งหมด 1,000 คนจาก 55 ประเทศ

จากการสำรวจ สิ่งที่นักเรียนต่างชาติให้ความสำคัญมากที่สุดเกี่ยวกับการหางานหลังจากสำเร็จการศึกษา คือความรวดเร็วในการจ้างงานหลังจากได้รับปริญญา รองลงมาคือพวกเขาสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมที่เหมาะสมได้หรือไม่ และอัตราการจ้างงานสูงหรือไม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม : สตม.จัดค่ายสร้างสรรค์และปลูกฝังวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ผอ.สตม.เข้าร่วมปฏิสัมพันธ์กับเด็ก ๆ

รายงานการสำรวจ สิ่งที่นักศึกษาต่างชาติให้ความสำคัญมากที่สุดเกี่ยวกับการหางานหลังจากสำเร็จการศึกษา ภาพ/นำมาจากPixabay

จากการสำรวจยังพบว่า 52% ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่คุ้นเคยกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไต้หวันและสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาจีนโดยสิ้นเชิง และ 31.3% ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากนัก แสดงให้เห็นว่า การศึกษาระดับอุดมศึกษาและการสอนภาษาจีนของไต้หวันยังคงดำเนินไปได้ด้วยดีและเป็นที่รู้จักทั่วโลก

อ่านข่าวเพิ่มเติม : โปรแกรมการใช้งานระบบดิจิทัลสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดให้เรียนฟรี

สำหรับประเด็นการขาดแคลนผู้มีความสามารถพิเศษของไต้หวัน กลุ่มอุตสาหกรรมคาดหวังว่ารัฐบาลจะลดความซับซ้อนของขั้นตอนการยื่นเรื่องของทำงานในไต้หวันสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ให้ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติเดินทางมาทำงานในไต้หวันได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากนักศึกษาชาวต่างชาติจำนวนมากมีทักษะทางภาษาและมีใจในการบริการอยู่แล้ว อีกทั้งค่อนข้างคุ้นเคยกับวัฒนธรรมของไต้หวัน หากภาครัฐลดขั้นตอนในการยื่นเรื่องลงทะเบียนต่าง ๆ ในการขอทำงานไต้หวันให้ง่ายขึ้น เชื่อว่า นักศึกษาที่มีความสามารถจะมีความยินยิมที่จะทำงานอยู่ในไต้หวันต่อหลังจากสำเร็จการศึกษาได้มากขึ้นแน่นอน

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading