img
:::

ศูนย์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เกาสงจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายจากทนายมืออาชีพฟรี

logo ให้บริการภาษาแม่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ของศูนย์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เกาสง ภาพ/โดยศูนย์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เกาสง
logo ให้บริการภาษาแม่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ของศูนย์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เกาสง ภาพ/โดยศูนย์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เกาสง
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

เพื่อให้บริการพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องกฎหมายในไต้หวัน ในวันที่ 25 มีนาคม สมาคมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เมืองเกาสงจัดกิจกรรมให้บริการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายฟรี ซึ่งในวันนั้นจะมีทนายความมืออาชีพประจำการ พร้อมล่ามแปลหลายภาษาไว้บริการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม : รางวัลวรรณกรรมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และแรงงานต่างชาติ ครั้งที่ 8 รางวัลชนะเลิศ 1 แสนเหรียญ

เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความเข้าใจในความแตกต่างของประชาชนและพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ รัฐบาลเมืองเกาสงได้จัดตั้ง “ศูนย์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เกาสง” เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีพื้นที่ทำกิจกรรม เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และให้บริการ โดยศูนย์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เกาสงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มืออาชีพประจำการอยู่ นอกจากจะให้บริการสายด่วนให้คำปรึกษา (07-2351785) เป็นภาษาแม่แล้ว ยังมีการจัดฝึกอบรมความสามารถและบริการอื่น ๆ สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ด้วย หวังช่วยให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนทางสังคม และขยายการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลาย

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของศูนย์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เกาสงจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายจากทนายมืออาชีพฟรี ภาพ/โดยศูนย์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เกาสง

อ่านข่าวเพิ่มเติม : นักศึกษาชาวพม่าเดินทางเข้ารายงานตัวต่อสตม.เพื่อขอเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้พี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กระทำผิดกฎหมายอันเนื่องมาจากไม่รู้ในเรื่องกฎหมาย หรือความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ตลอดจนความแตกต่างทางด้านภาษา จนเกิดความขัดแย้งทางด้านการเงิน การแต่งงาน โดนโกง และเรื่องราวอื่น ๆ มากมาย ศูนย์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เกาสงจึงได้จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายจากทนายมืออาชีพฟรี หวังว่าพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่อาศัยอยู่ในไต้หวันหลังประสบปัญหาจะไม่ต้องรู้สึกกลัวหรือเป็นทุกข์ หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับคำปรึกษาสามารถโทร 07-2353500 ได้ทันที

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading