img
:::
การเรียนและการทำงาน

นิวไทเปจัดกิจกรรมยกย่องเจ้าหน้าที่ครูผู้ช่วยสอนภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ยอดเยี่ยม

นิวไทเปจัดกิจกรรมยกย่องเจ้าหน้าที่ครูผู้ช่วยสอนภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ยอดเยี่ยม ภาพ/จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมืองนิวไทเป
นิวไทเปจัดกิจกรรมยกย่องเจ้าหน้าที่ครูผู้ช่วยสอนภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ยอดเยี่ยม ภาพ/จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมืองนิวไทเป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมืองนิวไทเปเพิ่งจัดงาน “พิธีมอบรางวัลแก่ครูผู้ช่วยสอนภาษายอดเยี่ยมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” ประจำปี 2022 ครูผู้ช่วยสอนกว่า 100 คนรวมตัวกันในโรงเรียนประถมซิ่วหลาง ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งต่อความรู้ซึ่งกันและกัน บรรยากาศคล้ายกับงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแห่งสหประชาชาติ

โครงการนี้มีผู้ได้รับรางวัลในด้านครูผู้ช่วยสอนภาษารวม  5 คน โดยพวกเขาได้ให้บริการในมหาวิทยาลัยและพื้นที่สาธารณะ ได้แก่ คนที่หนึ่ง เยี่ยนหย่งเจิน (嚴永真) ครูผู้ช่วยแก้ไขตำราเรียนภาษามาเลย์และยังทำหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมความสามารถด้านวัฒนธรรมหลากโครงการ คนที่สอง หรวนฉ่ายถิง (阮采婷) ส่งเสริมผลักดันการสอนภาษาเวียดนามอย่างแข็งขัน และเข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2

คนที่สาม หร่วนหงหนวี่ (阮紅女) ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวเวียดนาม ได้ร่วมมือกับโรงเรียนเปิดตัวหลักสูตรการศึกษานานาชาติ 4 หลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนทรัพยากรของศูนย์วัฒนธรรมและการศึกษานานาชาติ คนที่สี่ อู่ซื่อฟางเหิง (武氏芳恆) เป็นครูผู้ช่วยคอยให้บริการโรงเรียนประถมและมัธยมในท้องถิ่นหลายแห่ง และก่อตั้งสมาคมดูแลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่บาหลี ณ เมืองนิวไทเป เพื่อส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม คนที่ห้า มู่หย่าหนี (慕雅妮) ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวอินโดนีเซีย เมื่อมีเวลาว่างจากการสอนหนังสือ เธอยังทำหน้าที่เป็นอาจารย์บรรยาย อาสาสมัคร และล่ามคอยช่วยเหลือพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ตลอดจนแรงงานต่างชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมืองนิวไทเประบุว่า ตั้งแต่ปี 2018 นิวไทเปได้สร้างชุมชนภาษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รวม 7 ภาษา เพื่อปรับปรุงความสามารถด้านการสอนและการใช้เทคโนโลยีของอาจารย์ผู้สอน ทั้งนี้กลุ่มแนะแนวภาษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ยังจัดหลักสูตรระดับกลางในช่วงวันหยุด โดยมีการจัดหัวข้อการสอนสดผ่านระบบดิจิทัล โดยใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัล บันทึกกระบวนการสอน ผู้คนสามารถเรียนรู้ภาษาแม่ของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากวัฒนธรรมผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลได้ง่าย ๆ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading