img
:::
ข่าวทั้งหมด

ไต้หวันนำเข้าแรงงานต่างชาติชาวไทยอีกครั้ง สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย รับเรื่องยื่นขอวีซ่าแรงงานแล้ว

ไต้หวันนำเข้าแรงงานต่างชาติชาวไทยอีกครั้ง สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยรับเรื่องยื่นขอวีซ่าแรงงานแล้ว ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay
ไต้หวันนำเข้าแรงงานต่างชาติชาวไทยอีกครั้ง สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยรับเรื่องยื่นขอวีซ่าแรงงานแล้ว ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

ตามรายงานข่าวของ “สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย” ระบุว่า เนื่องด้วยกระทรวงแรงงานได้อนุญาตให้แรงงานต่างชาติเข้าไต้หวันตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 2021 เป็นต้นไป สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (สำนักงานฯ) ได้เปิดให้ยื่นขอวีซ่าแรงงานในวันเดียวกัน โดยมีมาตรการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม: สตม.ร่วมกับรัฐบาลเมืองไถหนานมอบบัตรกำนัลสนับสนุนชาวต่างชาติที่พำนักอยู่เกินเข้ารับการฉัดวัคซีนโดยเร็ว

คำแนะนำในการขอวีซ่าสำหรับแรงงานต่างชาติชาวไทยที่ต้องการเดินทางมาทำงานในไต้หวัน ภาพจาก/สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยคำแนะนำในการขอวีซ่าสำหรับแรงงานต่างชาติชาวไทยที่ต้องการเดินทางมาทำงานในไต้หวัน ภาพจาก/สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

  • ข้อพึงปฏิบัติการป้องกันโรคระบาดสำหรับบริษัทจัดหางานและสถาบันฝึกอบรม

1.บริษัทจัดหางานต้องนำส่ง “แผนป้องกันโรคโควิดของบริษัทจัดหางานต่างประเทศและรายการตรวจสอบ” ที่ผ่านการรับรองและมีตราประทับของกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงานไทย ประกอบการยื่นขอวีซ่าแรงงาน โดยมีรายละเอียดที่ต้องตรวจสอบดังต่อไปนี้

1.1 ยอดจำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่สถาบันฝึกอบรมจัดให้ในช่วงเวลาเดียวกันควรลดลง 50% (ยังไม่มีผลบังคับใช้)

1.2 หอพักที่สถาบันฝึกอบรมจัดให้ ผู้เข้าพักควรลดลง 50% โดยที่มีจำนวนคนไม่เกิน 6 คนต่อ 1 ห้องพัก (ยังไม่มีผลบังคับใช้)

1.3 สถาบันที่แรงงานต่างชาติมีกำหนดไปตรวจ PCR ต้องเป็นสถาบันได้รับอนุญาตจาก CECC ไต้หวันแล้ว (รายชื่อสถาบัน )

1.4 ก่อนอบรม 3 วัน แรงงานต่างชาติจะต้องตรวจ PCR และต้องมีผลตรวจเป็นลบ(ยังไม่มีผลบังคับใช้)

1.5 ก่อนขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางเข้าไต้หวัน 7 วัน แรงงานต่างชาติต้องปฏิบัติตามมาตรการสังเกตสุขภาพด้วยตนเอง

1.6 ก่อนขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางเข้าไต้หวัน 2 วัน (เช่นเดินทางวันพุธตรวจได้ตั้งแต่วันจันทร์)แรงงานต่างชาติจะต้องตรวจ PCR อีกครั้ง และต้องมีผลตรวจเป็นลบ

1.7 แรงงานต่างชาติที่ตรวจ PCR เสร็จจนถึงเวลาก่อนขึ้นเครื่องบิน ต้องกักตัวในห้องพักแบบ 1 คนต่อ 1 ห้อง

1.8 หลังจากที่ได้รับวีซ่าแรงงาน กรุณาลงทะเบียนที่ “Entry And Departure Of The Foreign Labor Airport Care Service” (https://fwas.wda.gov.tw/) เพื่อจองเตียงสำหรับกักตัว (สามารถระบุวันที่เดินทางเข้าไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 2022 เป็นต้นไป) เมื่อได้รับการยืนยันว่ามีเตียงสำหรับการกักตัวแล้ว จึงจะเดินทางเข้าไต้หวันได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม: สตม.เจียอี้รณรงค์ให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่เกินกำหนดเข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมรณรงค์สั่งไม่ให้ซื้อผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ทางออนไลน์จากต่างประเทศส่งมายังไต้หวัน

กรณีที่แรงงานต่างชาติเดินทางเข้าไต้หวันแล้วพบว่าเป็นผู้ป่วยยืนยันติดโรคโควิด-19 หากตรวจสอบพบว่าสถานที่พักของแรงงานต่างชาติไม่เป็นไปตามรายละเอียดในแผนป้องกันโรค, ไม่มีการตรวจ PCR อย่างจริงจัง, หรือเกิดการระบาดโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อนในแรงงานต่างชาติ จะมีการระงับการจัดส่งแรงงานต่างชาติมาทำงานที่ไต้หวันของบริษัทจัดหางานรายนั้นชั่วคราว และหากตรวจพบยื่นเอกสารเท็จ จะเพิกถอนใบอนุญาตจดทะเบียนจัดส่งแรงงานต่างชาติมาทำงานที่ไต้หวันตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจัดหางานที่ถูกระงับการจัดส่งแรงงานต่างชาติมาทำงานที่ไต้หวันนั้นต้องเสนอแผนปรับปรุง และต้องได้รับการรับรองโดยหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานแรงงานของรัฐบาลไทยว่าบริษัทดังกล่าวได้ปรับปรุงมาตรการป้องกันโรคระบาด พร้อมแสดงเอกสารยืนยันว่าปลอดเชื้อโควิด-19แล้ว จึงจะจัดส่งแรงงานต่างชาติมาทำงานที่ไต้หวันได้อีกครั้ง

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อฝ่ายวีซ่าแรงงานของสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading