img
:::

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กลับบ้านไปเยี่ยมญาติพร้อมซื้อยากลับมาขายออนไลน์ที่ไต้หวันต่อ ถูกลงโทษฐานละเมิด “กฎหมายเภสัชกรรม”

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กลับบ้านไปเยี่ยมญาติพร้อมซื้อยากลับมาขายออนไลน์ที่ไต้หวันต่อ ถูกลงโทษฐานละเมิด “กฎหมายเภสัชกรรม” ภาพ/นำมาจาก Pixabay
ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กลับบ้านไปเยี่ยมญาติพร้อมซื้อยากลับมาขายออนไลน์ที่ไต้หวันต่อ ถูกลงโทษฐานละเมิด “กฎหมายเภสัชกรรม” ภาพ/นำมาจาก Pixabay

สำนักงานสาธารณสุขหนานโถวเพิ่งได้รับรายงานว่ามีผู้ขายยาทางออนไลน์ โดยพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ซึ่งเธอได้เดินทางกลับไปเยี่ยมบ้าน ก่อนกลับได้ซื้อยาประจำท้องถิ่นมาเป็นจำนวนมาก หลังจากกลับมาที่ไต้หวันจึงได้ขายยาต่อทางออนไลน์ หากเจ้าหน้าที่พบว่ามีความผิดจริง จะมีโทษปรับ 30,000 เหรียญไต้หวันตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของ “กฎหมายเภสัชกรรม”

อ่านข่าวเพิ่มเติม : พบผู้ติดเชื้อไข้เลือดออกในประเทศ 11 ราย กรมอนามัยเกาสงรณรงค์ให้ประชาชนร่วมป้องกันโรคไข้เลือดออก

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กลับบ้านไปเยี่ยมญาติพร้อมซื้อยากลับมาขายออนไลน์ที่ไต้หวันต่อ ถูกลงโทษฐานละเมิด “กฎหมายเภสัชกรรม” ภาพ/โดยรัฐบาลเมืองหนานโถว

เฉินหนานสง (陳南松) ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขหนานโถว กล่าวว่า เวลาที่ท่านเดินทางไปซื้อยาในต่างประเทศเพื่อนำกลับเข้ามาในไต้หวัน นอกจากจะระวังในเรื่องของส่วนผสมแล้ว ยังต้องใส่ใจกับกฎระเบียบด้านปริมาณด้วย ซึ่งตาม “กฎหมายการจำกัดปริมาณยาใช้ส่วนตัวของผู้โดยสารขาเข้าที่นำสัมภาระและสิ่งของยื่นขอตรวจสอบและจ่ายภาษี” สำหรับยาที่ไม่ใช่ยาทั่วไป ยาแผนจีน อาหารเพื่อสุขภาพแบบเม็ดหรือแบบแคปซูล แต่ละอย่างจำกัดไม่เกิน 12 ขวด (กล่อง กระป๋อง ถุง ห่อ) และรวมกันต้องไม่เกิน 36 ขวด (กล่อง กระป๋อง ถุง ห่อ) ยาสมุนไพรจีนแต่ละชนิดมีน้ำหนักไม่เกิน 12 กิโลกรัม รวมแล้วไม่เกิน 12 ชนิด หากอยู่ในประเภทและปริมาณตามที่กำหนดถึงจะอนุญาตให้นำเข้าประเทศได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม : เทศกาลว่าวเกาสงยกระดับ สร้างสวนน้ำขนาดใหญ่ให้เด็กและผู้ปกครองมาคลายร้อน

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กลับบ้านไปเยี่ยมญาติพร้อมซื้อยากลับมาขายออนไลน์ที่ไต้หวันต่อ ถูกลงโทษฐานละเมิด “กฎหมายเภสัชกรรม” ภาพ/โดยรัฐบาลเมืองหนานโถว

นอกจากนี้ หากคุณพกยาตามใบสั่งแพทย์ คุณต้องถือใบสั่งยาของแพทย์หรือเอกสารรับรองจากสถาบันทางการแพทย์ และข้อจำกัดคือใช้รักษาโรคของผู้ที่เป็นพาหะได้ จำนวนที่คุณพกต้องไม่เกินจำนวนที่ระบุไว้ในใบสั่งยาหรือใบรับรองของแพทย์ เอกสารจะต้องมีอายุใช้งานภายใน 6 เดือน

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading