img
:::

ไถหนานประกาศห้ามใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เมืองไถหนานประกาศห้ามใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป  ภาพ/จากเฟซบุ๊ก台南新芽
เมืองไถหนานประกาศห้ามใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ภาพ/จากเฟซบุ๊ก台南新芽
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง : จารุวรรณ สุทธิธนกูล (朱芝瑜)

เพื่อดำเนินการตามนโยบายจำกัดการใช้พลาสติก รัฐบาลเมืองไถหนานได้เริ่มประกาศห้ามให้ร้านขายเครื่องดื่มทุกที่ใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป โดยมีการประเมินว่าการดำเนินการในครั้งนี้จะสามารถลดจำนวนแก้วพลาสติกได้ประมาณ 160 ล้านแก้วต่อปี

สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลเมืองไถหนาน ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายจำกัดการใช้พลาสติกกับประชาชนในตลาด ภาพ/จากรัฐบาลเมืองไถหนาน

อ่านข่าวเพิ่มเติม:สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเตือนประชาชนไม่ให้ซื้อยาที่ไม่ทราบแหล่งที่มา !

สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลเมืองไถหนานระบุว่า ปัจจุบันได้ออกหนังสือแจ้งไปยังร้านขายเครื่องดื่มที่จดทะเบียนพาณิชย์ประมาณ 7,000 แห่ง และส่งเจ้าหน้าที่ไปยังตลาดสดและตลาดกลางคืน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายจำกัดการใช้พลาสติก และเตือนผู้ประกอบการให้ตรวจสอบคลังสินค้า จัดการกับแก้วพลาสติกที่คงเหลืออยู่ในคลัง และจัดเตรียมแก้วเครื่องดื่มที่ตรงตามระเบียบที่กฎหมายกำหนดไว้ล่วงหน้า  โดยแนะว่าให้เปลี่ยนมาใช้แก้วที่ทำมาจากกระดาษหรือเส้นใยพืชแทนการใช้พลาสติก และส่งเสริมให้ประชาชนพกแก้วมาเอง ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถช่วยลดการบริโภคแก้วเครื่องดื่มแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งได้อย่างแท้จริง

สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลเมืองไถหนานยังฝากเตือนไปยังประชาชนอีกด้วยว่า นโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติจะต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,200 ถึง 6,000 เหรียญไต้หวัน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการขยะและของเสีย

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading