img
:::

“ศูนย์บริการแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว” จัดฝึกอบรมและทำเอกสารสำหรับว่าจ้างแรงงานต่างชาติที่เดียวจบ

“ศูนย์บริการแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว” จะเปิดให้บริการตลอด 365 วันโดยไม่มีวันหยุดทำการ ภาพ/โดย กระทรวงแรงงาน
“ศูนย์บริการแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว” จะเปิดให้บริการตลอด 365 วันโดยไม่มีวันหยุดทำการ ภาพ/โดย กระทรวงแรงงาน
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

เพื่อช่วยให้พี่น้องแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานในไต้หวันสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในไต้หวันได้เร็วขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปีนี้กระทรวงแรงงานได้เปิดตัว “ศูนย์บริการแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว” (One stop service) สำหรับแรงงานต่างชาติ ณ เถาหยวนและเกาสง ปัจจุบันมีแรงงานต่างชาติกว่า 3,000 คนผ่านการฝึกอบรมและได้รับเอกสารทางกฎหมายผ่านศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของกระทรวงแรงงาน ทางศูนย์ฯ หวังให้บริการแก่นายจ้างและแรงงานต่างชาติอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น

“ศูนย์บริการแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว” จะเปิดให้บริการตลอด 365 วันโดยไม่มีวันหยุดทำการ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการชี้แจงสิทธิประโยชน์ให้เป็นที่ทราบร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ใบอนุญาตการจ้างงาน ใบอนุญาตพำนักอาศัย การรายงานตนหลังเดินทางเข้าไต้หวัน การทำประกันอุบัติภัยในการทํางานและประกันสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจต่อกฎระเบียบในไต้หวันให้แก่กลุ่มแรงงาน และช่วยส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายสามารถปรับตัวเพื่อให้สามารถทำงานและใช้ชีวิตในไต้หวันได้อย่างราบรื่นในเวลาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น  ตลอดจนเป็นยกระดับความเข้าใจที่มีต่อสิทธิประโยชน์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไปในตัวด้วย

หลังจากที่พี่น้องแรงงานต่างชาติเดินทางเข้าสู่ไต้หวัน หลักสูตรการฝึกอบรมได้ปรับลดให้เหลือเพียง 8 ชั่วโมง ในการนำเสนอข้อมูล 4 มิติหลัก ประกอบด้วย ข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำงานและการใช้ชีวิตในไต้หวันของแรงงานต่างชาติ สาธารณสุขและประกันสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายการจ้างงาน และหลักประกันด้านสิทธิประโยชน์ เป็นต้น

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : YouTuber ชาวต่างชาติ เดินทางไปชมทิวทัศน์ธรรมชาติ การแสดงของน้องแกะที่ฟาร์มชิงจิ้ง เมืองหนันโถว

ทางศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมล่ามแปลภาษา ได้แก่ อินโดฯ ไทย เวียดนาม อังกฤษ และภาษาฟิลิปปินส์ (Tagalog) บริการรับส่ง ณ ท่าอากาศยาน ภาพ/โดย กระทรวงแรงงาน

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องแรงงานต่างชาติที่เดินทางมาทำงานในไต้หวัน ทางศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมล่ามแปลภาษา ได้แก่ อินโดฯ ไทย เวียดนาม อังกฤษ และภาษาฟิลิปปินส์ (Tagalog) บริการรับส่ง ณ ท่าอากาศยาน และจัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน รวมไปถึงถามไถ่สุขภาพของแรงงานต่างชาติ ตลอดจนแจ้งเตือนมาตรการป้องกันโรคระบาด โดยหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมในวันที่ 3 แล้ว ก็จะส่งต่อให้นายจ้างหรือบริษัทจัดหางานรับตัวไป โดยระหว่างเข้ารับการฝึกอบรมจะจัดให้มีการอบรมระเบียบกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่พึงรู้ การปรับตัวในการดำรงชีวิต อธิบายวัฒนธรรมท้องถิ่นของไต้หวัน หลังจากผ่านการประเมินแล้วจะมีการออกใบรับรองการสำเร็จการฝึกอบรมในวันที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรม และพี่น้องแรงงานต่างชาติจะได้รับใบอนุญาตทำงาน, ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ ARC, เข้าร่วมประกันอุบัติเหตุจากการทำงาน, ประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรอกใบแจ้งการเดินทางเข้าประเทศ ทั้งนี้หวังว่าการอบรมเหล่านี้ จะช่วยแรงงานต่างชาติปรับตัวในไต้หวันได้เร็วขึ้น และช่วยให้การนำเข้าแรงงานต่างชาติในอนาคตเป็นไปอย่างราบรื่น

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันเกินเวลาที่กำหนดเดินทางเข้ามอบตัวด้วยตนเองโทษเบา ให้ สตม. ช่วยคุณกลับบ้าน

ทางศูนย์ฯ ได้จัดเตรียมล่ามแปลภาษา ได้แก่ อินโดฯ ไทย เวียดนาม อังกฤษ และภาษาฟิลิปปินส์ (Tagalog) บริการรับส่ง ณ ท่าอากาศยาน ภาพ/โดย กระทรวงแรงงาน

นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังจะจัดเตรียมอาหารและที่พักให้กลุ่มเป้าหมายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในระหว่างการเข้ารับการฝึกอบรมข้างต้น อีกทั้งยังจัดให้มีห้องละหมาดให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์ รวมไปถึงมีระบบอินเทอร์เน็ตไว้บริการแก่แรงงานต่างชาติที่ต้องการติดต่อกับญาติมิตร หากในระหว่างการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมายประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บไข้ได้ป่วย ทางศูนย์ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือในการนำส่งสถานพยาบาลเพื่อรับการรักษาและให้การดูแลเท่าที่จำเป็น ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการฝึกอบรม

สำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปรับชมได้ตามลิงก์ด้านล่าง https://fwots.wda.gov.tw หรือติดต่อศูนย์บริการแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ได้ที่เบอร์โทร 03-2525838  หรือโทรสายด่วนให้คำปรึกษาด้านแรงงาน 1955

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : ตู้ ATM ไปรษณีย์แห่งชาติไต้หวันได้เพิ่มการให้บริการภาษาต่างประเทศ ที่เป็นมิตรกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน

“ศูนย์บริการแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว” จัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ภาพ/โดย กระทรวงแรงงาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading