img
:::

มท. ได้เริ่มพัฒนาแผนนำร่อง เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการงานล่ามผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

กระทรวงมหาดไทย ได้เริ่มพัฒนาแผนนำร่อง เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการงานล่ามผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่  ภาพ/จากเฟซบุ๊ก กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ได้เริ่มพัฒนาแผนนำร่อง เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการงานล่ามผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ภาพ/จากเฟซบุ๊ก กระทรวงมหาดไทย
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง : จารุวรรณ สุทธิธนกูล (朱芝瑜)

เพื่อพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการจัดการงานล่ามผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เฉินเจี้ยนเหริน (陳建仁) นายกรัฐมนตรีไต้หวัน กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้เริ่มพัฒนาแผนนำร่อง เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการงานล่าม อาทิ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพิจารณาคดี การบริหารจัดการกิจการสาธารณะ และการพัฒนาบริการล่ามแปลภาษาต่างประเทศ เป็นต้น

หนึ่งในสมาชิกสภานิติบัญญัติไต้หวัน ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดการงานล่ามในปัจจุบัน ว่า ล่ามในศาลยุติธรรม หลังผ่านการฝึกอบรมเป็นเวลา 22 ชั่วโมง จะได้รับใบอนุญาติอายุ 2 ปี  ซึ่งจะมีค่าตอบแทนจะอยู่ที่  500 เหรียญไต้หวัน ต่อการบริการหนึ่งครั้ง โดยไม่จำกัดชั่วโมง สำหรับ ล่ามที่ทำงานให้กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย จะต้องผ่านการฝึกอบรมเป็นเวลา 8 ชั่วโมง ทั้งนี้ ล่ามที่ทำงานให้กับสำนักงานสาธารณสุข เทศบาลเมืองเจียอี้ ใช้เวลาฝึกอบรมเพียง 4 ชั่วโมง ก็เข้าให้บริการในสถาบันการแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาในการอบรบค่อนข้างสั้น ไม่เพียงพอที่จะเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์ได้

มุ่งเน้นปรับปรุงระบบการจัดการงานล่าม 3 ด้าน ได้แก่ การพิจารณาคดี การบริการสาธารณะ และการให้คำปรึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ ภาพ/จากคลังภาพ Pixabay

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ชาวไต้หวันแต่ละวัยได้รับใยอาหารต่อวันไม่เพียงพอ กรมสุขภาพประชาชนมีวิธีแก้ ไปดูกันเลย!

ในปัจจุบัน ล่ามผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ยังได้รับค่าตอบแทนที่ไม่ชัดเจน บางกรณีจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง อยู่ที่ครั้งละ 500 เหรียญไต้หวัน  แต่ในบางกรณีจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 300 เหรียญไต้หวัน นอกจากนี้ ล่ามในปัจจุบันยังไม่ได้รับการคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลภายใต้กฎหมายกองทุนประกันสุขภาพ ในประเด็นนี้ หลินโย่วชาง (林右昌) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไต้หวันกล่าวว่า ได้มีการจัดประชุมหารือร่วมกับฝ่ายกิจการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ และนำเรื่องเสนอต่อสภาบริหารแล้ว

ในเบื้องต้น มีการวางแผนจัดโครงการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น ให้เป็นล่ามผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ทั้ง 6 ภาษา ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย เมียนมาร์ กัมพูชา และฟิลิปปินส์ โดยจะเน้นการปรับปรุงระบบการจัดการงานล่ามทั้งหมด 3 ด้านด้วยกัน ได้แก่ การพิจารณาคดี การบริการสาธารณะ และการให้คำปรึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนจัดหลักสูตรการฝึกอบรบขั้นพื้นฐานเป็นเวลา 6 ชั่วโมง และหลักสูตรล่ามชำนาญการอีก 8 ชั่วโมง ให้กับล่ามผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ทั้งยัง มีการปรับปรุงอายุใบอนุญาติ และระยะเวลาการฝึกงาน รวมถึงค่าตอบแทน  ยกตัวอย่างเช่น ล่ามบริการสาธารณะ จะปรับเพิ่มค่าตอบแทนเป็น 1,000  เหรียญไต้หวันในสองชั่วโมงแรก และชั่วโมงที่สามเป็นต้นไปจะได้รับค่าตอบแทน 500 เหรียญไต้หวัน สำหรับประเด็นความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละกระทรวง จะมีการประชุมทบทวนร่วมกันอีกครั้งในอนาคต

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading