img
:::

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ต้องดู! หากลูกจ้างต้องลาออกเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคระบาด สามารถยื่นขอรับ "การประกันภัยการว่างงาน" ได้

ลูกจ้างในอุตสาหกรรมบางประเภทต้องลาออกเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ภาพดึงมาจาก/คลังภาพต๋าจื้อ (達志影像)
ลูกจ้างในอุตสาหกรรมบางประเภทต้องลาออกเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ภาพดึงมาจาก/คลังภาพต๋าจื้อ (達志影像)
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

ในช่วงที่ไต้หวันเกิดโรคระบาดภายในประเทศ อุตสาหกรรมต่างๆ ได้รับผลกระทบ บางบริษัทถึงขั้นปิดตัวลง ทำให้เกิดการเลิกจ้างพนักงาน และพนักงานหลายคนต้องลาออก ส่งผลให้การดำรงชีวิตของครอบครัวได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ทางสำนักงานประกันสังคมออกมาบอกว่า หากผู้ประกันตนโดนเลิกจ้าง หรือลาออกโดยไม่สมัครใจ เนื่องจากบริษัทปิดตัวลง หรือบริษัทต้องการลดจำนวนพนักงาน ตามกรณีข้างต้นถือว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการคุ้มครองแรงงาน นั้นหมายความว่า ท่านสามารถสมัครขอรับ "เงินทดแทนกรณีว่างงาน" ได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม: คลิกด่วน! คูปอง 5 เท่าใช้ได้ในวันที่ 8 ต.ค. "วิธีลงทะเบียน ขอบเขตการใช้งาน และมาตรการเพิ่มเติม" เรานำมารวมไว้ในที่เดียวให้ท่านแล้ว

ผู้ประกันตนที่ว่างงานและเข้าร่วมใน "การประกันภัยการว่างงาน" ครบ 1 ปี สามารถรับผลประโยชน์ได้ ภาพดึงมาจาก/สำนักงานประกันสังคม

ผู้ประกันตนที่ว่างงานและเข้าร่วมใน "การประกันภัยการว่างงาน" ครบ 1 ปี สามารถรับผลประโยชน์ได้ ภาพดึงมาจาก/สำนักงานประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคมชี้ว่า หากผู้ประกันตนได้เข้าร่วมใน "การประกันภัยการว่างงาน" ครบ 1 ปี และภายใน 3 ปีนี้ได้มีการลาออกแบบไม่สมัครใจ อีกทั้งยังมีความสามารถในการทำงานและพร้อมที่จะกลับมาทำงานใหม่ สามารถสมัครลงทะเบียนขอรับสวัสดิการการว่างงานกับกรมการจัดหางานได้ด้วยตนเอง โดยแสดงหลักฐานใบลาออกที่ออกโดยหน่วยงานผู้เอาประกันภัย บัตรประจำตัวประชาชน (รวมถึงคู่สมรสชาวต่างชาติที่เปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวไต้หวันแล้ว) และเอกสารอื่นๆ หากภายใน 14 วันกรมการจัดหางานไม่สามารถส่งเสริมการจ้างงานหรือจัดฝึกอบรมสายอาชีพได้ ในวันที่ 15 จะถือว่า "ว่างงาน" และจะส่งคำขอรับผลประโยชน์กรณีว่างงานของผู้เอาประกันภัยไปยังสำนักประกันแรงงานเพื่อขออนุมัติเงินทดแทนกรณีว่างงาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จัดประชุมเครือข่ายกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เตือนให้ระวังตกเป็นเครื่องมือในการฟอกเงินของการโอนเงินใต้ดิน

วิธีการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือจากการว่างงานแบบออนไลน์  ภาพดึงมาจาก/สำนักงานประกันสังคม

วิธีการลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือจากการว่างงานแบบออนไลน์  ภาพดึงมาจาก/สำนักงานประกันสังคม

สำหรับเงินทดแทนกรณีว่างงานจะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 60 ของเงินเดือน โดยผู้เอาประกันจะได้รับสูงสุด 6 เดือน นับจากเดือนที่ผู้เอาประกันภัยลาออก ส่วนผู้ที่มีความทุพพลภาพทางร่างกายและจิตใจ ที่มีใบรับรองที่ออกโดยผู้มีอำนาจหรือหน่วยงานของรัฐฯ จะได้รับเงินประกันสูงสุด 9 เดือน ทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมเตือนแรงงานว่า หากต้องการรับเงินทดแทนกรณีว่างงาน อย่าลืมไปยื่นขอคืนสถานะการว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐในทุกเดือน แบบนี้จึงจะสามารถรับเงินในเดือนถัดไปได้

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading