img
:::

สรุปประเด็นสำคัญการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง คู่สมรสต่างชาติและบุตรที่มีความสามารถสามารถยื่นขอบัตรถิ่นที่อยู่ถาวรได้

สรุปประเด็นสำคัญของการร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง วาระ 3 ภาพ/นำมาจาก freepik
สรุปประเด็นสำคัญของการร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง วาระ 3 ภาพ/นำมาจาก freepik

เพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถมาไต้หวัน สภานิติบัญญัติไต้หวันได้พิจารณาผ่านร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง วาระ 3 เรียบร้อยแล้ว  ในอนาคตผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับไต้หวัน, ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงที่ไต้หวันต้องการ, ผู้ชนะในสาขาวิชาชีพต่างๆ, นักลงทุนที่ต้องการยื่นขอย้ายถิ่นฐาน, บุตรที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และบุตรที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เนื่องจากความพิการทางร่างกายและจิตใจ สามารถยื่นขอบัตรพำนักอยู่ถาวรในฐานะผู้ติดตามได้

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : TPASS มาแล้ว บัตรโดยสารรายเดือนเวอร์ชั่นใหม่มีโปรหรือซื้อได้ที่ไหนบ้างดูที่เดียวจบ

สรุปประเด็นสำคัญของการร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง วาระ 3 ภาพ/โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติที่มาไต้หวันมีเวลาเพียงพอในการหาที่อยู่อาศัยและทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม เดิมกำหนดว่า ชาวต่างชาติที่ยื่นขอมีถิ่นที่อยู่ถาวรจะต้องอยู่ในไต้หวันเป็นเวลา 183 วันต่อปี หลังจากแก้ไขแล้ว เปลี่ยนเป็นเฉลี่ยปีละ 183 วัน ภายใน 5 ปี นอกจากนี้ เดิมชาวต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ หลังจากเข้าประเทศจะต้องยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ภายใน 15 วัน จากนี้ไปจะยืดระยะเวลาออกไปเป็น 30 วัน

สำหรับคนสัญชาติไต้หวันที่ไม่มีทะเบียนบ้านซึ่งเข้าประเทศด้วยหนังสือเดินทางไต้หวัน จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาตเข้าประเทศ และเดิมต้องพำนักอยู่ในไต้หวันตามกฎหมายต่อเนื่อง 7 ปี ปัจจุบันลดเหลือเป็น 5 ปี ก็สามารถยื่นบัตรมีถิ่นที่อยู่ได้ ซึ่งในแต่ละปีจะต้องอาศัยอยู่ 183 วันขึ้นไป นอกจากนี้ สำหรับเด็กที่เกิดในต่างประเทศแล้วเดินทางเข้าประเทศด้วยหนังสือเดินทางไต้หวัน ข้อจำกัดอายุในการยื่นขอตั้งถิ่นฐานจะถูกยกเลิก ซึ่งพวกเขาสามารถยื่นขอตั้งถิ่นฐานได้เลย

ในแง่ของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หากคู่สมรสชาวต่างชาติที่คู่สมรสเสียชีวิต หรือเคยเป็นคู่สมรสชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไต้หวันอย่างถูกกฎหมาย ได้รับสิทธิ์เลี้ยงดูบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หลังจากเดินทางเข้าประเทศด้วยวีซ่าพำนักแล้ว สามารถยื่นคำร้องขอบัตรมีถิ่นที่อยู่ได้ นอกจากนี้ เพื่อปกป้องสิทธิถิ่นที่อยู่ของคู่สมรสชาวต่างชาติที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว หากคู่สมรสชาวต่างชาติหย่าร้างเนื่องจากความรุนแรงในครอบครัวและไม่ได้แต่งงานใหม่ ใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่เดิมจะไม่ถูกเพิกถอน

อ่านข่าวอื่นเพิ่มเติม : นำเข้าเนื้อสัตว์และพืชอย่างผิดกฎหมายมีโทษปรับ 200,000 ร่วมป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรด้วยกัน

สรุปประเด็นสำคัญของการร่างแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการตรวจคนเข้าเมือง วาระ 3 ภาพ/โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวยังเพิ่มบทลงโทษทางอาญาด้วย ซึ่งหากชาวต่างชาติหรือคนสัญชาติไต้หวันที่ไม่มีทะเบียนบ้านเดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย อาจถูกตัดสินจำคุก ตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านเหรียญไต้หวัน หากคุณไปต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางปลอมหรือเท็จ คุณอาจถูกตัดสินจำคุกสูงสุด 3 ปีหรือปรับสูงสุด 90,000 หรียญไต้หวัน นอกจากนี้ หากคุณให้ที่หลบซ่อนผู้ที่พำนักอยู่ในไต้หวันอย่างผิดกฎหมาย คุณอาจถูกปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 300,000 เหรียญไต้หวัน ผู้ที่ทำหน้าที่สื่อต่างประเทศที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามเหตุผลของการเข้าพำนัก จะถูกปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 1,000,000 เหรียญไต้หวัน

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading