img
:::

ช่วยเหลือพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่พลิกผลันชีวิตของตนเอง ไช่ซุ่นโหรวรับภาระหน้าที่เป็นหัวหน้าสมาคมสตรีหาวห่าว

ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาสิทธิสตรีแห่งเทศบาลเมืองผิงตง – คุณไช่ซุ่นโหรว ภาพจาก/ คุณไช่ซุ่นโหรว (蔡順柔)
ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาสิทธิสตรีแห่งเทศบาลเมืองผิงตง – คุณไช่ซุ่นโหรว ภาพจาก/ คุณไช่ซุ่นโหรว (蔡順柔)

 [เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ร่วมกับ IC Voice FM 97.5 [新生報到-我們在台灣] (ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มารายงานตัว-พวกเราอยู่ในไต้หวัน) จัดทำบันทึกเรื่องราวสุดประทับใจเกี่ยวกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน ซึ่งในตอนนี้ได้เรียนเชิญ ผู้อำนวยการสมาคมพัฒนาสิทธิสตรีแห่งเทศบาลเมืองผิงตง – คุณไช่ซุ่นโหรว (蔡順柔) ซึ่งท่านได้มีการเรียกประชุมปรึกษาหารือกับกลุ่มสตรีที่อาศัยอยู่ในเมืองผิงตง ที่มีภูมิหลังหลากหลายวัฒนธรรม ตลอดจนผู้ที่ห่วงใยในเรื่องสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และประเด็นใหม่ ๆ เกี่ยวกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เพื่อคอยหาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มพี่น้องสตรีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ยังได้นำเรื่องราวของตอนนี้มาจัดทำเป็นบทความ 5 ภาษา ได้แก่ จีน อังกฤษ เวียดนาม ไทย และอินโดฯ เพื่อให้ผู้อ่านรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางการช่วยเหลือสตรีผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ของสมาคม “好好婦女協會” สมาคมสตรีหาวห่าว ว่าจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาให้หลุดพ้นจากความวุ่นวายในชีวิตและสามารถสร้างอนาคตที่สดใสได้อย่างไร

อ่านข่าวเพิ่มเติม : Final call! ประชากรต่างชาติที่พำนักเกินกำหนดรีบฉวยโอกาสสุดท้าย

สมาคมสตรีหาวห่าวได้เข้าไปรับใช้ผู้สูงอายุในชุมชน ภาพจาก/ คุณไช่ซุ่นโหรว (蔡順柔)

ในปี 2005 คุณไช่ซุ่นโหรว เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และพบว่าในสังคมยังมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่หลายอย่าง จนกระทั่งปี 2008 เขาได้ก่อตั้ง “สมาคมสตรีหาวห่าว” อาศัยการมีส่วนร่วมและการบริการสาธารณะ ให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรหลานของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมด้วยกัน ให้พวกเขาได้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ดูแลเพื่อนพี่น้องผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในระยะยาวต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม:

คุณไช่ซุ่นโหรว มีส่วนร่วมในการจัดตลาดสร้างสรรค์สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ณ เมืองผิงตง ภาพจาก/ คุณไช่ซุ่นโหรว (蔡順柔)

คุณไช่ซุ่นโหรว ผู้อำนวยการสมาคมสตรีหาวห่าวกล่าวว่า หัวใจของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ต้องแข็งแกร่ง เพราะงานของสมาคมเป็นเหมือนการทะลายกำแพงของการเลือกปฏิบัติทางสังคม และเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนได้พัฒนาศักยภาพและคิดทบทวนตนเองมากยิ่งขึ้น สมาคมสตรีหาวห่าวจึงได้มีการจัดหลักสูตรมากมาย เช่น การจัดค่ายฤดูร้อนพ่อแม่ลูกที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เท่านั้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม : เทศกาลศิลปะประติมากรรมทรายนานาชาติฝูหลงประจำปี 2023 ร่วมกับดีสนีย์ สร้างผลงานสุดอลังการ

สมาคมสตรีหาวห่าวดำเนินการ “โครงการส่งเสริมศิลปะและสร้างสรรค์สังคมสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” ของกระทรวงวัฒนธรรม ภาพจาก/ คุณไช่ซุ่นโหรว (蔡順柔)

คุณไช่ซุ่นโหรว ยังได้มีส่วนร่วมในการจัดตลาดสร้างสรรค์สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ณ เมืองผิงตง โดยเชิญผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรหลานของพวกเขามาเป็นเจ้าภาพในงานนี้ด้วย โดยภายในงานมีการจัดร้านขายอาหารต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม งานฝีมือ และการแสดงที่ยอดเยี่ยมมากมายอย่างน่าประทับใจ

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading