img
:::

"3 คำเตือน" สำหรับ นร. ม.ต้น และ ม.ปลาย ที่ฉีดวัคซีน BNT ศธ.ระบุสามารถลาได้ 3 วัน

"3 คำเตือน" สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายที่ฉีดวัคซีน BNT  ภาพ/ดึงมาจาก《工商時報》
"3 คำเตือน" สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายที่ฉีดวัคซีน BNT ภาพ/ดึงมาจาก《工商時報》

ศูนย์บัญชาการแพร่ระบาดกลางประกาศว่า นักเรียนจะได้รับฉีดวัคซีนบีเอ็นทีในสถานบันการศึกษาตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน โดยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้ฉีดก่อน รองลงมาคือนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ พานเหวินจง (潘文忠) กล่าวว่า นักเรียนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถลาได้ 3 วัน อีกทั้งผู้ปกครองสามารถยื่นขอลาเพื่อดูแลบุตรหลานและป้องกันการแพร่ระบาดได้หากพวกเขาต้องการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พานเหวินจง กล่าวว่า การฉีดวัคซีนมุ่งเป้าไปที่โรงเรียนทั่วประเทศในไต้หวัน ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาป.ว.ช และนักเรียนระดับประถมศึกษาที่อายุครบ 12 ปี ก่อนวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 รวมถึงการศึกษาพิเศษ โรงเรียนทดลอง โรงเรียนราชทัณฑ์ และสถานรับเลี้ยงเด็กและเยาวชน โรงเรียนต่างประเทศในไต้หวัน โรงเรียนสำหรับชาวต่างชาติ โรงเรียนอนุบาลจงเจิ้ง และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีระบบโรงเรียนเจ็ดปี

อ่านข่าวเพิ่มเติม :  ร้านอาหารผู้อยู่อาศัยใหม่ 2021 เปิดตัว "โครงการสร้างฝัน" มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยให้นักเรียนตระหนักถึงความฝันของผู้ประกอบการ

สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายที่ฉีดวัคซีนสามารถลาได้ 3 วัน  ภาพจาก/ศูนย์บัญชาการแพร่ระบาดกลาง

สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและปลายที่ฉีดวัคซีนสามารถลาได้ 3 วัน  ภาพจาก/ศูนย์บัญชาการแพร่ระบาดกลาง

  • 3 คำเตือนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่ฉีดวัคซีน

ประการแรก: การฉีดวัคซีนจะดำเนินการตามนโยบาย "มีความประสงค์ที่จะรับวัคซีน" และผู้ปกครองสามารถประเมินได้ตามความเหมาะสม

ประการที่สอง: หวังว่านักเรียนจะเคารพซึ่งกันและกัน ไม่ว่านักเรียนจะเลือกอะไรควรให้ความเคารพต่อการตัดสินใจ

ประการที่สาม: ผู้ปกครองและนักเรียนต้อง "เข้าใจข้อมูลของวัคซีนอย่างถ่องแท้"

หากนักเรียนรู้สึกไม่สบายหลังได้รับการฉีดวัคซีน หรือ ผู้ที่มีความสมัครใจเดินทางไปฉีดวัคซีนที่สถานพยาบาลด้วยตนเอง ก็สามารถยื่นขอหยุดเรียนกับทางโรงเรียนได้ โดยการลานี้จะไม่นับว่าขาดเรียน ตามพื้นฐานแล้วสามารถลาได้ 3 วัน (รวมวันที่ฉีดวัคซีน) หากผู้ปกครองจำเป็นต้องลาเพื่อดูแลบุตรหลานของตนเอง ก็สามารถยื่นขอลาเพื่อป้องกันและดูแลการแพร่ระบาดได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ยอดเยี่ยม! ผิงตงเปิดตลาดวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ปี 2564 แลกเปลี่ยน"รสชาติบ้านเกิด"ของผู้อยู่อาศัยใหม่

นักเรียนสามารถไปที่แพลตฟอร์มจองวัคซีน เพื่อเลือกสถานที่ฉีดวัคซีนอื่นๆ ได้ด้วย ภาพจาก/ศูนย์บัญชาการแพร่ระบาดกลาง

นักเรียนสามารถไปที่แพลตฟอร์มจองวัคซีน เพื่อเลือกสถานที่ฉีดวัคซีนอื่นๆ ได้ด้วย ภาพจาก/ศูนย์บัญชาการแพร่ระบาดกลาง

นอกจากนี้ หากนักเรียนไม่สามารถไปฉีดวัคซีนที่โรงเรียนได้เนื่องจากมีเหตุจำเป็นบางประการ หรือวัยรุ่นที่ไม่มีสถานะในโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนได้ที่ "แพลตฟอร์มมีความประสงค์ที่จะรับวัคซีนโควิด-19" พร้อมเลือกสถาบันทางการแพทย์ เพื่อทำการนัดหมายฉีดวัคซีน และส่งหนังสือแสดงเจตจำนงฉีดวัคซีนให้กับสถานพยาบาล

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading