img
:::

สตม.จัดค่ายสร้างสรรค์และปลูกฝังวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ผอ.สตม.เข้าร่วมปฏิสัมพันธ์กับเด็ก ๆ

สตม.จัดค่ายสร้างสรรค์และปลูกฝังวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ผอ.สตม.เข้าร่วมปฏิสัมพันธ์กับเด็ก ๆ ภาพ/โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สตม.จัดค่ายสร้างสรรค์และปลูกฝังวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ผอ.สตม.เข้าร่วมปฏิสัมพันธ์กับเด็ก ๆ ภาพ/โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้จัดค่ายฝึกอบรมบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ “ค่ายสร้างสรรค์และปลูกฝังวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” ได้คัดเลือกบุตรธิดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทั้งหมด 42 คนเข้าร่วมในค่ายฝึกอบรม 5 วัน 4 คืนที่เมืองจีหลง จงจิ่งคุน (鐘景琨) ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำมื้อพิเศษนี้ด้วย

งานเลี้ยงอาหารค่ำมื้อพิเศษนี้มีการเตรียมอาหารต่างประเทศเมนูพิเศษมากมาย และผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จงจิ่งคุน ยังมีปฏิสัมพันธ์ที่มีชีวิตชีวากับเด็ก ๆ ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่อย่างอบอุ่น ด้วยการหลับตาชิมอาหารอร่อย แล้วทายว่าเมนูนั้นเป็นอาหารจานพิเศษของประเทศใด

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : การประกวดร้องเพลงอาเซียนเสียงดี เชิญผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ แรงงานต่างชาติร่วมโชว์พลังเสียง

สตม.จัดค่ายสร้างสรรค์และปลูกฝังวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ผอ.สตม.เข้าร่วมปฏิสัมพันธ์กับเด็ก ๆ ภาพ/โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ในอาหารค่ำมื้อพิเศษที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมนี้ได้มีการเตรียมหมูตุ๋นสไตล์เวียดนาม, ยำทะเลเย็นสไตล์ไทย, บักกุ๊ดเต๋ และของหวานสาคูเผือกอินโดนีเซีย บุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้เชิญผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหลับตาชิมแต่ละเมนู และทายว่าอาหารแต่ละเป็นเมนูพิเศษจากประเทศใด จากนั้นบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้อธิบายเอกลักษณ์ของอาหารเมนูนั้น ๆ เพิ่มเติม เพื่อให้แขกและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารจานพิเศษของเมนูนั้น ๆ มากขึ้น

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : เตือนชาวต่างชาติ ก่อนออกนอกประเทศต้องไปแจ้งยกเลิกใช้รถหรือโอนรถให้เรียบร้อย เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ

สตม.จัดค่ายสร้างสรรค์และปลูกฝังวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ผอ.สตม.เข้าร่วมปฏิสัมพันธ์กับเด็ก ๆ ภาพ/โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่า ค่ายฝึกอบรมวัฒนธรรมนานาชาติครั้งนี้ได้เชิญบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทั้ง 42 คนเข้าร่วม เขาหวังว่าจะได้เยี่ยมชมสถานที่และเข้าใจแก่นแท้ของการสร้างท้องถิ่น นอกจากนี้ เขาหวังว่าบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จะใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบภูมิหลัง ความเข้าใจเอกลักษณ์ประเทศบ้านเกิด และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานเข้ากับสไตล์ไต้หวัน เพื่อจุดประกายทางวัฒนธรรมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading