img
:::

ส่งเสริมให้แรงงานต่างชาติเข้ารับการตรวจสอบ เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ส่งเสริมให้แรงงานต่างชาติเข้ารับการตรวจสอบ เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ในปี 2021กรมตรวจคนเข้าเมือง ปรับใช้การลงทะเบียนด้วยตนเอง เพื่อกระตุ้นให้แรงงานต่างชาติที่เพิ่งหมดสัญญาการจ้างงาน สมัครใจลงทะเบียนเข้ารับการตรวจร่างกาย หลังมีการระบาดของโรคโคโรน่าไวรัสในช่วงต้นปี2020ที่ผ่านมา และเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพผิดกฎหมายหลบซ่อนตัวในมุมทางสังคม ที่จะก่อให้เกิดการละเลยการป้องกันการแพร่ระบาด กรมตรวจคนเข้าเมืองจึงได้ให้ความร่วมมือกับนโยบายการป้องกันการแพร่ระบาดตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนของปีที่แล้ว ต่อมาปีนี้ได้มีการขยายโครงการ เพื่อให้แรงงานต่างชาติผู้ที่มีอาการไม่สบาย ยินดีที่จะเข้ารับการรักษาและเข้ารับการตรวจคัดกรองที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างมีประสิทธิผล

ตามบทบัญญัติของกฎหมายการเข้า-ออกประเทศและระเบียบกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ผู้อพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจะถูกบังคับใช้โทษทางวินัยโดยการบังคับเนรเทศออกนอกประเทศ นอกจากนี้กรมตรวจคนเข้าเมืองยังระบุเพิ่มเติมว่า ผู้ที่เดินทางเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ต้องเดินทางออกนอกประเทศตามเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นจะถูกลงโทษตามกฎหมาย แต่เนื่องจากปัจจุบันหลายประเทศมีมาตรการควบคุมชายแดนที่เข้มงวดในช่วงที่มีการแพร่ระบาด หน่วยงานจึงได้ตกลงที่จะขยายระยะเวลาในการจัดการเรื่องการเดินทางกลับประเทศของแรงงานผิดกฎหมาย

เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด กรมตรวจคนเข้าเมืองได้ดำเนินการพาร์ทิชันป้องกันการแพร่ระบาดและจัดเตรียมอุปกรณ์อื่นๆของทีมพิเศษเรียบร้อย ในระหว่างขั้นตอนการเดินทางเข้ารับการตรวจด้วยตนเองของแรงงานต่างชาติ พวกเขาได้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด พร้อมมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ รวมถึงมีการบอกไทม์ไลน์แก่เจ้าหน้าที่อย่างละเอียด หากมีไข้ หรืออาการทางระบบทางเดินหายใจผิดปกติ สามารถเข้ารับการช่วยเหลือทางการแพทย์ได้ในทันที

กรมตรวจคนเข้าเมืองกำชับเป็นพิเศษว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ขณะนี้กำลังส่งเสริมพลักดันโครงการกักตัวและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างปลอดภัย โดยจะสนับสนุนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในว่านหัวหรือพื้นที่โดยรอบ หากมีอาการไม่ปกติ ให้รีบไปที่โรงพยาบาลจงซิง (中興醫院 Taipei City Hospital Zhongxing Branch) โรงพยาบาลซีหยวน (西園醫院 West Garden Hospital) โรงพยาบาลเหอผิง (和平醫院 Taipei City Hospital Heping Branch) และจุดคัดกรองบริเวณย่านเมืองเก่าปัวผีเหลียว (Bopiliao Historical Block) ทั้ง  4 แห่งได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ดาวน์โหลดแอพรักษาระยะห่างทางสังคมไต้หวัน "臺灣社交距離App " มาใช้เพื่อแจ้งเตือน เป็นการช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคอีกแรง

 

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading