img
:::
การเรียนและการทำงาน

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดสัมนาเพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาต่างชาติที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติไทเป

สถานีบริการเมืองไทเป กองพลกิจการพื้นที่เขตภาคเหนือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้จัดสัมมนารับน้องใหม่ เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติไทเป  ภาพ/จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สถานีบริการเมืองไทเป กองพลกิจการพื้นที่เขตภาคเหนือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้จัดสัมมนารับน้องใหม่ เพื่อให้ความรู้กับนักศึกษาต่างชาติ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติไทเป ภาพ/จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง : จารุวรรณ สุทธิธนกูล (朱芝瑜)

นักศึกษาต่างชาติที่เดินทางมาศึกษาต่อในต่างประเทศ การใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลและพึ่งพาตัวเองให้ได้ ซึ่งต้องใช้เวลาเรียนรู้และปรับตัว เพื่อให้การช่วยเหลือกับนักศึกษาต่างชาติเหล่านี้ สถานีบริการไทเป กองพลกิจการเขตภาคเหนือ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้จัดสัมมนารับน้องใหม่เป็นภาษาอังกฤษ ขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติไทเป (National Taipei University of Technology) เพื่อถ่ายทอดความรู้ในประเด็นต่างๆ อาทิ สิทธิในการอยู่อาศัย  ความปลอดภัย และการป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์ เป็นต้น โดยงานสัมนาในครั้งนี้มีนักศึกษาต่างชาติเกือบร้อยคนเข้าร่วมอย่างอบอุ่น

หลี จิ้ง (黎靜) เจ้าหน้าที่ ประจำสถานีบริการเมืองไทเป สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ทำให้เธอเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคที่นักศึกษาต่างชาติต้องเผชิญ ในงานสัมนาครั้งนี้ เธอรับหน้าที่เป็นวิทยากร แนะนำระบบยื่นเรื่องของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สอนวิธีการยื่นขอบัตรถิ่นออนไลน์  การยื่นขอขยายระยะเวลาพำนักอาศัย และวิธีการจัดการเมื่อทำบัตรสูญหาย เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการใช้งานให้กับนักศึกษาต่างชาติ

หลี จิ้ง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สอนนักเรียนต่างชาติ ถึงวิธีการขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ทางออนไลน์ ภาพ/จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

โดยมี จาง ม่าย เหวิน (張邁文) เจ้าหน้าที่ ประจำสถานีบริการเมืองไทเป สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องความปลอดภัย  ด้วยการแบ่งปันกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงผ่านวิดีโอ และเตือนให้นักศึกษาต่างชาติ หลีกเลี่ยงการพำนักอยู่ที่ไต้หวันเกินเวลา และทำงานผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางในการแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์อีกด้วย

จาง ม่าย เหวิน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง แบ่งปันกรณีตัวอย่าง เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติรู้วิธีป้องกันตนเองจากการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ภาพ/จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ในระหว่างการสัมนา มีการเปิดโอกาส ให้นักศึกษาสอบถามปัญหา โดยนักศึกษามีการสอบถามถึงวิธีการยื่นเรื่อง เมื่อเปลี่ยนแปลงที่อยู่ระหว่างที่พักอาศัย และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการต่ออายุบัตรถิ่นที่อยู่หลังจบการศึกษา ทั้งยังพูดคุยแบ่งปันมุมมองการใช้ชีวิตในไต้หวัน ความคาดหวัง และแผนอาชีพในอนาคตของพวกเขาอีกด้วย

ซู ฮุ่ยเหวิน (蘇慧雯) ผู้อำนวยการสถานีบริการเมืองไทเปชี้ว่า การค้ามนุษย์ถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง สำหรับชาวต่างชาติที่ถูกยึดเอกสารยืนยันตัวตนหรือหนังสือเดินทาง ถูกจำกัดเสรีภาพ ถูกกักขังไม่สามารถออกไปข้างนอก ไม่สารถสื่อสารกับผู้อื่นตามต้องการได้ รายรับถูกหักอย่างไม่เหมาะสม ถูกทารุณกรรม ถูกบังคับให้ชำระหนี้อย่างไม่เหมาะสม สามารถแจ้งสายด่วนเหตุการค้ามนุษย์ได้ที่เบอร์ (02) 2388-3095

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading