img
:::
การเรียนและการทำงาน

ศาลปกครองสูงสุดไต้หวันให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

ศาลปกครองสูงสุดไต้หวันให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ภาพ/นำมาจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ最高行政法院
ศาลปกครองสูงสุดไต้หวันให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ภาพ/นำมาจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ最高行政法院

ศาลปกครองสูงสุดไต้หวันเพิ่งให้การต้อนรับ ดร. ภัทรวัณย์ จงจิตต์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายภาษี และผู้อำนวยการโครงการประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร และเคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หวังกระชับการแลกเปลี่ยนตุลาการระหว่างประเทศและจับกระแสกฎหมายมหาชน ขณะเดียวกัน ยังมีการถ่ายทอดพัฒนาการล่าสุดของระบบการดำเนินคดีปกครองแบบใหม่ของไต้หวัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ประกาศผลการประกวดรางวัลวรรณกรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2023

ศาลปกครองสูงสุดไต้หวันให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ ภาพ/นำมาจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ最高行政法院

ศาลปกครองสูงสุดไต้หวันกล่าวว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึง 89 ปี และเป็นแหล่งกำเนิดของความสามารถด้านกฎหมายและการเมืองในประเทศไทย ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ด้วยการต้อนรับอันอบอุ่นของคณะผู้มาเยือนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถเปิดการแลกเปลี่ยนกับนานาชาติได้อีกครั้ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม : เปิดตัวกลไกการประเมินภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เพื่อสืบทอดภาษาแม่และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมต่อไป

ในระหว่างการเยือน ตุลาการศาลปกครองสูงสุดจะบรรยายเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุดและเหตุการณ์การฟ้องร้องคดีภาษี เพื่อให้อาจารย์และนักเรียนที่มาเยี่ยมได้เข้าใจกระบวนการฟ้องร้องทางปกครองด้านภาษีของไต้หวัน และเพื่อเป็นการปฐมนิเทศในการวิจัยเปรียบเทียบ เกี่ยวกับความแตกต่างของระบบระหว่างไต้หวันและไทย หลังจบการบรรยาย ผู้ตัดสินคดียังได้พูดคุยกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากประเทศไทยด้วย เนื่อลจากการบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา เปิดโอกาสใหม่สำหรับการแลกเปลี่ยนระหว่างไต้หวันและไทยได้ไม่มากก็น้อย

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading