img
:::

เมืองนิวไทเปผลักดันนโยบายหลักที่สำคัญ 3 ประการ “การใช้ชีวิต การทำงาน และการเรียนรู้อย่างมีความสุข” เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

เมืองนิวไทเปผลักดันนโยบายหลักที่สำคัญ 3 ประการ “การใช้ชีวิต การทำงาน และการเรียนรู้อย่างมีความสุข” ภาพจาก/รัฐบาลเมืองนิวไทเป
เมืองนิวไทเปผลักดันนโยบายหลักที่สำคัญ 3 ประการ “การใช้ชีวิต การทำงาน และการเรียนรู้อย่างมีความสุข” ภาพจาก/รัฐบาลเมืองนิวไทเป

เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] เมืองนิวไทเปมีประชากรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มากกว่า 110,000 คน ซึ่งถือว่าเยอะที่สุดในประเทศ ด้วยเหตุนี้ เมืองนิวไทเปจึงได้เสนอนโยบายหลักที่สำคัญ 3 ประการ เพื่อมุ่งเน้นผลักดัน “การใช้ชีวิต การทำงาน และการเรียนรู้อย่างมีความสุข” นอกจากนี้ ยังได้เชิญผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และนายโฮ่วโหย่วอี๋ (侯友宜) ผู้ว่าการเมืองนิวไทเป ร่วมถ่ายวิดีโอโปรโมต เพื่อสร้างบรรยากาศที่มีความสุขในเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และหวังว่าผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และลูก ๆ ของพวกเขา จะสามารถปรับตัวในการดำรงชีวิตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในไต้หวันได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ขยายเวลามาตรการป้องกันโรคระดับ 2 ออกไปถึงวันที่ 29 พ.ย. ดูที่เดียวจบ

รัฐบาลเมืองนิวไทเปมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเรื่องการศึกษา พร้อมจัดหาหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ที่หลากหลาย ให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้เรียนรู้ฟรี ภาพจาก/รัฐบาลเมืองนิวไทเปรัฐบาลเมืองนิวไทเปมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเรื่องการศึกษา พร้อมจัดหาหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ที่หลากหลาย ให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้เรียนรู้ฟรี ภาพจาก/รัฐบาลเมืองนิวไทเป

รัฐบาลเมืองนิวไทเปมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเรื่องการศึกษา โดยมีการจัดหาหลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ที่หลากหลาย ให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้เรียนรู้ฟรี ตลอดจนช่วยเหลือจัดหาช่องทางในการเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยังได้ส่งเสริมการสอบวัดระดับนานาชาติในโรงเรียนต่าง ๆ และเพื่อให้นักเรียนได้ลองรับประทานอาหารที่แปลกใหม่ จึงได้จัดสัปดาห์อาหารกลางวันนานาชาติขึ้นทุกสัปดาห์

ในขณะเดียวกัน ก็มีการจัดฝึกอบรมวิชาชีพและการให้คำปรึกษาด้านใบรับรองสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในด้านการจ้างงานและการเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังให้สินเชื่อกับผู้ประกอบการที่ทำกำไรต่ำ ขณะเดียวกันยังส่งเสริม “เงินอุดหนุนกองทุนที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาสำหรับแรงงานข้ามชาติ” ถือเป็นแห่งแรกของประเทศ เพื่อให้คำปรึกษาทั้งเรื่องการได้รับอุบัติเหตุหรือได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19 ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยการเข้ารับคำปรึกษามีผู้แปลภาษาคอยช่วยเหลือแรงงานในการแปลด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ข่าวดี! แรงงานต่างชาติเดินทางเข้าประเทศได้แล้ว อนุญาตให้แรงงานต่างชาติจากอินโดนีเซียเข้าก่อน

รัฐบาลเมืองนิวไทเปจะมีการจัดเทศกาลวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย ในเดือนเมษายนของทุกปี ภาพจาก/รัฐบาลเมืองนิวไทเปรัฐบาลเมืองนิวไทเปจะมีการจัดเทศกาลวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย ในเดือนเมษายนของทุกปี ภาพจาก/รัฐบาลเมืองนิวไทเป

สำนักงานการศึกษายังชี้ว่า ในอนาคตจะมีเทศกาลวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย การแข่งขันอาหารแปลกใหม่ ตลาดต่างประเทศ และกิจกรรมอื่น ๆ ในเดือนเมษายนของทุกปี นอกจากนี้ รัฐบาลเมืองนิวไทเปยังวางแผนที่จะเพิ่มศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เพิ่มอีก 3 แห่ง ไว้คอยช่วยเหลือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ อีกทั้งสามารถส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในสังคมด้วย

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

:::
ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading