img
:::

โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสังคม เขตหยางเหมย เมืองเถาหยวน เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้ว ถึง 20 พฤศจิกายนนี้!

โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมแห่งแรก ในเขตหยางเหมย เมืองเถาหยวน เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้  ภาพ/จากสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมแห่งแรก ในเขตหยางเหมย เมืองเถาหยวน เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ภาพ/จากสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง : จารุวรรณ สุทธิธนกูล (朱芝瑜)

โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมแห่งแรก ในเขตหยางเหมย เมืองเถาหยวน รวมทั้งหมด 214 ครัวเรือน เปิดให้ลงทะเบียนแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ทั้งนี้ จะมีการสำรอง 10% รวม 22 ครัวเรือน ไว้สำหรับครอบครัวที่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะสองคน หรือครอบครัวขยายที่มีคนสามรุ่นอาศัยอยู่บ้านเดียวกัน สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย เผยว่า ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ ก็มีสิทธิ์ลงทะเบียนเช่นกัน

เทศบาลเมืองเถาหยวน กล่าวว่า โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมหยางเหมย ใช้เวลาเดินเพียง 10 นาที ก็จะสามารถถึงสถานีรถไฟผู่ซิน (埔心火車站) ภายในโครงการจะแบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกัน ส่วนแรกจะเป็นอาคารสำหรับพักอาศัย ส่วนที่สองจะเป็นอาคารสวัสดิการ เพื่อให้บริการกับประชาชน ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว ในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ อาคารสวัสดิการ จะประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก และศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น

โครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสังคมหยางเหมย ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ ก็มีสิทธิ์ลงทะเบียนเช่นกัน ภาพ/จากสำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย

อ่านข่าวเพิ่มเติม:ไต้หวันเปิดตัว “Taiwan Talent ศูนย์ให้บริการและสรรหาบุคลากรนานาชาติแบบเบ็ดเสร็จ”

เพื่อดูแลคู่สมรสชาวต่างชาติที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งมีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และยังไม่ได้รับบัตรประชาชนไต้หวัน สำนักงานพัฒนาที่อยู่อาศัย เผยว่า นี่เป็นครั้งแรก ที่มีการผ่อนคลาย ข้อกำหนดในการลงทะเบียน เนื่องจากในอดีต จะจำกัดเฉพาะผู้ที่ถือบัตรประชาชนไต้หวันเท่านั้น ส่งผลให้คู่สมรสชาวต่างชาติที่หย่าร้าง หรืออีกฝ่ายมรณะภาพ แล้วยังไม่ได้รับบัตรประชาชน และมีบุตรธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่สามารถลงทะเบียนได้ ดังนั้นในครั้งนี้ จึงมีการผ่อนคลายนโยบาย เพื่อช่วยเหลือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในเหล่านี้

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading