img
:::

แผนการฉีดวัคซีน BNT เข็มที่ 2 ในสถานศึกษาได้เริ่มให้บริการแล้ว ศธ.หากรู้สึกไม่สบายหลังฉีดวัคซีน นร.ลา รร.ได้ 3 วัน

แผนการฉีดวัคซีน BNT เข็มที่ 2 ในสถานศึกษาได้เริ่มให้บริการแล้ว ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay
แผนการฉีดวัคซีน BNT เข็มที่ 2 ในสถานศึกษาได้เริ่มให้บริการแล้ว ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้เรียบเรียงและแปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] แผนการฉีดวัคซีน BNT เข็มที่ 2 ในสถานศึกษาได้เริ่มให้บริการแล้ว วันนี้ในเมืองไทเปมี 7 โรงเรียนเริ่มจัดให้มีการฉีดวัคซีน ส่วนโรงเรียนอื่น ๆ คาดว่าจะเสร็จสิ้นการฉีดวัคซีนในวันที่ 14 มกราคม 2022 กระทรวงศึกษาธิการเตือนว่า หากรู้สึกไม่สบายหลังฉีดวัคซีน นักเรียนสามารถขอลาหยุดเนื่องจากฉีดวัคซีนได้ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ฉีดวัคซีน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ไต้หวันดึงดูดผู้มีศักยภาพ มท.ได้ปรับปรุงกฎระเบียบกาพำนักอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานสำหรับ “ชาวต่างชาติที่ไม่มีทะเบียนบ้าน”

หากรู้สึกไม่สบายหลังฉีดวัคซีน นักเรียนสามารถขอลาหยุดเนื่องจากฉีดวัคซีนได้ภายใน 3 วัน ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

หากรู้สึกไม่สบายหลังฉีดวัคซีน นักเรียนสามารถขอลาหยุดเนื่องจากฉีดวัคซีนได้ภายใน 3 วัน ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

กระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่า หลังฉีดวัคซีนหากนักเรียนมีอาการไม่พึงประสงค์ เช่น มีไข้ เหนื่อยล้า คลื่นไส้ ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และหนาวสั่น เป็นต้น ไม่ว่าจะฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลหรือที่สถานศึกษา สามารถขอลาโรงเรียนเนื่องจากฉีดวัคซีนได้ โดยจะสามารถลาได้ 3 วัน (รวมวันที่ฉีดวัคซีน) ช่วงเวลา 3 วันนี้จะไม่มีการเช็คขาด หากมีเหตุจำเป็นสามารถลาต่อไปอีกได้และการลานี้จะไม่มีการเช็คขาดเช่นกัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ทาสแมวและทาสสุนัขต้องระวัง! การซื้ออาหารสุนัขและแมวข้ามพรมแดนโดยไม่ขอกักกันอาจถูกปรับหนึ่งล้านเหรียญไต้หวัน

แผนการฉีดวัคซีน BNT เข็มที่ 2 ในสถานศึกษาได้เริ่มให้บริการแล้ว ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

แผนการฉีดวัคซีน BNT เข็มที่ 2 ในสถานศึกษาได้เริ่มให้บริการแล้ว ภาพจาก/คลังภาพ Pixabay

สำนักงานสาธารณสุขเมืองไทเประบุว่า นักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรก คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ยังฉีดวัคซีนไม่ครบโดส สามารถฉีดวัคซีนที่โรงเรียนได้เช่นกัน หากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนที่อายุ 12 ปีขึ้นไป ไม่ต้องการฉีดวัคซีนในสถานศึกษา สามารถนัดหมายลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนที่สถานีฉีดวัคซีนที่กำหนดได้เช่นกัน นักเรียนที่อายุ 12 ปีขึ้นไป จะต้องมีผู้ปกครอง (ผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง) เดินทางไปกับนักเรียนเพื่อทำการฉีดวัคซีนด้วย ถ้าต้องการฉีดเข็มที่ 2 จะต้องมีระยะเวลาห่างกัน 5 เดือน และเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 2 เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยเร็ว

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น การสอบเข้ามหาลัยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเรียน เป็นต้น ที่อาจทำให้นักเรียนไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนในสถานศึกษาได้ สำนักงานสาธารณสุขจะประสานงานกับสำนักงานการศึกษาเพื่อวางแผนและจัดตั้งคลินิกผู้ป่วยนอกพิเศษในการให้บริการฉีดวัคซีนเสริมก่อนถึงเทศกาลวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองไม่ต้องกังวล

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading