img
:::
โซนการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

การเข้ารับการรักษา! ถาม & ตอบ สำหรับค่าใช้จ่ายหลังเข้ารับการรักษาของแรงงามข้ามชาติและสิทธิประโยชน์ในการทำงานต่างๆ

หากบุคคลใดได้รับการวินิจฉัยยืนยันว่าติดเชื้อและจำเป็นต้องได้รับการรักษาหลังการตรวจคัดกรอง สามารถติดต่อสายด่วน 119 หรือ 1922 และรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด
หากบุคคลใดได้รับการวินิจฉัยยืนยันว่าติดเชื้อและจำเป็นต้องได้รับการรักษาหลังการตรวจคัดกรอง สามารถติดต่อสายด่วน 119 หรือ 1922 และรีบไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดระดับที่ 3 ในประเทศยังไม่ผ่อนคลายลง ค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรอง การกักตัวและค่ารักษาพยาบาลถือเป็นความกังวลสำหรับแรงงานข้ามชาติเป็นอย่างมาก ดังนั้นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร 1095 ได้โพสต์ข้อความถาม & ตอบบน Facebook พร้อมแปลเป็นภาษาต่างๆ เพื่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าใจถึงขั้นตอนที่เกี่ยวข้องของการตรวจคัดกรอง การกักตัวและสิทธิประโยชน์ที่พวกเขาควรที่จะได้รับไว้อย่างชัดเจน

เมื่อท่านได้รับผลการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการกักตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยที่ไม่รุนแรง แต่ถ้าหากเกิดอาการรุนแรงต้องรีบติดต่อสายตรง 1922 เพื่อเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุด หากท่านได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการว่าเป็นผู้ติดเชื้อรุนแรง กรมควบคุมโรคจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าที่พักในการกักตัวให้ฟรี ในช่วงระยะเวลาของการพักรักษาตัว คุณยังสามารถขอลางานจากบริษัทได้ หากบริษัทไม่อนุญาตให้ลาหรือตัดสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ได้รับการวินิจฉัยการติดเชื้อ จะถูกปรับมากกว่า 50,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ ตามข้อมูล QA ที่เกี่ยวข้องของการรักษาดังต่อไปนี้:

Q:ค่ารักษาพยาบาลในระหว่างกักตัวรวมเท่าไหร่? และฉันต้องจ่ายเองเท่าไหร่?

A:สำหรับกรณีที่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการว่าเป็น "ผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 แบบรุนแรง" ตามจดหมายแจ้งให้เข้ารับการรักษาและการกักตัวที่ออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจในท้องถิ่นและค่าใช้จ่ายสำหรับช่วงเวลาระหว่างการเข้ารับการรักษาจนสิ้นสุดการกักตัวที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการปล่อยตัวจากการกักตัว รวมถึงค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายที่พักของผู้ป่วย จะได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานควบคุมโรค

อ่านข่าวเพิ่มเติม : การป้องกันการแพร่ระบาดต้องมาก่อน! ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันจะขยายเวลาออกไปโดยอัตโนมัติ สำหรับผู้ที่ครบกำหนดแล้วไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อขอยื่นเรื่องที่กรมตรวจคนเข้าเมืองด้วย

Q:ฉันจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทหลังการกักตัวที่บ้านหรือการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อทำการกักตัวและรักษาหรือไม่? ฉันจะถูกยกเลิกการจ้างงานด้วยหรือไม่?

A:หากนายจ้างไม่ให้ลาเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดตามระเบียบพิเศษ หรือทำให้คนงานที่ลางานเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดต้องเสียสิทธิประโยชน์ จะถูกปรับมากกว่า 50,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่หรือน้อยกว่า 1 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่

หากนายจ้างหรือนายหน้าที่กำลังพยายามเรียกร้องให้แรงงานข้ามชาติเซ็นจดหมายยกเลิกการจ้างงาน เพื่อเลี่ยงความรับผิดชอบในการจัดการป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งนายจ้างที่จ้างแรงงานข้ามชาติต้องรับผิดชอบในการจัดการตามกฎหมาย และจะไม่ส่งต่อภาระหน้าที่ตามกฎหมายเพียงเพราะนายจ้างเซ็นยกเลิกการจ้างงานกับแรงงานข้ามชาติ นายจ้างที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ปฏิบัติตามความรับผิดชอบในการจัดการป้องกันการแพร่ระบาด ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติเกิดการติดเชื้อ หรือหักค่าใช้จ่ายในการป้องกันการแพร่ระบาดจากค่าจ้างแรงงานข้ามชาติ รวมถึงไม่จ่ายค่าจ้างตามข้อบังคับ จะถูกปรับ 60,000 ถึง 300,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ ตามกฎหมายว่าด้วยการบริการจัดหางาน และนายจ้างจะถูกยกเลิกใบอนุญาตการจ้างงานทันที

หากนายจ้างบังคับให้เซ็นจดหมายยกเลิกการจ้างงาน แรงงานข้ามชาติสามารถโทรแจ้งสายด่วน 1955 เพื่อลงอุทธรณ์ได้ พร้อมขอให้รัฐบาลท้องถิ่นตรวจสอบภายหลัง หากฝ่าฝืนข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จะถูกลงโทษตามกฎหมาย

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไถหนานป้องกันโรคระบาดยอดเยี่ยม ! รถขนส่งมวลชน รักษาระยะห่าง"ที่นั่ง + ขึ้น-ลง "

Q:หากมีปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรณีเช่นนี้ สามารถโทรไปที่สายด่วน 1955 ได้ แต่หากสายด่วนไม่ว่างชั่วคราว จะติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานไหนได้บ้าง?

A:คุณยังสามารถติดต่อองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่นและหน่วยราชการได้

  1. สำนักงานแรงงานข้ามชาติและกรมตรวจคนเข้าเมืองเวียดนามของสังฆมณฑลคาทอลิกเมืองซินจู

Văn Phòng Trợ Giúp Công Nhân, Di Dân Việt Nam

Vietnamese Migrant Workers and immigrants Office

เบอร์ติดต่อ:03 217 0468

2.สมาคมแรงงานระหว่างประเทศไต้หวัน TIWA

เบอร์ติดต่อ:02 2595 6858

TIWA TAICHUNG

เบอร์ติดต่อ:04 2225 5671

  1. สมาคมบริการมวลชนเมืองเถาหยวน

SPA-Service Center and Shelter for Migrant Workers

Shelter SPA Bisa Membantu Anda

เบอร์ติดต่อ:03 455 5550

4.บ้านวัฒนธรรมเย่วไจ้เจีย

Khuôn viên văn hoá Việt Nam

เบอร์ติดต่อ:05-2269177

5.ศูนย์บริการครอบครัวและสตรีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ฮ่ายซิง

Stella Maris Kaohsiung

เบอร์ติดต่อ:07 533 1840

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading