img
:::
กิจกรรมตามนโยบายรัฐ

การป้องกันการแพร่ระบาดต้องมาก่อน! ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันจะขยายเวลาออกไปโดยอัตโนมัติ สำหรับผู้ที่ครบกำหนดแล้วไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อขอยื่นเรื่องที่กรมตรวจคนเข้าเมืองด้วย

การป้องกันการแพร่ระบาดต้องมาก่อน! ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันจะขยายเวลาออกไปโดยอัตโนมัติ สำหรับผู้ที่ครบกำหนดแล้วไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อขอยื่นเรื่องที่กรมตรวจคนเข้าเมืองด้วย/กรมตรวจคนเข้าเมือง
การป้องกันการแพร่ระบาดต้องมาก่อน! ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันจะขยายเวลาออกไปโดยอัตโนมัติ สำหรับผู้ที่ครบกำหนดแล้วไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อขอยื่นเรื่องที่กรมตรวจคนเข้าเมืองด้วย/กรมตรวจคนเข้าเมือง
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2021 ทั่วประเทศได้ยกระดับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นระดับที่ 3 ทางกรมตรวจคนเข้าเมืองจึงได้ปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดนี้ โดยการลดการเคลื่อนไหวของบุคลากรเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ดังนั้น นับตั้งแต่วันนี้ไป สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไต้หวันที่กำลังจะครบกำหนดการพำนัก จะมีการขยายเวลาอัตโนมัติออกไปอีก 30 วัน นอกจากนี้ สำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับการอนุญาตให้ขยายเวลาเดินทางออกจากไต้หวัน และผู้ที่ได้รับการขยายระยะเวลาของการพำนักในไต้หวันที่กำลังจะหมดอายุ ช่วงนี้ขอให้งดการไปติดต่อทำธุระที่สถานีบริการของ ตม. ในการดำเนินการขยายเวลาให้อยู่ต่อไปก่อน หลังจากสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายลงแล้วค่อยเดินทางไปติดต่อขอยื่นเรื่องชดเชยได้

การป้องกันการแพร่ระบาดต้องมาก่อน! ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันจะขยายเวลาออกไปโดยอัตโนมัติ สำหรับผู้ที่ครบกำหนดแล้วไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อขอยื่นเรื่องที่กรมตรวจคนเข้าเมืองด้วย/กรมตรวจคนเข้าเมือง

การป้องกันการแพร่ระบาดต้องมาก่อน! ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันจะขยายเวลาออกไปโดยอัตโนมัติ สำหรับผู้ที่ครบกำหนดแล้วไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อขอยื่นเรื่องที่กรมตรวจคนเข้าเมืองด้วย/กรมตรวจคนเข้าเมือง

 

กรมตรวจคนเข้าเมืองระบุว่า ควรให้ความสำคัญในการป้องกันโรคระบาดและคำนึงถึงความปลอดภัย อีกทั้งการคุ้มครองสิทธิของชาวต่างชาติ โดยมาตรการที่จะขยายระยะเวลาการอยู่อาศัยโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 30 วัน พร้อมไม่จำกัดจำนวนครั้ง และจะมีไปอีก 30 วัน นับจากที่มีการประกาศปรับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นระดับที่ 2  ในช่วงเวลานั้นประชาชนค่อยเดินทางไปติดต่อขอขยายเวลาที่กรมตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ นอกจากนี้ สำหรับชาวต่างชาติที่ใกล้จะหมดเขตของการอาศัยอยู่ในไต้หวัน หรือชาวต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติขยายเวลาการอยู่ต่อที่กำลังจะหมดเขตแล้ว ในช่วงนี้งดเว้นการเข้าติดต่อขอเดินเรื่องที่กรมตรวจคนเข้าเมืองก่อน รอจนถึงหลังมีการประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นระดับที่ 2 ภายใน 10 วัน แล้วค่อยเดินทางขอยื่นต่ออายุการพำนักอยู่ต่อในไต้หวันชดเชยได้

การป้องกันการแพร่ระบาดต้องมาก่อน! ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันจะขยายเวลาออกไปโดยอัตโนมัติ สำหรับผู้ที่ครบกำหนดแล้วไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อขอยื่นเรื่องที่กรมตรวจคนเข้าเมืองด้วย/กรมตรวจคนเข้าเมือง

การป้องกันการแพร่ระบาดต้องมาก่อน! ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันจะขยายเวลาออกไปโดยอัตโนมัติ สำหรับผู้ที่ครบกำหนดแล้วไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อขอยื่นเรื่องที่กรมตรวจคนเข้าเมืองด้วย/กรมตรวจคนเข้าเมือง

 

กรมตรวจคนเข้าเมืองกล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ขั้นตอนการสมัครสำหรับประชาชนง่ายขึ้น หากพวกเขาไม่ผ่านข้อกำหนดในการยื่นสมัครขยายเวลาพำนัก สามารถเดินทางไปที่สนามบินโดยตรง พร้อมยื่นเรื่องขอเดินทางออกจากไต้หวันได้ ภายใน 10 วัน หลังวันที่มีการประกาศลดระดับการป้องกันการแพร่ระบาดเป็นระดับที่ 2 และการเดินทางออกในช่วงนี้จะไม่นับว่าอยู่ล่วงเวลาที่กำหนด พร้อมย้ำว่าไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยื่นเรื่องขอเดินทางออกนอกไต้หวันที่กรมตรวจคนเข้าเมืองอีก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกรมตรวจคนเข้าเมือง หรือติดต่อสถานีบริการ หรือกองกิจการชายแดนได้

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading